JLL og EDC Erhverv Poul Erik Bech med status på det nordiske ejendomsmarked: Bæredygtighed er et stort tema i ejen­doms­bran­chen

  • Bæredygtighed
  • Det nordiske ejendomsmarked
  • JLL

En af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, Jones Lang LaSalle (JLL), har sammen med EDC International Poul Erik Bech netop offentliggjort en ny rapport 'JLL Nordic Outlook - Spring 2023'. Rapporten dykker bl.a. ned i en af de mest populære emner i ejen­doms­bran­chen – bæredygtighed.

JLL er en af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der og de netop udgivet rapporten 'JLL Nordic Outlook - Spring 2023' med et særligt fokus på finansiering, som er den helt store udfordring i ejen­doms­bran­chen. EDC Erhverv Poul Erik Bech har bidraget med tal og tendenser på det danske ejendomsmarked, hvor bæredygtighed ser ud til at få en mere og mere fremtrædende rolle.

Helle Nielsen Ziersen, partner og Head of EDC International Poul Erik Bech, siger: ”Det er ingen hemmelighed, at 2022 var et udfordrende år på flere parametre, og det har også sat sine spor på ejen­doms­mar­ke­det i Norden. De vanskeligere fi­nan­si­e­rings­for­hold med stigende omkostninger og mindre tilgængeligt gør at investorerne holder lidt mere igen. Derudover har investorerne strengere krav end de tidligere har haft, fx krav til ener­giop­ti­me­ring eller andre bæredygtige tiltag.”

Stigende energipriser øger vigtigheden af bæredygtighed
EDC Erhverv Poul Erik Bech har bidraget til JLL rapporten med indsigter om bl.a. bæredygtighed i ejen­doms­bran­chen på det danske marked. Joseph Alberti, Head of Research EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger:

“Bæredygtighed er ikke længere kun en trend, men efterhånden en nødvendighed. De stigende ener­giom­kost­nin­ger har gjort at bæredygtighed bliver taget langt mere seriøst nu end tidligere. Der investeres som aldrig før i ener­gi­ef­fek­ti­ve bygninger, hvilket forkorter til­ba­ge­be­ta­lings­pe­ri­o­den.”

”Derudover angiver langt de fleste investorer, at de er villige til at betale mere for bæredygtige bygninger. Det motiveres af at kunne opfylde de fremtidige krav i taksonomien og tilpasse sig lejernes nuværende forventninger og på et senere tidspunkt krav.”

Tilpasning til en mere bæredygtig fremtid
Bæredygtighed er nærmest blevet et krav for de fleste investorer, da flere virksomheder arbejder hen mod en grønnere fremtid.

”For både virksomheder og investorer handler det hele tiden om at tilpasse sig tiden. Bæredygtighed er efterhånden blevet et stort tema i ejen­doms­bran­chen, så for alle parter handler det om at tilpasse sig til en fremtid, hvor bæredygtighed er øverst på dagsordenen,” siger Joseph Alberti og fortsætter:

”Der er mere og mere fokus på ESG-politikker rundt omkring i virksomhederne, og det påvirker selvfølgelig også ejendomme. Det er hovedsageligt i nybyggeri, at der er fokus på en grønnere fremtid, men faktisk er der også værdi at hente ved at energioptimere ældre ejendomme og gøre dem mere bæredygtige. Bæredygtighed er blevet en nøglefaktor for både investorer og ejere, og lejere kræver i stigende grad fokus på ESG.”

Fi­na­si­e­rings­mar­ke­det i Norden
I den nyeste JLL-rapport er der også fokus på det nordiske fi­nan­si­e­rings­mar­ked. Joseph Alberti, Head of Research i EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger:

“Hvis man udelukkende kigger på rapporterede transaktioner, ser det nordiske ejen­doms­mar­ke­det ud til at stå et fornuftigt sted, men det er ikke helt tilfældet. Særligt ejen­doms­mar­ke­det i Sverige står i en svær situation, da virk­som­heds­ob­liga­tio­ner udgør en væsentlig andel af den samlede finansiering til ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger. Renten på virk­som­heds­ob­liga­tio­ner er skudt i vejret i løbet af det seneste år, og markedet forventer markant flere konkurser. Det gør det dyrt og svært at låne penge for de virksomheder, der ikke kan skaffe kapital i banken. Det er ikke så udbredt i Danmark, men ikke ukendt, da selskaber som fx Gefion, Oskar Group og NPV skaffer penge gennem ob­liga­tions­ud­ste­del­ser.”

I rapporten fremgår det, at der er sket et fald på 80% i udstedelsen af ejen­domsob­liga­tio­ner i 3. kvartal 2022, sammenlignet med 3. kvartal 2021, på tværs af de nordiske lande.

JLL Nordic Outlook Spring 2023

Læs den fulde rapport

Klik her

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Helle Nielsen Ziersen

Partner, Director, Head of International Relations, MRICS, MDE

hni@edc.dk40 99 99 4658 58 87 17EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

114@edc.dk33 30 10 00

Nyt kontordomicil i Odense bliver bygget til GF Forsikring

GF Forsikring bliver i Odense og rykker ind i kommende kontordomicil i 2026

EDC Erhverv Poul Erik Bech har bistået GF Forsikring med at finde et nyt kontordomicil i Odense og efter et par års søgen, er det lykkedes. Det medlemsejede for­sik­rings­sel­skab rykker forventeligt ind i den kommende domicilejendom i Cortex Park i Odense i 2026. Raundahl & Moesby er to­ta­len­tre­pre­nør på projektet, som de netop har solgt videre til AP Ejendomme og altså GF Forsikring, som kommende lejere.

  • Kontor
  • Odense
Læs artikel

Ge­ne­ra­tions­skif­te: Veldrevet og idyllisk hotel tæt på den dansk-tyske grænse sat til salg

Det anerkendte og historiske Benniksgaard Hotel i Rinkenæs, tæt på den dansk-tyske grænse, er sat til salg. Pris: 42,5 mio. kr. Siden den spæde start i 2000 er hotellet løbende blevet moderniseret og udvidet, og i dag består hotellet af samlet 119 værelser, der ligger med en fantastisk udsigt over Flensborg Fjord.

  • Hotel
  • Sønderjylland
Læs artikel

Ikoniske skolebygninger skal omdannes til boliger: Budfrist den 20. september

Den lokalkendte skole i Haderslev Hans Hertug Skole skal omdannes til boliger. I første omgang skal den tidligere folkeskole sælges i offentligt udbud med budfrist den 20. september 2024, hvorefter den kommende køber vil have mulighed for at tilpasse byggeplanerne. EDC Poul Erik Bech skal formidle salget af den tidligere folkeskole på vegne af Haderslev Kommune.

  • Investering
  • Projekt
  • Haderslev
Læs artikel