Kontor fra EDC

Ørestads Boulevard 41

2300 København S

8.387.500 kr./år

5.500 m²

Spændende projekt ejendom i Ørestad City, med mange op­de­lings­mu­lig­he­der

Ørestad City er et projekt bestående af to kon­tor­byg­nin­ger. Ørestad City I er 11.500 m² og udlejet til Sweco Danmark. Den anden bygning, Ørestad City II, er 13.100 m² og er i øjeblikket tilgængeligt. Ejendommen kan opdeles efter behov.

Projektet er designet med et inspirerende åbent miljø fyldt med flerbruger faciliteter og ak­ti­vi­tets­ba­se­re­de arbejdspladser. Tilsammen sikrer det en optimal udnyttelse af hver eneste kvadratmeter (1. medarbejder pr. 14 kvadratmeter). Det betyder ideelle arbejdsforhold til en reduceret samlet udgift.

Arkitekt på projektet er Holscher Nordberg Architects.

In­fra­struk­tu­ren omkring Ørestad City I og II er perfekt. Metrostationen og bus­hol­de­plad­sen er lige overfor. Derudover er der meget let adgang til tog­for­bin­del­ser og mo­tor­vejs­net­tet.

Projektet har i alt 250 par­ke­rings­plad­ser i kælderen, hvilket er en unik feature i Ørestad. Flere pladser kan lejes i WM Bjergets parkeringshus, der er placeret omkring 150 meter fra projektet.

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.