Status på det nordiske ejendomsmarked: Rekordhøj beskæftigelse øger efterspørgslen på kontormarkedet i Danmark

  • Kontor

En af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, Jones Lang LaSalle (JLL), har sammen med EDC International Poul Erik Bech netop offentliggjort en ny rapport 'JLL Nordic Outlook - Spring 2023' med fokus på finansiering. Rapporten tager også temperaturen på det nordiske kon­to­re­jen­doms­mar­ked.

JLL er en af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der og de netop udgivet rapporten 'JLL Nordic Outlook - Spring 2023' med et særligt fokus på finansiering, som er den helt store udfordring i ejen­doms­bran­chen. EDC Erhverv Poul Erik Bech er JLL’s sam­ar­bejds­part­ner i Danmark og har bidraget med den danske del af markedet med kommentarer på alle ejen­doms­seg­men­ter, herunder kon­tor­seg­men­tet.

Helle Nielsen Ziersen, partner og Head of EDC International Poul Erik Bech, siger: ”Det er ingen hemmelighed, at 2022 var et udfordrende år på flere parametre, og det har også sat sine spor på ejen­doms­mar­ke­det i Norden. In­ve­ste­rings­ly­sten blandt investorerne er faldende, og det skyldes primært de vanskeligere fi­nan­si­e­rings­for­hold med stigende omkostninger og mindre tilgængelighed til finansiering, hvilket giver en skævvridning af afkastkravene, som bliver forringet.”

Kon­to­re­jen­doms­mar­ke­det i Danmark
På trods af de udfordrende markedsforhold, er beskæftigelsen i Danmark rekordhøj, hvilket øger efterspørgslen efter kontorlokaler. Joseph Alberti, Head of Research i EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger:

”Efterspørgslen på kontorlokaler er drevet af de rekordhøje be­skæf­ti­gel­ses­tal, som man dog må forvente vil falde i løbet af 2023. Lejerne kræver mindre plads pr. medarbejder i takt med den øgede fleksibilitet på ar­bejds­plad­ser­ne, men til trods for det, er lejerne fortsat villige til at bruge flere penge på kva­li­tets­kon­tor­lo­ka­ler. Kvalitet fylder meget mere end kvantitet, og det præger kontormarkedet, hvor særligt prime-ejendomme med første­klas­ses­be­lig­gen­hed stadig er i høj kurs.”

”Som man kan se på JLL Property Clock, følger det nordiske kon­to­re­jen­doms­mar­ke­det resten af Europa med svagt stigende lejepriser. Her stopper lighederne også. Den øgede efterspørgsel efter kontorlokaler er ikke noget man nødvendigvis ser på andre kontormarkeder i Europa,” slutter Joseph Alberti.

ESG og kortere lejevilkår
”ESG bliver stadig mere og mere vigtigt – også inden for kon­to­re­jen­dom­me. For investorer er det nærmest blevet et krav at kunne certificere nyere kon­to­re­jen­dom­me som bæredygtige. For få år siden var det de færreste, der gik op i bæ­re­dyg­tig­heds­cer­ti­fi­ce­re­de kon­to­re­jen­dom­me og det var det mere en niche end en nødvendighed,” siger Joseph Alberti og fortsætter:

”Ikke nok med, at lejerne har større krav til bæredygtighed, så kræver de også kortere lejevilkår end man tidligere har set. Det skyldes primært to ting. Dels den øgede fleksibilitet i hverdagen og dels de usikre omstændigheder, der presser fi­nan­si­e­rings­mar­ke­det.”

Udenlandske investorer kigger mod Danmark
EDC Erhverv Poul Erik Bech har bidraget med tal og viden om det danske marked i rapporten.

Joseph Alberti siger: "De internationale investorer fylder meget i et lille land som Danmark, hvor lidt over halvdelen af den samlede transak­tions­vo­lu­men, eller 45 mia. kr. ud af 87 mia. kr. kan tilskrives de internationale investorer. Det er især på de større transaktioner, at de internationale investorer er synlige, faktisk er der kun to danske investorer blandt de ti største transaktioner i Danmark i 2022.”

Helle Nielsen Ziersen, partner og Head of EDC International Poul Erik Bech, supplerer: ”Vi oplever fortsat en fornuftig interesse for danske ejendomme. Vi bliver dagligt kontaktet af internationale investorer og i 2022 oplevede vi en stigning i omsætning på hele 60% på de internationale opgaver. Vi bliver hver uge kontaktet af internationale virksomheder, som ikke har været på det danske marked tidligere. Det skyldes, at afkastet på det danske marked ligger lidt højere end fx Sverige. Interessen for det danske marked er altså fortsat fornuftig, og da vi har re­al­kre­dit­fi­nan­si­e­ring i Danmark og Sverige fx er finansieret med obligationer, så er forskellen fra tidligere finansielle kriser og nu er, at der stadig mange penge i markedet og en fornuftig efterspørgsel til at investere i Danmark.”

Læs den fulde rapport: ‘JLL Nordic Outlook Spring 2023’.

Vil du vide mere?

Hold dig opdateret på tendenser, nøgletal og nye er­hverv­se­jen­dom­me med EDC Erhvervs nyhedsbrev.

Tilmeld nyhedsbrev

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Helle Nielsen Ziersen

Partner, Director, Head of International Relations, MRICS, MDE

hni@edc.dk40 99 99 4658 58 87 17EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

114@edc.dk33 30 10 00

CityFact udvider med 4 nye områder: Følg den lokale udvikling

EDC Erhverv Poul Erik Bech introducerede i sommeren 2022 det nye analyseprodukt CityFact, som kan bruges til at give et dybdegående indblik i relevante tal og tendenser for en specifik by eller område. Produktet har været så stor en succes, at det netop er blevet udvidet med 4 nye områder i form af Vendsyssel, Vestegnen, Trekantområdet og Sønderjylland.

  • CityFact
Læs artikel

JLL og EDC Poul Erik Bech med ny Nordic Outlook: Hvornår vender udviklingen på det nordiske ejendomsmarked?

JLL (Jones Lang LaSalle), en af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, har sammen med EDC International Poul Erik Bech netop offentliggjort rapporten JLL Nordic Outlook, som giver en status på det nordiske ejendomsmarked. Spørgsmålet er, hvornår ejen­doms­mar­ke­det igen vil stabilisere sig?

  • JLL
  • Nordic Outlook
  • Det nordiske ejendomsmarked
Læs artikel

Nordic Outlook Autumn 2023

JLL (Jones Lang LaSalle) har netop udgivet deres halvårlige rapport om det nordiske ejendomsmarked. EDC Erhverv Poul Erik Bech har bistået med tal, tendenser og indsigter om det danske marked. Temaet for efterårets rapport er, at ejen­doms­mar­ke­det er på vej mod lysere tider. Men hvornår vil markedet stabilisere sig?

    Læs artikel