Bæredygtig tekstilsor­te­ring flytter til stor pro­duk­tions­e­jen­dom i Bjerringbro

  • Bjerringbro
  • Industri

NewRetex, der indsamler tekstilaffald til gen­an­ven­del­ses­for­mål, har netop købt en stor lager- og pro­duk­tions­e­jen­dom på knap 5.000 m2 i Bjerringbro. Fremover vil tonsvis af tekstiler blive sendt til og fra ejendommen for at blive genbrugt, så tøjet igen kan få nyt liv. EDC Erhverv Poul Erik Bech Viborg har formidlet salget af ejendommen, der ikke var længe om at blive solgt.

NewRetex indsamler og sorterer hver uge enorme mængder tekstilaffald. Til sor­te­rings­fa­sen benyttes høj­tek­no­lo­gi­ske og automatiserede robotter, der på baggrund af kvalitet og farve, sorterer tøjet, så langt mere tekstilaffald kan genanvendes og indgå i en cirkulær økonomi. Gen­an­ven­del­ses­virk­som­he­den har netop købt en 4.945 m² stor pro­duk­tions­e­jen­dom i Bjerringbro på Busbjergvej 76.

”Det er vigtigt at tage vare på jordens ressourcer, og vi skal benytte dem mere hen­sigts­mæs­sigt. Netop derfor er vi sat i verden. Vores ek­si­stens­grund­lag er, at endnu mere aflagt tøj kan blive til tøj igen. Vi modtager mange tons tøj- og tekstilaffald hver uge, bl.a. fra den af­falds­frak­tion, der kommer fra kommunerne, som så bliver sorteret og gjort klar til at blive genanvendt her hos os, så de kasserede produkter kan få nyt liv,” fortæller Morten Balle, CTO og grundlægger af NewRetex, der fortæller, at anlægget skal kunne køre på fuld skala og sortere 40.000 tons tekstil-affald om året. 

Han fortsætter: ”Ejendommen på Busbjergvej 76 matcher vores nuværende behov rigtig fint – både i forhold til areal og mulighederne. Vi forventer at være helt på plads engang inden sommer, så vi kan få sorteret i de første forsendelser af tekstiler, der allerede kommer ind i begyndelsen af som­mer­må­ne­der­ne. Lige nu er det umiddelbart kun taget, der skal skiftes, men når det er gjort, kan diverse maskiner og sensorer rykkes ind, og vi kan gå i gang med få endnu mere tøj til at indgå in cirkulær økonomi.”

Hurtigt salg og stærkt samarbejde
Pro­duk­tions­e­jen­dom­men har særdeles gode faciliteter, hvor især de tre store lagerhaller med rigtig god loftshøjde, samt en tilhørende ad­mi­ni­stra­tions­fløj med alle vel­færds­fa­ci­li­te­ter, springer i øjnene. De gode faciliteter var en vigtig årsag til, at ejendommen hurtigt blev solgt. Arne E. Kjølhede, er­hvervs­rå­d­gi­ver hos EDC Erhverv Poul Erik Bech Viborg, formidlede salget af pro­duk­tions­e­jen­dom­men, og siger:

”Vi er glade for at have bistået kunden med et godt og hurtigt salg, og vi har fundet en kompetent køber. NewRetex er en spændende virksomhed, der arbejder for en miljøvenlig fremtid og klode, og vi er sikre på, at de vil falde godt til i deres nye hjem i Bjerringbro. Det har været en god proces, hvor alle parter kan gå tilfredse fra for­hand­lings­bor­det og se tilbage på en købs- og salgsproces, der blot tog et par måneder. Vi har været meget glade for samarbejdet med sælger og køber og ønsker begge parter god vind fremadrettet.”

Morten Balle siger: ”Det har været en til­freds­stil­len­de proces, hvor samarbejdet mellem alle parter har været rigtig fint, og hele forløbet er gået hånd i hånd. Nu ser vi frem til at komme på plads og arbejde mod vores mål om at mindske mængden af tekstiler, der går til spilde som affald.”

Vil du vide mere?

Hold dig opdateret på tendenser, nøgletal og nye er­hverv­se­jen­dom­me med EDC Erhvervs nyhedsbrev.

Tilmeld nyhedsbrev

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Arne E. Kjølhede

Er­hvervs­rå­d­gi­ver

aek@edc.dk24 59 39 9358 58 76 48EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Vestergade 24 - Nytorv, 8800 Viborg

751@edc.dk58 58 77 10

Stor interesse ved borgermøde om Den Hvide By ved Augustenborg Slot

Omkring 200 borgere var mødt frem for at høre mere om det nye ræk­ke­huspro­jekt 'Den Hvide By' i Augustenborg på Als i Sønderjylland. Projektet er nu så fremskredent, at det er besluttet, at der skal bygges hele 68 rækkehuse. 1. etape bliver på 24 boliger mellem 55-125 m² og skal efter planen bygges fra sommeren 2024 og stå ind­flyt­nings­klar i maj 2025. EDC Projekt Poul Erik Bech er sammen med den lokale EDC Poul Erik Bech boligbutik i Sønderborg valgt til at stå for udlejningen af rækkehusene.

  • Sønderborg
Læs artikel

Boligmarkedet i Odense er ikke mættet: 20 boliger i eksklusive dob­bel­træk­ke­hu­se i centrum fuldt udlejet

I midten af 2022 blev første spadestik taget til den nye moderne haveby på Falen i midten af Odense, og på forårets første dag flyttede de sidste beboere ind i de 20 nybyggede toplansboliger fordelt på 10 dob­bel­træk­ke­hu­se. Boligerne er 108-113 m² og har en unik beliggenhed i centrum af Odense, tæt på både by og natur. EDC Poul Erik Bech Odense har stået for udlejningen af de 20 eksklusive boliger, som er udlejet på kort tid, hvilket vidner om, at bo­li­g­ud­lej­nings­mar­ke­det i Odense stadig lever trods øget udbud.

  • Odense
  • Projekt
Læs artikel

Lokal købmand køber Lyngkroen: Sælger driver kongelig privilegeret kro videre som forpagter

Lyngkroen er netop solgt efter kun at have været til salg i få måneder i det populære som­mer­hu­s­om­rå­de Odsherred. Den historiske kro har en glorværdig fortid, der strækker sig helt tilbage til 1785, hvor stedet var en kongeligt privilegeret kro. Køber er Henrik Købke Søeborg, der har den lokale Spar-købmand på modsatte side af vejen. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet salget af den charmerende kro på knap 900 m². Sælger Lau Gram Brahl fortsætter som forpagter og den daglige drift fortsætter ufortrødent.

  • Detail
  • Odsherred
Læs artikel