BYT JERES MURSTEN TIL KAPITAL MED SALE & LEASEBACK

Sale & Leaseback

Sale & Leaseback går ud på, at I som virksomhed sælger jeres ejendom for så at leje den tilbage igen. Ofte vil man indgå en lejeaftale på 10 år eller mere for at få den bedst mulige salgspris og lavere husleje. På den måde kan jeres virksomhed få frigivet kapital, som I har bundet i mursten.

Hvilke fordele får du og din virksomhed?

 • Der er mange fordele for jeres virksomhed, hvis I vælger at sælge jeres ejendom ved Sale & Leaseback. Heriblandt:

 • Få frigivet værdifuld kapital til at gennemføre en vækststrategi
 • Nøglemulighed for at få gennemført et ge­ne­ra­tions­skif­te, så den næste generation kun køber virksomhedens kernedrift
 • Få frigivet likviditet til investering i egen virksomhed
 • Forbedring af nøgletal – bygninger fjernes fra aktivsiden og provenuet mindsker gælden. Det giver jer mulighed for en mere attraktiv vær­di­an­sæt­tel­se og bedre lånemuligheder.
 • Få øget fleksibilitet
 • Ofte favorable vilkår som lejer

Hvad kan vi hjælpe jer med?

 • Sale & Leaseback kan lyde banalt, men udfærdigelsen af lejeaftale og øvrige vilkår kan være meget kompliceret og tidskrævende. Det er her, EDC Erhverv kommer ind i billedet. Som Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed har vi mange års erfaring med Sale & Leaseback-handler. Vigtigst for os er, at aftalen skal være attraktiv for begge parter. 

 • Vi hjælper jer med at finde potentielle købere og guider jer sikkert igennem hele processen, så I kan fokusere på jeres ker­ne­for­ret­ning. I slipper for at agere ejen­domsad­mi­ni­stra­tor, mens vi tager os af alt det praktiske.
 • Vi tilbyder en gratis screening af jeres virksomhed, hvor vi definerer salgs­po­ten­ti­a­let for ejendommen, og hvilke lejevilkår der skal til for, at Sale & Leaseback er interessant for jer og for potentielle investorer.
 • Ønsker I at gå videre med en aftale, hjælper vi jer med at forhandle og skræddersy lejekontrakten, så I bevarer handlefrihed og dis­po­si­tions­ret over jeres ejendom.
 • Lyder det interessant, så tag fat i os og få en gratis screening af jeres virksomhed, så vi i fællesskab kan finde ud af, om en Sale & Leaseback matcher jeres behov. 

Kontakt os

Hvad er din ejendom værd?

Skal du sælge, værdiansætte ejendommen til dit regnskab eller er du nysgerrig for at vide, hvad du kan få for din ejendom?

Klik her

Hvor mange søger din ejendom?

Vi har valgt at gøre vores Køber-/Lejerkartotek tilgængeligt for dig, så du nemt kan se, hvor mange købere eller lejere vi kan matche op med din ejendom eller dine lokaler.

Klik her