Tomgangen stiger for butikslokaler – men overraskende lille stigning

  • Detail

Detailhandlen har længe klaret sig bedre end frygtet, men i årets første måneder af 2023 er udbuddet af lokaler steget og ligger nu på det højeste i to år, viser de nyeste tal fra Ejendomstorvet.dk. Større kæder har trimmet deres butiksnet, og nogle spisesteder er bukket under, lyder nogle af forklaringerne. Men tomgangen er stadig rimelig lav på kun 2,9%.

Gennem det seneste par år har detailhandel og spisesteder trodset først cor­o­na­re­strik­tio­ner og nedlukninger, siden en cocktail med bl.a. rekordhøj inflation og lav for­bru­ger­til­lid. Men nu er tomgangen steget og ligger på det højeste niveau siden årsskiftet 2020/21. Det fremgår af et kvartårligt markedsindeks over udbudte er­hvervslo­ka­ler, udgivet af Ejendomstorvet.dk sammen med Dansk Ejen­doms­mæg­ler­for­e­ning og EjendomDanmark, som repræsenterer udlejere og ad­mi­ni­stra­to­rer af ejendomme.

”Igennem halvandet år lå det samlede udbud af m2 nogenlunde stabilt omkring 2,7% af det totale butiksareal i landet. Men ved indgangen til 2. kvartal er det steget til 2,9%, og vi skal ni kvartaler tilbage – til 1. kvartal 2021 – for at finde et højere udbud, som dengang var på 3,0%. Antallet af udbudte lokaler på vores portal var i slutningen januar 1.620 – det ligger nu 17% højere, og vi har set en markant stigning i de små lejemål,” siger Jakob Wegener, adm. direktør for Ejendomstorvet.dk.

Overraskende lille stigning
Stigningen i små lokaler afspejler, at Ejendomstorvet.dk og de tilknyttede er­hvervs­mæg­le­re har færre henvendelser end vanligt fra vordende iværksættere. Med de aktuelle udfordringer tør færre kaste sig ud i tilværelsen med egen butik eller eget spisested.

”Egentlig er det en overraskende lille stigning i tomgangen. Med høj inflation, høje energipriser, stigende rente og øgede lønudgifter er en del restauranter og spisesteder bukket under, og samtidig har flere større butikskæder, fx inden for tøj, trimmet deres net af butikker. Nu har de færre afdelinger i de allerstørste byer og kun en enkelt i mellemstore byer. Men vi ser stadig nye koncepter dukke op, og tomgangen er fortsat på et ret lavt niveau,” siger Frank Heskjær, Head of Retail hos EDC Erhverv Poul Erik Bech Aarhus med 19 erhvervscentre over hele landet.

”Gennem flere kvartaler har vi set en stigning i udbuddet af ledige lokaler til detailhandel, og det giver god mening i lyset af den høje inflation, stigende renter og et fald i pri­vat­for­bru­get,” siger Ole Hækkerup, adm. direktør for Dansk Ejen­doms­mæg­ler­for­e­ning. Danmark har i alt 20,2 mio. m2 butiksareal, og ved indgangen til 2. kvartal 2023 var 590.300 m2 udbudt til leje eller salg svarende til 2,9%.

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Rådhuspladsen 3, mezz, 8000 Aarhus C

802@edc.dk87 30 99 30

Boligmarkedet i Odense er ikke mættet: 20 boliger i eksklusive dob­bel­træk­ke­hu­se i centrum fuldt udlejet

I midten af 2022 blev første spadestik taget til den nye moderne haveby på Falen i midten af Odense, og på forårets første dag flyttede de sidste beboere ind i de 20 nybyggede toplansboliger fordelt på 10 dob­bel­træk­ke­hu­se. Boligerne er 108-113 m² og har en unik beliggenhed i centrum af Odense, tæt på både by og natur. EDC Poul Erik Bech Odense har stået for udlejningen af de 20 eksklusive boliger, som er udlejet på kort tid, hvilket vidner om, at bo­li­g­ud­lej­nings­mar­ke­det i Odense stadig lever trods øget udbud.

  • Odense
  • Projekt
Læs artikel

Lokal købmand køber Lyngkroen: Sælger driver kongelig privilegeret kro videre som forpagter

Lyngkroen er netop solgt efter kun at have været til salg i få måneder i det populære som­mer­hu­s­om­rå­de Odsherred. Den historiske kro har en glorværdig fortid, der strækker sig helt tilbage til 1785, hvor stedet var en kongeligt privilegeret kro. Køber er Henrik Købke Søeborg, der har den lokale Spar-købmand på modsatte side af vejen. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet salget af den charmerende kro på knap 900 m². Sælger Lau Gram Brahl fortsætter som forpagter og den daglige drift fortsætter ufortrødent.

  • Detail
  • Odsherred
Læs artikel

Ny er­hvervs­rå­d­gi­ver i EDC Poul Erik Bech i Vejle

Johnny Pedersen (46) er startet som er­hvervs­rå­d­gi­ver i EDC Poul Erik Bech i Trekantområdet med udgangspunkt i Vejle, hvor han skal arbejde med hele paletten af ejen­doms­mæg­le­ry­del­ser. Han er uddannet ingeniør og taget en HD i Marketing og har bl.a. arbejdet som pro­jek­t­ud­vik­ler med at udvikle ejendomme i Coop Danmark, Lidl Danmark, Hoffmann Ejendomme og Specsavers (Louis Nielsen).

  • Vejle
Læs artikel