Nordsjælland har aldrig haft færre tomme kontorer

  • Nordsjælland
  • Kontorlokaler

Udbuddet af ledige kontorlokaler i de nord­s­jæl­land­ske kommuner er faldet endnu mere og ligger nu på det laveste niveau nogensinde ifølge nye tal fra Ejendomstorvet.dk. EDC Erhverv Poul Erik Nordsjælland oplever, at der er stor efterspørgsel på kontorlejemål, især større og nyere kontorer er i højsædet.

Gennem 2021 og første del af 2022 blev kontorlejemål i Nordsjælland revet væk af virksomheder på jagt efter nye lokaler, og dén udvikling er fortsat i resten af 2022. Det viser data fra Ejendomstorvet.dk.

”Tidligere i år kunne vi se et kraftigt fald i de udbudte eller ledige kontorarealer i Nordsjælland – og udbuddet var det laveste i 15 år. Siden er der sket yderligere et fald i udbuddet, som nu har ligget på 3,9% to kvartaler i træk, og vi kan ganske enkelt ikke registrere et lavere udbud i de næsten 20 år, vi har indsamlet data om er­hvervslo­ka­ler,” siger Jakob Wegener, adm. direktør for Ejendomstorvet.dk.

Ejendomstorvet.dk har pt et udbud på 8.800 lejemål og ejendomme på landsplan, heraf 3.100 kontorlokaler. 181 ligger i Nordsjælland, flest 44 er udbudt i Rudersdal Kommune med fx Birkerød, Holte og Vedbæk. Herefter følger Hørsholm med 28, Allerød og Helsingør begge med 25, Furesø med 17 og Hillerød med 16 kontorlokaler at vælge imellem. I de øvrige fem kommuner ligger udbuddet på 1-9 kontorlokaler.

Mangler især kontorlokaler i Hillerød og Frederikssund
Jacob Lunding, partner i EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland med kontor i Hillerød, siger: ”Danmark har haft høj økonomisk vækst, og vi har ikke set en effekt af, at danskerne blev vant til at arbejde hjemmefra under corona, selv om mange nok forventede, at virksomhederne ville få brug for mindre plads. I flere bymidter er ældre kontorer blevet omdannet til boliger, og geografisk mangler vi især kontorlokaler i Hillerød og i Frederikssund. Der er stor efterspørgsel på de lidt større lejemål og på moderne lokaler – her må udlejere med ejendomme fra 1970’erne eller før være indstillede på at sætte dem i stand.”

Stephen Berthelsen, partner, i EDC Erhverv Poul Erik Bech Nordsjælland supplerer: ”Når det kommer til at opgradere eksisterende kontorlokaler med en hjælpende hånd, så opfordrer vi altid udlejerne med ældre ejendomme til at få udarbejdet vi­su­a­li­se­rin­ger eller skitser af en arkitekt, så mulige lejere kan danne sig et indtryk af, hvordan lokalerne kan komme til at se ud. Her har vi en række faste sam­ar­bejds­part­ne­re, som kan hjælpe med sparring og tegninger, så kunderne får et indtryk af mulighederne. Det giver altid bedre forudsætninger for at se mulighederne i de ældre kon­to­re­jen­dom­me. For en tydelig tendens vi ser, er, at virksomhederne og brugerne har større og større forventninger til deres kon­to­r­ar­bejds­plads.”

Mange mil­li­ar­din­ve­ste­rin­ger
Noget der også påvirker den lave tomgang, er rækken af mil­li­ar­din­ve­ste­rin­ger i Hillerød, fx med den nye Frederiksbro-bydel, bi­o­tek­sel­ska­bet Fujifilm (tidligere Biogen) og Hillerøds supersygehus i Favrholm Desuden har Folketinget besluttet, at Hil­le­rød­mo­tor­vej­en skal færdiggøres. På lidt længere sigt skal der bygges nyt til erhverv i Favrholm.

Jacob Lunding, EDC Erhverv Nordsjælland siger: ”Det er alt sammen med til at skabe økonomisk aktivitet i Nordsjælland og øger behovet for kontorarealer og andre er­hvervslo­ka­ler for den sags skyld. Både Hillerød og andre dele af Nordsjælland lider under, at der kun i meget begrænset omfang er bygget nye kontorer, efter at finanskrisen ramte i 2008. Nordsjælland mangler i høj grad flerbruger-kontorhuse, som er blevet meget populære de seneste år – og ikke kun i København og de allerstørste byer. I flerbrugerhuse kan mindre og mellemstore virksomheder samt iværksættere få adgang til en række fælles faciliteter, som de ikke ville have råd til på egen hånd, fx kantine, reception, en vifte af mødelokaler og måske fitness.”

Samlet har de 11 nord­s­jæl­land­ske kommuner lidt over 1,3 mio. m2 kontorer, hvilket svarer til 5% af Danmarks totale kontorarealer.

Læs det nye Kontor Fokus magasin

- og bliv opdateret på de seneste nyheder, tal og tendenser fra markedet. 

Klik her