RESEARCH & ANALYSE

Hos EDC Erhverv har vi en særskilt research-afdeling, der analyserer markedstal, følger trends og stiller prognoser for udviklingen i ejen­doms­mar­ke­det. Vores mar­keds­a­na­ly­ti­ke­re er inde over alle services, vi tilbyder. Det sikrer dyb markedsindsigt og giver os mulighed for at tilbyde kvalificeret ejen­doms­rå­d­giv­ning baseret på faglige analyser og altid opdateret data fra hele er­hvervs­mar­ke­det.

Har I brug for en markedsanalyse, inden I træffer en vigtig beslutning?

Står I over for en stor beslutning om, hvorvidt I skal konvertere jeres lo­gi­sti­ke­jen­dom til en boligejendom? Har I et boligprojekt og skal fastsætte lejeniveauet? Eller overvejer I at kaste jer ud i en større ejen­doms­in­ve­ste­ring?

Vi tilbyder skræddersyede analyser tilpasset jeres behov, så I har et velfunderet fagligt be­slut­nings­grund­lag. Vores mar­keds­a­na­ly­ser kan også tjene som input til jeres strategi, når det gælder køb, salg eller udlejning af fast ejendom. Erfaringen viser, at det på den lange bane fører til de bedste beslutninger, som kan spare jer for både penge, tid og besvær.

Mar­keds­rap­por­ter

Læs vores for­vent­nings­un­der­sø­gel­se

Hvert år udarbejder vi en for­vent­nings­un­der­sø­gel­se med investorers og virksomheders forventninger til udviklingen for bo­li­g­ud­lej­nings-, kontor-, detail- og in­du­stri­e­jen­dom­me på ejen­doms­mar­ke­det.

Klik her

Hold dig ajour

Vil du holdes opdateret på ejen­doms­mar­ke­det med faglige analyser af nøgletal og detaljerede data? Vi udarbejder rapporter med aktuelle tomgangstal, afkastkrav, ledighedsrater og lejeniveauer.

Klik her

Bliv klogere på den lokale udvikling

CityFact indeholder data om demografiske bevægelser, herunder be­folk­nings­ud­vik­ling, al­der­s­for­de­ling, flyt­te­ak­ti­vi­tet og arbejdsstyrken for specifikke markedsområder med data helt ned på byniveau.

Klik her

Få tal og analyser bag jeres beslutning, når I skal afgøre:

  • hvilken ejendomstype, I vil investere i
  • hvilket markedsområde, I vil investere i
  • om I skal gå ind i en større ejen­doms­in­ve­ste­ring
  • om I skal konvertere en ejendom fra fx industri til beboelse
  • hvordan I bedst optimerer jeres ejendoms potentiale
  • be­bo­er­sam­men­sæt­nin­gen i jeres ejendom
  • lejeniveauet i jeres ejendom
  • Vores analyser tager udgangspunkt i anerkendte analysemetoder og suppleres af vores viden og erfaring med ejen­doms­mar­ke­det.