Inspireret af naboejendom: Sønderjyllands bedst beliggende bilejendom sat til salg

  • Sønderborg
  • investering
  • Detail

Siden 1998 har en utrolig velholdte ejendom på hjørnet ved Nørrekobbel 1 været hjemsted for Sønderborgs ældste bilhus Als Motor og tankstationen Circle K, og nu er ejendommen sat til salg til 36 mio. kr. De to lejere har lange lejekontrakter og sørger for den generelle indvendige ved­li­ge­hol­del­se af ejendommen. EDC Erhverv Poul Erik Bech Sønderjylland skal formidle salget af ejendommen, der er i fin stand, og som har et samlet etageareal på 3.717 m².

På en af de største indfaldsveje til Sønderborg ligger byens ældste bilhus og en tankstation. Als Motor, der blev kåret som årets Hyundai forhandler i 2022 i Danmark, og tankstationen Circle K har begge ligget der i mere end 25 år. Als Motor var oprindelig ejet af Danfoss, men i 2006 købte bilmanden Hans-Jørgen Skovly Jørgensen bil­for­ret­nin­gen og ejendommen. Han siger:

"Jeg startede i sin tid med at åbne en Opel-forretning i Haderslev, som senere blev solgt til Danfoss, der ejede Als Motor. I 2006 købte jeg det hele tilbage fra Danfoss og har siden ejet ejendommen på Nørrekobbel 1. Ved udgangen af 2022 solgte jeg Als Motor til Karvil Biler, som er en landsdækkende bilforhandler med 10 lokationer og 11 bilmærker i forhandling. Da jeg hverken er ejen­doms­in­ve­stor eller ejen­doms­spe­ku­lant, har jeg derfor besluttet at sælge ejendommen."

"Både Als Motors og Circle K har lange lejekontrakter og har været med siden 1998, så det er to meget pålidelige og stabile lejere. Begge lejere sørger dagligt for den generelle indvendige ved­li­ge­hol­del­se af ejendommen, hvilket også betyder, at ejendommen fremstår utrolig velholdt."

Ny an­komsts­ma­tri­kel i Sønderborg?
"Da jeg opdagede at naboejendommen, den tidligere brandstation, var til salg, tænkte jeg, at tiden måske var nu. Derfor kontaktede jeg EDC Erhverv Poul Erik Bech, som også står for salget af brandstationen, som er sat til salg for 10 mio. kr. De er et kendt navn i mæglerbranchen, og kontakten med dem har været god," siger Hans-Jørgen Skovly Jørgensen og fortsætter:

"De to ejendomme ved siden af hinanden giver en kommende investor mulighed for at samle de to grunde til et fælles projekt. Ejendommen ligger på en af de bedste placeringer i Sønderborg, hvor der er rigtig god mulighed for synlighed på en af de største indfaldsveje til Sønderborg. Samtidig er det tæt på Sønderborg by, hvor det går godt med et erhvervsliv, der vækster i øjeblikket."

Bjørn Borg, partner EDC Erhverv Poul Erik Bech Sønderjylland, er enig: "Det er en af Sønderborgs bedste beliggenheder, og de to ejendomme, som vi har til salg nu, egner sig perfekt til at etablere en attraktiv an­komsts­ma­tri­kel for Sønderborg, som vil gavne hele byen. Vi sidder klar til at hjælpe processen i gang og kan hjælpe med at skabe et overblik over lokale markedsforhold og de nyeste tal om fx afkastkrav og be­folk­nings­ud­vik­ling i området med vores markedsrapport CityFact."

Arkitekttegnet i højeste kvalitet
Ejendommen på Nørrekobbel 1 er et kva­li­tets­byg­ge­ri. Ifølge Bjørn Borg, er der tale om en af de mest markante de­tail­e­jen­dom­me i Sønderjylland: "Det er en ejendom i højeste kvalitet med flotte røde mursten og en flot glasfacade til de store pæne udstillingsrum. Ejendommen er arkitekttegnet og har siden ejendommen blev opført i 1998 været et vartegn i Sønderborg. Det er materialer af højeste kvalitet, og det er ikke hver dag, vi har sådan en markant ejendom til salg på disse egne."

Hans-Jørgen Skovly Jørgensen stemmer i: "Man kan ikke underkende ejendommens kvalitet. I de mange år, jeg har drevet bilforretning i ejendommen, har der ikke været en finger at sætte på kvaliteten. Jeg vil vove og påstå, at der ikke findes en bedre lokation for bilforhandlere end denne. Der er rigtig fine ud­stil­lings­mu­lig­he­der for at fremvise biler, samtidig med at der er fint med kontorpladser, værksted, øvrige per­so­na­le­fa­ci­li­te­ter og en brugbar kælder."

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Rådhusgade 6, 6200 Aabenraa

620@edc.dk73 33 13 00

Boligmarkedet i Odense er ikke mættet: 20 boliger i eksklusive dob­bel­træk­ke­hu­se i centrum fuldt udlejet

I midten af 2022 blev første spadestik taget til den nye moderne haveby på Falen i midten af Odense, og på forårets første dag flyttede de sidste beboere ind i de 20 nybyggede toplansboliger fordelt på 10 dob­bel­træk­ke­hu­se. Boligerne er 108-113 m² og har en unik beliggenhed i centrum af Odense, tæt på både by og natur. EDC Poul Erik Bech Odense har stået for udlejningen af de 20 eksklusive boliger, som er udlejet på kort tid, hvilket vidner om, at bo­li­g­ud­lej­nings­mar­ke­det i Odense stadig lever trods øget udbud.

  • Odense
  • Projekt
Læs artikel

Lokal købmand køber Lyngkroen: Sælger driver kongelig privilegeret kro videre som forpagter

Lyngkroen er netop solgt efter kun at have været til salg i få måneder i det populære som­mer­hu­s­om­rå­de Odsherred. Den historiske kro har en glorværdig fortid, der strækker sig helt tilbage til 1785, hvor stedet var en kongeligt privilegeret kro. Køber er Henrik Købke Søeborg, der har den lokale Spar-købmand på modsatte side af vejen. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet salget af den charmerende kro på knap 900 m². Sælger Lau Gram Brahl fortsætter som forpagter og den daglige drift fortsætter ufortrødent.

  • Detail
  • Odsherred
Læs artikel

Ny er­hvervs­rå­d­gi­ver i EDC Poul Erik Bech i Vejle

Johnny Pedersen (46) er startet som er­hvervs­rå­d­gi­ver i EDC Poul Erik Bech i Trekantområdet med udgangspunkt i Vejle, hvor han skal arbejde med hele paletten af ejen­doms­mæg­le­ry­del­ser. Han er uddannet ingeniør og taget en HD i Marketing og har bl.a. arbejdet som pro­jek­t­ud­vik­ler med at udvikle ejendomme i Coop Danmark, Lidl Danmark, Hoffmann Ejendomme og Specsavers (Louis Nielsen).

  • Vejle
Læs artikel