Lav for­bru­ger­til­lid påvirker for­vent­nin­ger­ne på detailmarkedet

  • Markedstal
  • Detail

De seneste markedstal inden for detailsegment viser, at detailmarkedet er præget af lav for­bru­ger­til­lid, stigende renter og inflation, der endnu ikke i Danmark er på definitiv retræte. Fremtiden er derfor præget af usikkerhed, da der er risiko for, at forbruget vil falde betydeligt, hvilket særligt gælder luksusgoder.

Usikkerheden vil først og fremmest påvirke detaillejerne, der for manges vedkommende fortsat er udfordret på økonomien oven på pandemien. Det øger dermed også risikoen indirekte for investorerne, da der er risiko for konkurser og dermed stigende tomgang.

In­ve­ste­rings­ly­sten efter detaillokaler har fulgt godt med, men har i de seneste måneder været påvirket af ren­testig­nin­ger. Det er særligt dag­lig­va­repor­te­føl­jer, der har været meget efterspurgte, hvor der i det seneste år har været flere store transaktioner. Herudover er der øget interesse for shopping centre, hvilket kan forklares med de meget lave afkast inden for industri- og logistik, der betyder, at shopping centre kan være mere attraktive ud fra en risikojusteret betragtning. Det er dog generelt en forudsætning, at der er ud­vik­lings­mu­lig­he­der til bolig, og dermed muligheder for optimering og di­ver­si­fi­ce­ring af risiko.

På landsplan udgør andelen af ledige de­tail­han­delslo­ka­ler 2,7% for 4. kvartal 2022, hvilket er et fald på 0,1 procentpoint siden sidste kvartal. Niveauet er det laveste niveau siden 3. kvartal 2010.

Vil du vide mere?

Hold dig opdateret på tendenser, nøgletal og nye er­hverv­se­jen­dom­me med EDC Erhvervs nyhedsbrev.

Tilmeld nyhedsbrev

Lokal købmand køber Lyngkroen: Sælger driver kongelig privilegeret kro videre som forpagter

Lyngkroen er netop solgt efter kun at have været til salg i få måneder i det populære som­mer­hu­s­om­rå­de Odsherred. Den historiske kro har en glorværdig fortid, der strækker sig helt tilbage til 1785, hvor stedet var en kongeligt privilegeret kro. Køber er Henrik Købke Søeborg, der har den lokale Spar-købmand på modsatte side af vejen. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet salget af den charmerende kro på knap 900 m². Sælger Lau Gram Brahl fortsætter som forpagter og den daglige drift fortsætter ufortrødent.

  • Detail
  • Odsherred
Læs artikel

Ny er­hvervs­rå­d­gi­ver i EDC Poul Erik Bech i Vejle

Johnny Pedersen (46) er startet som er­hvervs­rå­d­gi­ver i EDC Poul Erik Bech i Trekantområdet med udgangspunkt i Vejle, hvor han skal arbejde med hele paletten af ejen­doms­mæg­le­ry­del­ser. Han er uddannet ingeniør og taget en HD i Marketing og har bl.a. arbejdet som pro­jek­t­ud­vik­ler med at udvikle ejendomme i Coop Danmark, Lidl Danmark, Hoffmann Ejendomme og Specsavers (Louis Nielsen).

  • Vejle
Læs artikel

My Home tilbage på danske hænder – første skridt er at vende ”hjem” til Holstebro

Det er under et år siden, at møbelkæden My Home drejede nøglen for sidste gang på Lavhedevej 50 i Holstebro. Men nu er der godt nyt til de møbelglade folk i Vestjylland. Møbelkæden vender nemlig tilbage til den vestjyske provinsby på akkurat samme adresse som tidligere. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet udlejningen af lejemålet på 1.456 m2 i Lavhedecentret.

  • Detail
  • Holstebro
  • My Home
Læs artikel