Erfaren Capital Markets aktør: ”Vi er klar når markedet vender”

  • Capital Markets

Flemming Buhl har siden 2020 været Head of Capital Markets og stor­kun­de­ansvar­lig i EDC Erhverv Poul Erik Bech. Han kom fra en stilling som Real Estate Director i Danske Bank, hvor han var i knap 35 år. Market Insight har taget en snak med ham om den nye rolle i mæglerbranchen, og hvordan han ser in­ve­stormar­ke­det.  

Flemming Buhl startede i ejen­doms­bran­chen som Real Estate Director i Danske Bank/Nordania Leasing, hvor han både fik ledelses- og kommercielt ansvar for en større ejen­doms­por­te­føl­je på den gode side af 7 mia. kr. i Nordania Leasing. Ejen­doms­por­te­følj­en skulle ses efter i krogene efter Lehman Brothers konkursen, så han lærte på den hårde måde, hvilken indflydelse konjunkturerne og forventningen til den fremtidige rente har på prisdannelsen på er­hverv­se­jen­dom­me. Han siger:

”Det har været et spændende skifte til er­hvervs­mæg­ler­bran­chen tilbage i slutningen af 2020, hvor jeg siden har arbejdet på at positionere og videreudvikle EDC Erhverv Poul Erik Bechs Capital Markets-område. De sidste 20 år har jeg arbejdet med at opbygge og udvikle en væsentlig ejen­doms­por­te­føl­je og har gennemført et betydeligt antal ejen­dom­stransak­tio­ner, due diligence processer, forhandlinger på både købs- og salgssiden. Jeg har virkelig skulle bruge min robuste finansielle viden, min erfaring med ejen­dom­stransak­tio­ner og mit brede netværk, så vi har i den grad styrket vores Capital Markets område.”

Flemming Buhl forsætter: ”Som Head of Capital Markets og stor­kun­de­ansvar­lig nyder jeg at have indflydelse på kun­de­ak­ti­vi­te­ter, transaktioner sammen med mine superpositive og dygtige kollegaer i et pt. turbulent ejendomsmarked, som også giver muligheder. Det er meget inspirerende at vinde gode sager og levere bedre end kundernes forventninger. Vi arbejder hver dag på at løfte Capital Markets som en naturlig sam­ar­bejds­part­ner for nye, komplekse sager i ejen­doms­bran­chen i tæt samarbejde med vores 19 lokale erhvervscentre. Det har været nogle spændende år indtil videre. Og vi er godt på vej.”

Styrket kon­kur­ren­ce­kraft
Ejen­doms­mar­ke­det så noget anderledes ud, da Flemming Buhl startede tilbage i slutningen af 2020. Nu er der i stedet krig, høje renter, inflation, byg­geom­kost­nin­ger og energipriser, der påvirker markedet.

”Markedet var noget anderledes positivt, da jeg startede i EDC Erhverv Poul Erik Bech. At styrke vores Capital Markets afdeling og stor­kun­de­funk­tion tager tid, og jeg har altid arbejdet langsigtet og set tingene på den lange bane. Trods de nuværende udfordringer og et marked i stampe, synes jeg i den grad, vi har rykket os, og vi kommer hele tiden tættere og tættere på kunderne.”

”Vi har mange positive dialoger og sam­ar­bejds­part­ne­re, så lige nu gælder det om, at vi i den grad skal være klar, når markedet vender igen. Selvom ejen­doms­mar­ke­det er meget vanskeligt pt., er det glædeligt, at vi er ved sætte punktum på nogle sager indenfor logistik med en pensionskasse samt på gode større kon­to­re­jen­dom­me og kon­tor­pro­jek­ter i København. Vores stærke pro­jek­taf­de­ling har med købet af STAD Projekt ligeledes styrket vores kon­kur­ren­ce­kraft betydeligt, hvilket vi allerede kan se i vores kundetilgang.”

Vi skal i transak­tion­s­tø­jet igen
Køberne og sælgerne er stadig ofte for langt fra hinanden og transak­tions­vo­lu­men er meget lavere end de to ekstraordinære år i 2020 og 2021. Flemming Buhl, siger: ”Lige nu er der simpelthen stadig for stor forskel på købernes og sælgernes forventninger til prisen. Så ingen tvivl om, at det bedste, der kunne ske i branchen, var hvis vi med et trylleslag kunne få in­f­la­tions­for­vent­nin­gen og renten ned til et lavere niveau. At få kalibreret købere og sælgere til at blive enige om prisniveauer, så vi kommer i transak­tion­s­tø­jet igen.”

Men hvad har været en af de mest spændende transaktioner indtil videre i EDC Erhverv Poul Erik Bech? ”Det har været en sand fornøjelse at hjælpe Statens ejen­doms­sel­skab, Freja Ejendomme, med at sætte den historiske og ikoniske ejendom Hornbæk Hospital til salg i offentligt udbud. Den eftertragtede ejendom blev solgt i april 2023 til ejen­doms­ud­vik­le­ren COPI Group efter en længere budproces med en række interesserede investorer. Det har været en kæmpestor interesse blandt investorerne, og det er helt klar en af de sager, som har fået allermest me­di­e­op­mærk­som­hed i mine mange år i branchen, så det er altid sjovt og spændende at være en del af. Men jeg må sige, at det i hele taget er der rigtig mange spændende sager, som er forbi mit bord, og vi står langt stærkere på vores Capital Markets område.”

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Flemming Buhl

Head of Capital Markets, MSc Finance

flb@edc.dk20 75 38 0258 58 87 24EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

186@edc.dk33 30 10 00

Nyt kontordomicil i Odense bliver bygget til GF Forsikring

GF Forsikring bliver i Odense og rykker ind i kommende kontordomicil i 2026

EDC Erhverv Poul Erik Bech har bistået GF Forsikring med at finde et nyt kontordomicil i Odense og efter et par års søgen, er det lykkedes. Det medlemsejede for­sik­rings­sel­skab rykker forventeligt ind i den kommende domicilejendom i Cortex Park i Odense i 2026. Raundahl & Moesby er to­ta­len­tre­pre­nør på projektet, som de netop har solgt videre til AP Ejendomme og altså GF Forsikring, som kommende lejere.

  • Kontor
  • Odense
Læs artikel

Ge­ne­ra­tions­skif­te: Veldrevet og idyllisk hotel tæt på den dansk-tyske grænse sat til salg

Det anerkendte og historiske Benniksgaard Hotel i Rinkenæs, tæt på den dansk-tyske grænse, er sat til salg. Pris: 42,5 mio. kr. Siden den spæde start i 2000 er hotellet løbende blevet moderniseret og udvidet, og i dag består hotellet af samlet 119 værelser, der ligger med en fantastisk udsigt over Flensborg Fjord.

  • Hotel
  • Sønderjylland
Læs artikel

Ikoniske skolebygninger skal omdannes til boliger: Budfrist den 20. september

Den lokalkendte skole i Haderslev Hans Hertug Skole skal omdannes til boliger. I første omgang skal den tidligere folkeskole sælges i offentligt udbud med budfrist den 20. september 2024, hvorefter den kommende køber vil have mulighed for at tilpasse byggeplanerne. EDC Poul Erik Bech skal formidle salget af den tidligere folkeskole på vegne af Haderslev Kommune.

  • Investering
  • Projekt
  • Haderslev
Læs artikel