Bæredygtig tekstilsor­te­ring flytter til stor pro­duk­tions­e­jen­dom i Bjerringbro

  • Bjerringbro
  • Industri

NewRetex, der indsamler tekstilaffald til gen­an­ven­del­ses­for­mål, har netop købt en stor lager- og pro­duk­tions­e­jen­dom på knap 5.000 m2 i Bjerringbro. Fremover vil tonsvis af tekstiler blive sendt til og fra ejendommen for at blive genbrugt, så tøjet igen kan få nyt liv. EDC Erhverv Poul Erik Bech Viborg har formidlet salget af ejendommen, der ikke var længe om at blive solgt.

NewRetex indsamler og sorterer hver uge enorme mængder tekstilaffald. Til sor­te­rings­fa­sen benyttes høj­tek­no­lo­gi­ske og automatiserede robotter, der på baggrund af kvalitet og farve, sorterer tøjet, så langt mere tekstilaffald kan genanvendes og indgå i en cirkulær økonomi. Gen­an­ven­del­ses­virk­som­he­den har netop købt en 4.945 m² stor pro­duk­tions­e­jen­dom i Bjerringbro på Busbjergvej 76.

”Det er vigtigt at tage vare på jordens ressourcer, og vi skal benytte dem mere hen­sigts­mæs­sigt. Netop derfor er vi sat i verden. Vores ek­si­stens­grund­lag er, at endnu mere aflagt tøj kan blive til tøj igen. Vi modtager mange tons tøj- og tekstilaffald hver uge, bl.a. fra den af­falds­frak­tion, der kommer fra kommunerne, som så bliver sorteret og gjort klar til at blive genanvendt her hos os, så de kasserede produkter kan få nyt liv,” fortæller Morten Balle, CTO og grundlægger af NewRetex, der fortæller, at anlægget skal kunne køre på fuld skala og sortere 40.000 tons tekstil-affald om året. 

Han fortsætter: ”Ejendommen på Busbjergvej 76 matcher vores nuværende behov rigtig fint – både i forhold til areal og mulighederne. Vi forventer at være helt på plads engang inden sommer, så vi kan få sorteret i de første forsendelser af tekstiler, der allerede kommer ind i begyndelsen af som­mer­må­ne­der­ne. Lige nu er det umiddelbart kun taget, der skal skiftes, men når det er gjort, kan diverse maskiner og sensorer rykkes ind, og vi kan gå i gang med få endnu mere tøj til at indgå in cirkulær økonomi.”

Hurtigt salg og stærkt samarbejde
Pro­duk­tions­e­jen­dom­men har særdeles gode faciliteter, hvor især de tre store lagerhaller med rigtig god loftshøjde, samt en tilhørende ad­mi­ni­stra­tions­fløj med alle vel­færds­fa­ci­li­te­ter, springer i øjnene. De gode faciliteter var en vigtig årsag til, at ejendommen hurtigt blev solgt. Arne E. Kjølhede, er­hvervs­rå­d­gi­ver hos EDC Erhverv Poul Erik Bech Viborg, formidlede salget af pro­duk­tions­e­jen­dom­men, og siger:

”Vi er glade for at have bistået kunden med et godt og hurtigt salg, og vi har fundet en kompetent køber. NewRetex er en spændende virksomhed, der arbejder for en miljøvenlig fremtid og klode, og vi er sikre på, at de vil falde godt til i deres nye hjem i Bjerringbro. Det har været en god proces, hvor alle parter kan gå tilfredse fra for­hand­lings­bor­det og se tilbage på en købs- og salgsproces, der blot tog et par måneder. Vi har været meget glade for samarbejdet med sælger og køber og ønsker begge parter god vind fremadrettet.”

Morten Balle siger: ”Det har været en til­freds­stil­len­de proces, hvor samarbejdet mellem alle parter har været rigtig fint, og hele forløbet er gået hånd i hånd. Nu ser vi frem til at komme på plads og arbejde mod vores mål om at mindske mængden af tekstiler, der går til spilde som affald.”

Vil du vide mere?

Hold dig opdateret på tendenser, nøgletal og nye er­hverv­se­jen­dom­me med EDC Erhvervs nyhedsbrev.

Tilmeld nyhedsbrev

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Arne E. Kjølhede

Er­hvervs­rå­d­gi­ver

aek@edc.dk24 59 39 9358 58 76 48EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Vestergade 24 - Nytorv, 8800 Viborg

751@edc.dk58 58 77 10

CityFact udvider med 4 nye områder: Følg den lokale udvikling

EDC Erhverv Poul Erik Bech introducerede i sommeren 2022 det nye analyseprodukt CityFact, som kan bruges til at give et dybdegående indblik i relevante tal og tendenser for en specifik by eller område. Produktet har været så stor en succes, at det netop er blevet udvidet med 4 nye områder i form af Vendsyssel, Vestegnen, Trekantområdet og Sønderjylland.

  • CityFact
Læs artikel

JLL og EDC Poul Erik Bech med ny Nordic Outlook: Hvornår vender udviklingen på det nordiske ejendomsmarked?

JLL (Jones Lang LaSalle), en af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, har sammen med EDC International Poul Erik Bech netop offentliggjort rapporten JLL Nordic Outlook, som giver en status på det nordiske ejendomsmarked. Spørgsmålet er, hvornår ejen­doms­mar­ke­det igen vil stabilisere sig?

  • JLL
  • Nordic Outlook
  • Det nordiske ejendomsmarked
Læs artikel

Nordic Outlook Autumn 2023

JLL (Jones Lang LaSalle) har netop udgivet deres halvårlige rapport om det nordiske ejendomsmarked. EDC Erhverv Poul Erik Bech har bistået med tal, tendenser og indsigter om det danske marked. Temaet for efterårets rapport er, at ejen­doms­mar­ke­det er på vej mod lysere tider. Men hvornår vil markedet stabilisere sig?

    Læs artikel