JLL og EDC Poul Erik Bech med ny Nordic Outlook: Hvornår vender udviklingen på det nordiske ejendomsmarked?

  • JLL
  • Nordic Outlook
  • Det nordiske ejendomsmarked

JLL (Jones Lang LaSalle), en af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, har sammen med EDC International Poul Erik Bech netop offentliggjort rapporten JLL Nordic Outlook, som giver en status på det nordiske ejendomsmarked. Spørgsmålet er, hvornår ejen­doms­mar­ke­det igen vil stabilisere sig?

JLL har netop udgivet rapporten Nordic Outlook - Focus: Improving liquidity is around the corner, som tager temperaturen på det nordiske ejendomsmarked. Rapporten dykker ned i kontor-, logistik-, detail- og in­ve­ste­rings­mar­ke­det i de nordiske lande, og EDC Poul Erik Bech har bidraget med data, analyser og kommentarer til den danske del af rapporten. Som titlen antyder, fokuserer rapporten i denne omgang på, at ejen­doms­mar­ke­det formentlig går mod lysere tider efter et par hårde år.

Helle Nielsen Ziersen, Head of EDC International Poul Erik Bech, er dog ikke helt så optimistisk: "Nordic Outlook giver et rigtig godt billede af, hvordan det går på det nordiske ejendomsmarked, men man må også have for øje, at Danmark adskiller sig på mange parametre i forhold til de øvrige nordiske lande. Danmark har ikke været ramt af fi­nan­si­e­rings­pro­ble­mer i samme grad som de andre lande, og vores afkast har ikke været lige så påvirket som i de andre lande. Selvom stabiliteten i det dansk marked er et stærkt signal, så er det i sidste ende bundlinjen, der er trækplaster."

Derfor mener Helle Nielsen Ziersen, at vi skal et godt stykke ind i 2024, før vi ser en stigning i antal transaktioner: "Selvom Danmark er blevet et hotspot, så er der mange der ikke forstår, at afkastet ikke re­gu­le­rings­mæs­sigt følger vores nordiske nabolande. Derfor tror jeg også, at vi skal et godt stykke ind i 2024 før vi ser et stigende antal transaktioner."

Stabilisering af markedet
En af de mest væsentlige budskaber i den nye Nordic Outlook rapport er at kigge frem mod 2024 og vurdere, hvornår ejen­doms­cy­klus­sen vil nå bunden og markedet vil begynde at gå i den rigtige retning.

Joseph Alberti, Head of Research hos EDC Erhverv Poul Erik Bech, fortæller: "Det er ingen hemmelighed, at transak­tions­vo­lu­men er faldet i 2023. Faktisk viser rapporten at transak­tions­vo­lu­men globalt er faldet med tæt på 50%, sammenlignet med tredje kvartal i 2022. Til sammenligning faldt transak­tions­vo­lu­men i gennemsnit med 64%, da den store finanskrise i 2010 var på sit højeste, så det er voldsomme tal."

"En af de væsentligste budskaber i rapporten er, at forventningen om en stabilisering i slutningen af 2023 og en gradvis forbedring af likviditeten i 2024. JLL's globale ejen­domstil­lids­un­der­sø­gel­se viser, at det er de færreste, der forventer, at markedet vil blive forværret. Hvis man sammenligner med tidligere, er der en tendens til, at markedet vender efter 4-5 kvartaler i træk, hvor pilen har peget den forkerte retning. En faldende inflation vil stabilisere renterne og med de stærke nordiske banker, er der derfor en forhåbning om, at markedet vil stabilisere sig, og der kommer gang i transak­tio­ner­ne igen," siger Joseph Alberti.

Helle Nielsen Ziersen, EDC International Poul Erik Bech siger: "I vores internationale afdeling, hvor vi servicerer udenlandske kunder, der vil investere i Danmark, og danske under, der vil købe eller især leje lokaler i udlandet, oplever vi naturligvis også et fald i transak­tio­ner­ne. Samtidig er der en følelse af, at de mange internationale investorer i landet rigtig gerne vil Danmark, men med den store forskel mellem Danmark og de nordiske nabolande, er de lidt til­ba­ge­hol­den­de. Derfor ser jeg et behov for, at vi tilpasser os markederne i Norden, før vi ser en stigning i antallet af transaktioner igen."

Højere afkastkrav og renter
I rapporten er der opstillet tre fundamentale faktorer, der taler for, at vi er på vej mod en normalisering og vending af markedet. De tre faktorer er højere afkastkrav, stabilisering af de lange renter og lavere korte renter. Om de tre faktorer, fortæller Joseph Alberti:

"De højere afkastkrav er særligt synligt inden for logistik- og boligsegmentet, og det vil med stor sandsynlighed betyde, at investorerne vil få mere mod på at investere. Den anden faktor er en stabilisering af de lange renter, som har været præget af en meget volatil verden og en skrøbelig udvikling i løbet af det sidste halve år. Forventningen er, at de lange renter vil stabilisere sig i løbet af efteråret, og det vil skabe fornyet optimisme hos investorerne. Rentekurven peger i retning af lavere korte renter i Norden i løbet af 2024, men det er dog stadig højere end før krisen."

Læs den nye Nordic Outlook

Kva­li­tets­byg­ning med en af landets måske bedste placeringer: Tidligere Told & Skat kontorbygning på 3.000 m² skal udlejes i Korsør

En ny historie skal skrives om Storebælts Erhvervspark 3 i Korsør. Kon­to­re­jen­dom­men, der tidligere har tilhørt Told & Skats Skattecenter, står nemlig klar til at blive udlejet til én eller flere heldige lejere. Kontor- og ad­mi­ni­stra­tions­byg­nin­gen rummer hele 3.007 m² fordelt på tre etager, så det bliver muligt at leje op til tre kontorlejemål af 1.000 m² i bygningen, der har en fabelagtig placering og faciliteter i topklasse.

  • Kontor
  • Korsør
Læs artikel

Branchens største er­hverv­se­jen­doms­må­ling: Investorer skruer forsigtigt op for optimismen

For et års tid siden dykkede troen på ejen­doms­mar­ke­det, hvilket har sæt en gevaldig dæmper på handlen med er­hverv­se­jen­dom­me. For niende gang har EDC Erhverv Poul Erik Bech gennemført en omfattende for­vent­nings­un­der­sø­gel­se og et lidt mere optimistisk syn har indfundet sig for 2024. Fx venter flere end sidste år at investere mere – med boligejendomme og logistik som mest eftertragtede segmenter. Men det springende punkt er usikkerheden om renten.

  • Forventninger
  • 2024
  • Investering
Læs artikel

Tidligere folkehus og diskotek bliver til et moderne kon­tor­fæl­les­skab i Hammel

Ejendommene på Østergade 24A-C i Hammel er netop solgt. I dag findes boliglejemål, restaurant og erhvervslokale, hvor det lokalkendte Diskotek One lå før i tiden og som senest var åbent under navnet Club Dizz. Diskokugler og fadølsanlæg er for længst et overstået kapitel, og nu skal hæve-sænkeborde og ergonomiske kontorstole pryde lokalet, når et nyt og ambitiøst kon­tor­fæl­les­skabspro­jekt igangsættes. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet salget af ejendommene på vegne af Propesta ApS, som har solgt til to lokale investorer.

  • Kontor
Læs artikel