Data og analyse kan gøre dig klogere på de­tail­e­jen­doms­mar­ke­det

  Detailhandlen har i mange år været udfordret af digitalisering og e-handel, der fylder mere og mere. På nuværende tidspunkt ses der en tendens til, at flere nye koncepter søger centrale placeringer, hvor der etableres showroom eller traditionel detail. Fx er byggemarkeder begyndt at åbne butikker med begrænset udvalg på centrale placeringer, mens flere bilmærker har etableret showrooms i centrum af de større byer. Research & Analyse afdelingen i EDC Erhverv Poul Erik Bech kan bidrage med analyser, som gør dig klogere på udviklingen på detailmarkedet.

  Research & Analyse afdelingen i EDC Erhverv Poul Erik Bech har en bred op­ga­vepor­te­føl­je. En af afdelingens fornemmeste opgaver er at hjælpe investorerne med at få et dybdegående indblik i bevægelser på ejen­doms­mar­ke­det, så kunderne kan tage velovervejede beslutninger, når de skal investere.

  Joseph Alberti, Head of Research hos EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger: ”I bund og grund er vi en klassisk stabsfunktion med en bred vifte af opgaver, som vi løser for både interne og eksterne. En af vores fornemmeste opgaver er at hjælpe vores er­hvervs­mæg­le­re i vores 19 erhvervscentre i hele landet, så de kan servicere kunder og investorerne med dybdegående analyser om det specifikke, lokale marked. Vi leverer rapporter og analyser i alle afskygninger, bl.a. vores kvar­tals­rap­port Market Update og markedstal til vores forskellige fokusmagasiner: DetailFokus, InvestorFokus, KontorFokus, IndustriFokus, LandbrugFokus og Market Insight.”

  Niclas Holm, Senior Research Analyst, supplerer: “Vi har adgang til markedets mest omfattende ejen­doms­spe­ci­fik­ke datagrundlag – både offentlig tilgængelige data og interne data, som vi bearbejder. Det er vigtigt at give investorerne et retvisende billede af markedet, så de kan træffe de rigtige beslutninger i et til tider omskifteligt in­ve­ste­rings­mar­ked, både på makro- og mikroniveau.”

  Research & Analyse afdelingen udarbejder Market Update, som er en rapport, der udkommer fire gange årligt, hvor du kan følge den økonomiske udvikling på er­hverv­se­jen­doms­mar­ke­det i Danmark. Her findes detaljerede markedsdata på afkastkrav, lejeniveauer og ledighedsrater inden for bo­li­g­ud­lej­nings-, kontor-, detail- og in­du­stri­e­jen­dom­me. I markedstallene til fo­kus­ma­ga­si­ner­ne kan man læse om udviklingen på et er­hverv­se­jen­doms­mar­ked, bl.a. detail og dykke ned i aktuelle tomgangstal, afkastkrav, lejeniveauer m.m.

  Stigende tomgang på detail
  Der har været en stigende tomgang på detailmarkedet over det sidste år, og det skyldes ifølge Joseph Alberti en større usikkerhed i dansk økonomi: ”Med faldende for­bru­ger­til­lid og en historisk kraftig udhuling af re­a­lind­kom­ster­ne køber forbrugerne færre varer, hvilket særligt rammer mindre er­hvervs­dri­ven­de, der i nogle tilfælde er nødt til at lukke deres butikker. Denne tendens er begyndt at vise sig i tomgangen, der har været stigende over det seneste år.

  Joseph Alberti, Head of Research, fortsætter: ”Herudover er flere lejere kommet under pres i lyset af den høje inflation, der har medført høje lejestigninger for de kontrakter der reguleres med udviklingen i net­top­ri­sin­dek­set. Derfor er det i disse tider afgørende, at udlejerne er fleksible og indgår i en dialog med lejerne. Det kan nemlig vise sig at være langt mere fordelagtigt med en mindre in­deks­re­gu­le­ring fremfor risikoen for, at lejeren opsiger lejemålet i en tid, hvor det sværere at finde en ny lejer. ”

  Bred vifte af opgaver
  ”Ingen opgaver er for små eller store til os. Gennem vores omfattende datamateriale, kan vi hjælpe investorer med at blive klogere på et specifikt område. Vi kan bidrage med rapporter og dybdegående analyser om udbud og efterspørgsel, lejeanalyser, analyser af salgspriser, demografiske analyser, analyser af transak­tions­mar­ke­det, kø­ber­rå­d­giv­ning/sæl­ger­rå­d­giv­ning (kommerciel due diligence), og meget mere” fortæller Joseph Alberti og fortsætter:

  ”Inden for de­tail­seg­men­tet har vi bl.a. bidraget til en stor rådgiveropgave, hvor vi i samarbejde med vores internationale afdeling agerede køberrådgiver for en af de førende in­ve­ste­rings­fon­de: W.P. Carey. Over de sidste par år har COOP solgt flere af deres ejendomme til W. P. Carey i sale and leaseback-aftaler. Derudover er vi også meget ofte i dialog med vores internationale sam­ar­bejds­part­ner JLL (Jones Lang LaSalles), som er en af verdens allerstørste mæg­ler­virk­som­he­der. Her bidrager vi med køber- og sæl­ger­rå­d­giv­ning, indsigter og analyser om det internationale ejendomsmarked og hjælper dem med en række analyser om det danske ejendomsmarked.”

  National erhvervsmægler med lokalt kendskab

  Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både lokale og nationale markedsforhold. Du kan altid kontakte mig, hvis du er interesseret i at vide mere om, hvordan Research & Analyse kan hjælpe dig.

  Joseph Alberti

  Head of Research

  joal@edc.dk58 58 74 67EDC Poul Erik Bech

  EDC Poul Erik Bech

  Bremerholm 29, 1069 København K

  120@edc.dk33 30 10 00

  Tidligere folkehus og diskotek bliver til et moderne kon­tor­fæl­les­skab i Hammel

  Ejendommene på Østergade 24A-C i Hammel er netop solgt. I dag findes boliglejemål, restaurant og erhvervslokale, hvor det lokalkendte Diskotek One lå før i tiden og som senest var åbent under navnet Club Dizz. Diskokugler og fadølsanlæg er for længst et overstået kapitel, og nu skal hæve-sænkeborde og ergonomiske kontorstole pryde lokalet, når et nyt og ambitiøst kon­tor­fæl­les­skabspro­jekt igangsættes. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet salget af ejendommene på vegne af Propesta ApS, som har solgt til to lokale investorer.

  • Kontor
  Læs artikel

  EDC Poul Erik Bech rider videre på hotelbølgen: Hoteller, kroer, kon­fe­ren­cecen­tre, feriecentre, vandrehjem og camping rykker – også på in­ve­ste­rings­fron­ten

  Dansk turisme oplever et boom efter Corona. Særligt danske hoteller og feriecentre kan glæde sig over markant flere gæster med rekordmange overnatninger i Danmark i 2023. Det smitter af på in­ve­ste­rings­ly­sten, hvor EDC Erhverv Poul Erik Bech oplever stor efterspørgsel og opmærksomhed på hotelområdet, senest med salget af Hornbæk Hospital, som er ved at blive omdannet til et luksus- badehotel. Det har resulteret i oprettelsen af en dedikeret hotelgruppe, som giver en endnu mere struktureret rådgivnings- og salgsproces på hotelområdet.

  • Hotel
  • Retail
  • Investor
  Læs artikel

  Data og dybdegående analyser kan vise vejen til den gode investering

  Den høje inflation har ført til ren­testig­nin­ger og usikkerhed i ver­den­s­ø­ko­no­mi­en, hvilket har betydet, at der er længere mellem sælgere og købere. Dybdegående analyser og datadrevet viden kan være en gamechanger og pege i retning af den gode investering – eller lige så vigtigt at give information om en given investering skal gennemføres. Research- & ana­ly­se­af­de­lin­gen i EDC Erhverv Poul Erik Bech kan hjælpe med dybdegående analyser ud fra et omfattende datagrundlag.

  • Research
  • Analyse
  • International
  Læs artikel