Bliv inspireret til, hvordan tomme kontorer kan få nyt liv

  • Kontor

Med et stort udvalg af lokaler kan ældre kontorer være vanskelige at få lejet ud, men tre eksperter fra EDC Erhverv Poul Erik Bech giver her deres bud på, hvordan der kommer nyt liv i ældre kontorlokaler. Udlejere bør ofte indstille sig på at sætte lejemålene i stand – og så er det vigtigt at vise potentielle lejere, hvordan de renoverede lokaler kan komme til at se ud.

Selv om tomgangen for kontorer er lavere end i tiden efter finanskrisen, så har virksomheder på lokalejagt stadig en del at vælge imellem: Omtrent 1,4 mio. m2 står tomme ifølge Ejendomstorvet.dk. Det skærper kravene til udlejerne – især hvis de fraflyttede lokaler har nogle år på bagen. For i dag er virksomheder mere kræsne og kan tillade sig at være det i kraft af det store udbud.

”Især hvis udlejere står med opsagte lejemål, der er mere end 10 år gamle, anbefaler vi at renovere og modernisere lokalerne. Vi oplever heldigvis, at langt de fleste lytter til vores anbefalinger, men der er selvfølgelig også nogle som er til­ba­ge­hol­den­de og ikke umiddelbart vil investere i en renovering. Her spørger vi nogle gange kunderne, om de selv kunne se sig selv flytte ind i lokalerne, hvilket de sjældent kan, og så bliver beslutningen nogle gange nemmere. Det kan også være en mental proces, hvor udlejeren ændrer opfattelse, når de tre første mulige lejere ser lokalerne og siger nej tak,” fortæller Trine Mandrup, er­hvervs­rå­d­gi­ver med base i Roskilde-afdelingen af EDC Erhverv Poul Erik Bech Sjælland.

Løfter ejendommens værdi
”Det er værd at huske på, at selv om det koster penge at investere i renoverede lokaler, så giver det samtidig et værdiløft til ejendommen. Den bliver lettere at leje ud, lejen vil ofte være højere, og så er risikoen for tomgang markant mindre,” påpeger Thor Heltborg, direktør for Koncernkunder hos EDC Erhverv Poul Erik Bech i København.

Værdiløftet kan betyde, at udlejer eller investor får adgang til finansiering i bank og realkredit. Hvis projektet også omfatter ener­gi­for­bed­rin­ger, kan rentesatsen endda være særlig gunstig.

Lejernes ønskeliste
Netop lavt energiforbrug og bæredygtighed i bredere forstand er placeret højt på ønskesedlen hos lejerne. Ikke mindst de store prishop på energi sidste år betød, at fx LED-belysning og fjernvarme kom i fokus.

Allerøverst på ønskelisten hos de fleste står åbne, fleksible og lyse kontorrum, suppleret af et mix af mindre lokaler til projektarbejde, møder, fortrolige opgaver eller bare de efterhånden mange Teams-opkald. Til gengæld er efterspørgslen på klassiske cellekontorer meget lille – på nær i nogle få brancher.

Det kan også være relevant at omdanne store kon­tor­byg­nin­ger eller do­mi­cil­e­jen­dom­me til flerbrugerhuse, som vinder frem mange steder – og langt fra kun i de allerstørste byer.

Uanset hvad ønskerne er, så har både Trine Mandrup, Thor Heltborg og deres kolleger i 19 EDC Poul Erik Bech erhvervscentre over hele landet gode kontakter til arkitekter og andre rådgivere, som kan hjælpe med en renovering eller modernisering.

Tegninger giver tryghed
Når beslutningen om at renovere er taget, så kan der dog gå lang tid, før de forvandlede lokaler står klar – og måske skal en del af projektet, fx placering af vægge og valg af farve, afgøres af de nye lejere. Derfor er det ifølge EDC Erhverv-eksperterne vigtigt at kunne vise, hvordan lejemålet kommer til at se ud.

”Det hjælper gevaldigt på udlejningen. Det er meget vigtigt at illustrere, hvordan lokalerne kommer til at se ud, for det kan omkring 70% af os ikke se eller forestille os. Fx er mange be­slut­nings­ta­ge­re vant til at tænke i økonomi og regneark; de er sjældent specielt kreativt anlagte. Det handler også om at gøre lejerne trygge i processen, og det kan tegninger eller illustrationer medvirke til,” siger Trine Mandrup.

Hun foretrækker, at udlejer river et par vægge ned og etablerer en såkaldt mockup – en slags model for, hvordan lejemålet kan komme til at se ud. Den model har Thor Heltborg brugt flere gange det seneste par år.

”Vi har fx været involveret i at udleje to store bygninger i Ballerup og Glostrup. I Ballerup havde de hidtidige lejere boet i lokalerne i 15-20 år, så de trængte til at blive renoveret. Der blev koblet en in­dret­nings­ar­ki­tekt på, at så blev der bygget en slags showroom i den del af bygningen, lejeren forlod først. Også i Glostrup blev der etableret et showroom. Et af vores mantraer er, at udlejer er nødt til at vise, hvordan lokalerne kan komme til at se ud – og det virker,” fastslår Thor Heltborg.

En af hans kolleger i det nordjyske supplerer: ”Vi­su­a­li­se­rin­ger kan være relevante både for store og små lokaler. Generelt er pengene givet godt ud, og det er billigere, end man lige tror. Vi har brugt det flere gange, og de potentielle lejere får en meget bedre fornemmelse af, hvilke muligheder der er,” siger Martin Brasholt Mikkelsen, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg.

Før
Efter

Nyt kontordomicil i Odense bliver bygget til GF Forsikring

GF Forsikring bliver i Odense og rykker ind i kommende kontordomicil i 2026

EDC Erhverv Poul Erik Bech har bistået GF Forsikring med at finde et nyt kontordomicil i Odense og efter et par års søgen, er det lykkedes. Det medlemsejede for­sik­rings­sel­skab rykker forventeligt ind i den kommende domicilejendom i Cortex Park i Odense i 2026. Raundahl & Moesby er to­ta­len­tre­pre­nør på projektet, som de netop har solgt videre til AP Ejendomme og altså GF Forsikring, som kommende lejere.

  • Kontor
  • Odense
Læs artikel

Ge­ne­ra­tions­skif­te: Veldrevet og idyllisk hotel tæt på den dansk-tyske grænse sat til salg

Det anerkendte og historiske Benniksgaard Hotel i Rinkenæs, tæt på den dansk-tyske grænse, er sat til salg. Pris: 42,5 mio. kr. Siden den spæde start i 2000 er hotellet løbende blevet moderniseret og udvidet, og i dag består hotellet af samlet 119 værelser, der ligger med en fantastisk udsigt over Flensborg Fjord.

  • Hotel
  • Sønderjylland
Læs artikel

Ikoniske skolebygninger skal omdannes til boliger: Budfrist den 20. september

Den lokalkendte skole i Haderslev Hans Hertug Skole skal omdannes til boliger. I første omgang skal den tidligere folkeskole sælges i offentligt udbud med budfrist den 20. september 2024, hvorefter den kommende køber vil have mulighed for at tilpasse byggeplanerne. EDC Poul Erik Bech skal formidle salget af den tidligere folkeskole på vegne af Haderslev Kommune.

  • Investering
  • Projekt
  • Haderslev
Læs artikel