EDC Erhverv Poul Erik Bech vinder udbud fra Finansiel Stabilitet om ejen­doms­mæg­le­ry­del­ser til håndtering af aktiver overtaget fra mink­føl­ge­er­hverv

  Finansiel Stabilitet har indgået aftaler med fem leverandører af ydelser til håndteringen af aktiver overtaget fra mink­føl­ge­er­hverv på henholdsvis Facility management, auk­tionsy­del­ser, flytning og opbevaring, forsikring og ejen­doms­mæg­le­ry­del­ser. EDC Erhverv Poul Erik Bech har vundet udbuddet på ejen­doms­mæg­le­ry­del­ser og skal således formidle salg og/eller udlejning af ejendomme, som staten overtager fra mink­føl­ge­er­hverv. En opgave som vil foregå over de kommende 2-3 år.

  I forlængelse af den brede politiske aftale om erstatning til minkavlere og mink­føl­ge­er­hverv berørt af COVID-19 (S, V, RV, SF og LA) blev det den 2. november 2023 af regeringen besluttet, at Finansiel Stabilitet skal stå for håndteringen af de aktiver, som staten overtager fra mink­føl­ge­er­hverv. Efter gennemførelsen af udbud har Finansiel Stabilitet nu indgået aftale med EDC Erhverv Poul Erik Bech på ejen­doms­mæg­le­ry­del­ser.

  Poul Erik Bech siger: "Vi har netop vundet udbuddet fra Finansiel Stabilitet og skal bistå med at formidle salgene og/eller udlejning af ejendomme og aktiver fra følgeerhverv til min­kvirk­som­he­der. Det er altså ikke selve minkfarmene, vi skal hjælpe med at finde købere eller lejere til, men derimod den del af minkerhvervet, der forestod andre opgaver i branchen. Det er en stor og betydelig national opgave selvom omfanget af ejen­doms­mæg­le­ry­del­ser endnu ikke er præcist kendt. Den type opgave ligger rigtig godt til vores virksomhed, fordi vi er landsdækkende med 19 erhvervscentre, en land­brugs­af­de­ling samt 80 boligbutikker med flere end 600 medarbejdere."

  Omfattende opgave
  I ud­buds­ma­te­ri­a­let skriver Finansiel Stabilitet, at der overordnet er tale om en bred portefølje af aktiver, herunder minkskind, minkbure, varelagre, vogn- og maskinparker, fast ejendom og inventar. Aktiverne overtages med henblik på videresalg eller bortskaffelse/nedrivning.

  Chef for Task Force hos Finansiel Stabilitet, Jesper Bruun Eriksen, siger om opgaven og ejen­doms­mæg­le­ry­del­sen: "I de sager, hvor vi i Finansiel Stabilitet overtager fast ejendom fra mink­føl­ge­er­hver­ve­ne, har vi brug for bistand til vurdering og salg og/eller udlejning af ejendommene. Til denne opgave med 'Ejen­doms­mæg­le­ry­del­ser' er EDC Erhverv Poul Erik Bech som landsdækkende ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed valgt til opgaven."

  Hovedparten i Jylland
  Henrik Frost Sørensen, partner, er­hvervs­di­rek­tør i EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus, siger: "Overordnet forventes det, at Finansiel Stabilitet vil overtage aktiver fra mink­føl­ge­er­hverv, hvoraf hovedparten forventes at være beliggende i Jylland. Det bliver en stor opgave, vi kommer til at arbejde med over de kommende 2-3 år. Vi har arbejdet på udbuddet i et længere stykke tid, så vi glæder os til at blive mere konkrete i den kommende tid."

  Boligmarkedet i Odense er ikke mættet: 20 boliger i eksklusive dob­bel­træk­ke­hu­se i centrum fuldt udlejet

  I midten af 2022 blev første spadestik taget til den nye moderne haveby på Falen i midten af Odense, og på forårets første dag flyttede de sidste beboere ind i de 20 nybyggede toplansboliger fordelt på 10 dob­bel­træk­ke­hu­se. Boligerne er 108-113 m² og har en unik beliggenhed i centrum af Odense, tæt på både by og natur. EDC Poul Erik Bech Odense har stået for udlejningen af de 20 eksklusive boliger, som er udlejet på kort tid, hvilket vidner om, at bo­li­g­ud­lej­nings­mar­ke­det i Odense stadig lever trods øget udbud.

  • Odense
  • Projekt
  Læs artikel

  Lokal købmand køber Lyngkroen: Sælger driver kongelig privilegeret kro videre som forpagter

  Lyngkroen er netop solgt efter kun at have været til salg i få måneder i det populære som­mer­hu­s­om­rå­de Odsherred. Den historiske kro har en glorværdig fortid, der strækker sig helt tilbage til 1785, hvor stedet var en kongeligt privilegeret kro. Køber er Henrik Købke Søeborg, der har den lokale Spar-købmand på modsatte side af vejen. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet salget af den charmerende kro på knap 900 m². Sælger Lau Gram Brahl fortsætter som forpagter og den daglige drift fortsætter ufortrødent.

  • Detail
  • Odsherred
  Læs artikel

  Ny er­hvervs­rå­d­gi­ver i EDC Poul Erik Bech i Vejle

  Johnny Pedersen (46) er startet som er­hvervs­rå­d­gi­ver i EDC Poul Erik Bech i Trekantområdet med udgangspunkt i Vejle, hvor han skal arbejde med hele paletten af ejen­doms­mæg­le­ry­del­ser. Han er uddannet ingeniør og taget en HD i Marketing og har bl.a. arbejdet som pro­jek­t­ud­vik­ler med at udvikle ejendomme i Coop Danmark, Lidl Danmark, Hoffmann Ejendomme og Specsavers (Louis Nielsen).

  • Vejle
  Læs artikel