Status på det nordiske ejendomsmarked: Optimisme trods usikkerhed på detailmarkedet

 • Detail
 • Det nordiske ejendomsmarked
 • JLL

En af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, Jones Lang LaSalle (JLL), har sammen med EDC International Poul Erik Bech offentliggjort rapporten 'JLL Nordic Outlook - Spring 2023' med fokus på finansiering. Rapporten tager også temperaturen på det nordiske detailmarked.

En af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der JLL, har udgivet rapporten 'JLL Nordic Outlook - Spring 2023' med et særligt fokus på finansiering, som er den helt store udfordring i ejen­doms­bran­chen. EDC Erhverv Poul Erik Bech er JLL’s sam­ar­bejds­part­ner i Danmark og har bidraget med den danske del af markedet med kommentarer på alle ejen­doms­seg­men­ter, heriblandt detailmarkedet.

Frank Heskjær, Head of Retail EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus, har kommenteret på de danske tal i de­tail­seg­men­tet i rapporten og siger: ”Detailmarkedet i Norden er præget af usikkerhed, hvilket primært skyldes høj inflation og en historisk lav for­bru­ger­til­lid. Detailmarkedet oplever pt en splittelse, da interessen for dag­lig­va­re­bu­tik­ker fortsat er stor, men interessen for store shoppingcentre er dalende og under pres.”

Selvom der flyver grå skyer over detailmarkedet, er der, ifølge Frank Heskjær, stadig grund til optimisme: ”Vi har forhåbentlig set toppen af inflationen. Renten falder forhåbentlig stille og roligt nu og energipriserne stabiliserer sig. En økonomisk genrejsning i 2024 vil også hjælpe detailmarkedet på rette køl igen og skabe grundlag for højere afkast for detailbutikker og indkøbscentre.”

Forsigtighed på lejemarkedet
JLL-rapporten tager temperaturen på forskellige dele af detailmarkedet, bl.a. lejemarkedet. ”De stigende omkostninger og den faldende for­bru­ger­til­lid har sat en dæmper på lejerne i detailmarkedet, da aktørerne er blevet mere forsigtige i deres be­slut­nings­tag­ning. Særligt mo­de­de­tail­bran­chen er udfordret pt, da de har sat sig i store, dyre lejemål. Flere butikker søger derfor mod mindre og billigere lokaler, så markedet er ikke gået i stå selvom lejerne er forsigtige. Samtidigt ser vi også, at flere kigger mod en kon­so­li­de­rings­stra­te­gi, hvor man samler flere små butikker i en større enhed, som fx Flagship Stores,” siger Frank Heskjær.

Han fortsætter: ”Der er sket en skævvridning på detailmarkedet, hvilket betyder, at de største lejere har større magt end tidligere. De har større indflydelse på for­hand­lin­ger­ne og forsøger til en vis grad at diktere lejevilkårene for resten af lejemarkedet inden for detailmarkedet.”

ESG er blevet et kon­kur­ren­ce­pa­ra­me­ter
I rapporten JLL Nordic Outlook – Spring 2023 fokuseres der også på bæredygtighed inden for hvert enkelt ejen­doms­seg­ment. Joseph Alberti, Head of Research EDC Erhverv Poul Erik Bech, fortæller:

“Tilpasning til en mere bæredygtig fremtid bliver stadig mere og mere vigtig. Detailhandlen har en vigtig rolle i at fremme bæredygtighed. Detailhandlen fungerer som bindeled mellem forbruger og leverandører, og dermed med mulighed for at stille krav både den ene og den anden vej. Bæredygtighed er blevet en nøglefaktor for ejere af detaillokaler, lejerne efterspørger i stigende grad aktive ESG-strategier, når de skal finde nye lokaler og forbrugerne prioriterer også fortsat bæredygtighed højt. Derfor er alle parter inden for detailmarkedet, nødt til at fokusere på ESG for at forblive kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge.”

Udenlandske investorer kigger mod Danmark
Helle Nielsen Ziersen, Head of EDC International Poul Erik Bech, siger: ”Vi oplever fortsat en fornuftig interesse for danske ejendomme, også inden for de­tail­e­jen­dom­me. Vi bliver dagligt kontaktet af internationale investorer og i 2022 oplevede vi en stigning i omsætning på hele 60% på de internationale opgaver. Vi bliver hver uge kontaktet af internationale virksomheder, som ikke har været på det danske marked tidligere. Det skyldes, at afkastet på det danske marked ligger lidt højere end fx Sverige. Interessen for det danske marked er altså fortsat fornuftig, og da vi har re­al­kre­dit­fi­nan­si­e­ring i Danmark og Sverige fx er finansieret med obligationer, så er forskellen fra tidligere finansielle kriser og nu, at der stadig mange penge i markedet og en fornuftig efterspørgsel til at investere i Danmark.” Hun fortsætter:

”I 2022 agerede vi køberrådgiver for den amerikanske virksomheder W.P. Carey, som udvidede deres danske portefølje med købet af 16 Coop-ejendomme i en sale and leaseback-aftale for knap en halv mia. kr. Det er et godt eksempel på, at selvom detailmarkedet måske ikke er helt oppe og ringe i øjeblikket, så er det stadig muligt at lave gode aftaler med internationale investorer.”

JLL-rapporten viser, at de­tail­seg­men­tet stod for en femtedel af den samlede transak­tions­vo­lu­men i Danmark i 2022, hvor særligt salget af de fire Magasin-ejendomme trak op.

Vil du vide mere?

Hold dig opdateret på tendenser, nøgletal og spændende nyheder med Detail Fokus.

Læs Detail Fokus

DEKRA udvider med nyt DGNB-certificeret AMU Center på 2.700 m² i Nørresundby

Den tyske sik­ker­heds­gi­gant, DEKRA, med afdelinger i mere end 60 lande og over 48.000 medarbejdere udvider deres nordjyske til­ste­de­væ­rel­se. Virksomheden har købt et grundstykke på 15.000 m² i Nørresundby, hvor de opfører et nyt DGNB-certificeret AMU Center til trans­port­bran­chen, der forventes færdig primo 2025. EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg har takket være netværk og lokalkendskab formidlet salget mellem sælger Brian Schou fra K3 ejendomme og køber DEKRA.

 • Aalborg
 • DEKRA
 • Byggeprojekt
Læs artikel

Ankerhus en af Skagens mest markante ejendomme sat til salg for knap 64 mio. kr.

Ankerhus, en markant skikkelse i bybilledet i Skagen, er sat til salg. EDC Erhverv Poul Erik Bech Vendsyssel skal formidle salget af ejendommen, der indeholder 12 eksklusive lejligheder, 2 fuldt udlejede er­hvervs­le­je­mål i stueetagen og en traditionel Skagen villa, der er bygget i samme stil som resten af ejendommen.

 • Skagen
 • Ankerhus
 • Investering
Læs artikel

228 ha plan­teavls­e­jen­dom med godslignende karakter til salg for 73 mio. kr. i Stubbekøbing

En herskabelig plan­teavls­e­jen­dom med moderniseret hovedhus, tre boliglejemål og syv drifts­byg­nin­ger er sat til salg for 73 mio. kr. i Stubbekøbing på Nordfalster. EDC Landbrug Poul Erik Bech skal formidle salget af den imponerende ejendom, der råder over 228 ha. dyrk­nings­sik­ker landbrugsjord med enormt potentiale for grøn produktion.

 • Landbrug
 • Lolland Falster
Læs artikel