228 ha plan­teavls­e­jen­dom med godslignende karakter til salg for 73 mio. kr. i Stubbekøbing

  • Landbrug
  • Lolland Falster

En herskabelig plan­teavls­e­jen­dom med moderniseret hovedhus, tre boliglejemål og syv drifts­byg­nin­ger er sat til salg for 73 mio. kr. i Stubbekøbing på Nordfalster. EDC Landbrug Poul Erik Bech skal formidle salget af den imponerende ejendom, der råder over 228 ha. dyrk­nings­sik­ker landbrugsjord med enormt potentiale for grøn produktion.

På Liselundsvej 5 i Stubbekøbing har EDC Landbrug Poul Erik Bech fået en attraktiv plan­teavls­e­jen­dom til salg for 73 mio. kr. Landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, fortæller:

”Vi er glade for at have fået endnu en plan­teavls­e­jen­dom i denne stør­rel­ses­or­den til salg. Ejendommen udstråler en nærmest godslignende karakter, og hovedhuset fra 1952 består af 252 m2 moderniseret bolig med respekt for det originale byggeri og husets charme. Derudover råder ejendommen over yderligere tre boliglejemål, der allerede er udlejet, og derfor tjener som ekstra indkomstkilde. Ejendommens drifts­byg­nin­ger er desuden i god stand, og sikrer de optimale forhold for at drive et moderne landbrug.”

Grønt potentiale
Ejendommens grundareal udgør 228 ha velarronderet jord, og består primært af JB6, der er noget af den bedste landbrugsjord, du kan finde i Danmark.

”180 ha dyrkes på nuværende tidspunkt med traditionelle salgsafgrøder, mens den resterende jord består af 11 ha vedvarende græs og 29 ha skov. Skoven inviterer desuden til spændende natur- og jagtoplevelser, og der er er generelt et varieret dyreliv omkring ejendommen. Ejendommen er i flere år drevet med principperne for reduceret jodbehandling, og sælger har været en af fo­re­gangs­mæn­de­ne på området. Effekten af reduceret jodbehandling har vist sig i en meget god jordstruktur, som understøtter det høje ud­byt­te­po­ten­ti­a­le” forklarer Frank Poll, EDC Landbrug Poul Erik Bech og supplerer:

”Ejendommens jord har desuden et enormt ud­vik­lings­po­ten­ti­a­le, da der er potentiale for at opføre grønne pro­duk­tion­s­til­tag som fx solcelle- og vindmøllepark. Ejendommen kan hermed blive en aktiv bidragsyder til den grønne omstilling, hvilket er mere aktuelt end nogensinde med tanke på den nye trepartsaftale om dansk landbrug.”

Liselundvsej 5 er beliggende i Guldborgssund Kommune og har ca. 2 km til Stubbekøbing med skoler og indkøb.

Liselundsvej 5

Tryk her for at læse mere om plan­teavls­e­jen­dom­men på Liselundsvej 5

Tryk her

Landbrugsmægler med nationalt netværk

Vi er en specialiseret land­brugs­af­de­ling, og en del af Danmarks største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed. Ud over land­brugs­af­de­ling, får du et landsdækkende netværk af 19 erhvervscentre og over 80 boligbutikker, til at sælge dit landbrug.

Frank Poll

Landbrugschef, forstkandidat, ejendomsmægler, MDE

fpo@edc.dk22 14 65 28EDC Landbrug Poul Erik Bech

EDC Landbrug Poul Erik Bech

Østergade 2, 4700 Næstved

199@edc.dk58 58 77 09