Hos EDC Erhverv har vi en særskilt research-afdeling, der analyserer markedstal, følger trends og stiller prognoser for udviklingen i ejen­doms­mar­ke­det. Vores mar­keds­a­na­ly­ti­ke­re er inde over alle services, vi tilbyder. Det sikrer dyb markedsindsigt og giver os mulighed for at tilbyde kvalificeret ejen­doms­rå­d­giv­ning baseret på faglige analyser og altid opdateret data fra hele er­hvervs­mar­ke­det.

Har I brug for en markedsanalyse, inden I træffer en vigtig beslutning?

Står I over for en stor beslutning, om I skal konvertere jeres lo­gi­sti­ke­jen­dom til en boligejendom? Har I et boligprojekt og skal fastsætte lejeniveauet? Eller overvejer I at kaste jer ud i en større ejen­doms­in­ve­ste­ring?

Vi tilbyder skræddersyede analyser tilpasset jeres behov, så I har et velfunderet fagligt be­slut­nings­grund­lag. Vores mar­keds­a­na­ly­ser kan også tjene som input til jeres strategi, når det gælder køb, salg eller udlejning af fast ejendom. Erfaringen viser, at det på den lange bane fører til de bedste beslutninger, som kan spare jer for både penge, tid og besvær.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Due diligence

Vores særskilte re­sear­chaf­de­ling udarbejder skræddersyede analyser for store som små investorer. Med adgang til markedets mest omfattende datagrundlag får du de bedste forudsætninger for at træffe beslutninger på et velinformeret grundlag.

Kommerciel due diligence

Pro­jek­t­ud­vik­ling

Vi er i stand til at tilbyde markedets mest dybdegående og datadrevne indsigter i alle relevante forhold vedrørende pro­jek­t­ud­vik­ling samt køb og drift af investerings- og bru­ge­re­jen­dom­me. Klik på linket og læs mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Pro­jek­t­ud­vik­ling

Vurdering

Få skræddersyede analyser, som giver dig en tydelig og pålidelig vurdering af din ejendoms værdi. Klik på linket og læs meget mere om, hvordan vi kan hjælpe med præcise og aktuelle analyser, der bidrager til at træffe velovervejede beslutninger og forstå ejendommens potentiale.

Bliv klogere nu

Mar­keds­le­je­ni­veau

Hvis du står overfor en retssag, hvor du skal bruge sam­men­lig­nings­le­je­mål eller bare ønsker at finde den rette markedsleje for din ejendom, så er du kommet til det rigtige sted. Se her, hvordan vores analyser kan hjælpe dig med at sætte en kon­kur­ren­ce­dyg­tig leje for din ejendom.

Læs mere

Geografisk in­ve­ste­rings­a­na­ly­se 

Leder du efter den helt rigtige by eller område at investere i? Vi kan hjælpe dig med dybdegående analyser, der sætter diverse byers in­ve­ste­rings­po­ten­ti­a­le under lup. Sådan hjælper vi dig med at identificere, hvilken by eller område du skal sætte dine penge i.

Sådan kan vi hjælpe

Vi har bl.a. hjulpet:

National erhvervsmægler med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både lokale og nationale markedsforhold. Du kan altid kontakte mig, hvis du er interesseret i at vide mere om, hvordan Research & Analyse kan hjælpe dig.

Joseph Alberti

Head of Research

joal@edc.dk58 58 74 67EDC Poul Erik Bech

EDC Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

120@edc.dk33 30 10 00