Erantishaven i Rødovre snart klar med 83 DGNB Guld-certificerede lejeboliger

Der er godt gang i opførelsen af boligprojektet Erantishaven i Rødovre, der sker i samarbejde mellem CapMan og Nordstern, som tidligere har samarbejdet på flere projekter. Nu starter selve udlejningsarbejdet, og derfor er EDC Projekt Poul Erik Bech valgt til at stå for udlejningen af de 83 kvalitetslejligheder på mellem 2-6-værelser, som snart har første åbent-hus og med indflytning oktober 2023.
  • Rødovre
  • Projekt
  • Lejeboliger

Der er godt gang i opførelsen af boligprojektet Erantishaven i Rødovre, der sker i samarbejde mellem CapMan og Nordstern, som tidligere har samarbejdet på flere projekter. Nu starter selve ud­lej­nings­ar­bej­det, og derfor er EDC Projekt Poul Erik Bech valgt til at stå for udlejningen af de 83 kva­li­tets­lej­lig­he­der på mellem 2-6-værelser, som snart har første åbent-hus og med indflytning oktober 2023.

Opførelsen af Erantishaven på Egegårdsvej i Rødovre er i fuld gang. Den første prøvebolig er snart klar, første åbent-hus-arrangement er den 16. april, og byggeriet forventes færdigt oktober 2023. Robert Feldt, Investment Director, CapMan Real Estate, siger:

”Erantishaven består af 83 DGNB Guld-certificerede boliger i det urbane og pulserende Rødovre Centrum. De kommer til at ligge centralt tæt på rådhuset og med kun 100 meter til det store shoppingcenter Rødovre Centrum og få minutters gang til Damhusengen og Damhussøen. Vi har med projektet en vision om at skabe en mere grøn bykerne med moderne kva­li­tets­bo­li­ger, byliv og rekreative områder.”

”Området har tidligere været præget af erhverv, men nu bliver den skønne beliggenhed udnyttet fuldt ud med moderne lejeboliger, som er tiltænkt blandede aldersgrupper og fa­mi­lie­sam­men­sæt­nin­ger. Byggeriet opføres som en trappeformet bygning, der går fra kælder til femte etage. Ovenpå par­ke­rings­kæl­de­ren etableres fællesarealer. Vi glæder os til at byde de mange nye beboere velkommen i Erantishaven.”

Miljø er et gennemgående tema i Erantishaven, der certificeres med DGNB Guld. For at opnå cer­ti­fi­ce­rin­gen er bl.a. betonen fra det gamle er­hvervs­byg­ge­ri knust og udnyttet som bærelag på byggepladsen og under de fremtidige belægninger. Det svarer til ca. 1.000 tons beton, som er blevet genanvendt på stedet. De eksisterende belægninger bliver også genbrugt.

Rødovre i rivende udvikling

Kenneth Nielsen, pro­jek­t­di­rek­tør, EDC Projekt Poul Erik Bech, siger: ”Det bliver virkelig lækre kva­li­tets­lej­lig­he­der til familier i alle aldre. Der er fokus på miljø og skønne grønne omgivelser med 2-6-væ­rel­ses­lej­lig­he­der på mellem 65-155 m2, hvor lejepriserne starter fra 10.950 kr. om måneden. Det er en del mindre end tilsvarende topmoderne lejligheder i København. Rødovre er en by i rivende udvikling, hvor der sker en gennemgribende forvandling af de gamle er­hvervs­byg­nin­ger til blomstrende boligområder.”

”Beboerne i Erantishaven får enten adgang til private tagterrasser, terrasser eller altaner, hvor de resterende kvadratmeter af taget dækkes med sedum og solceller. Derudover skabes der friarealer i stueplan, som omkranses af bygningen og dermed skaber private fællesarealer for beboerne. Det første åbne-hus bliver d. 16. april. Vi forventer mange besøgende og en stor interesse for at bo i Erantishaven, og de kommende beboere kommer da også til at flytte ind i et superspændende kva­li­tets­pro­jekt.”

Læs mere om Erantishaven, herunder lejeniveauer, indretningen på de 2-6-værelses lejeboliger og det første åbent-hus d. 16. april i projektets prøvebolig, på projektets hjemmeside: www.erantishaven.dk

Vil du vide mere?

Hold dig opdateret på tendenser, nøgletal og nye er­hverv­se­jen­dom­me med EDC Erhvervs nyhedsbrev.

Tilmeld nyhedsbrev

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Kenneth Nielsen

Senior advisor, Partner, Ejendomsmægler & Valuar MDE

kni@edc.dk20 33 00 2158 58 70 54EDC Projekt Poul Erik Bech

EDC Projekt Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

118@edc.dk33 30 78 00

Stor interesse ved borgermøde om Den Hvide By ved Augustenborg Slot

Omkring 200 borgere var mødt frem for at høre mere om det nye ræk­ke­huspro­jekt 'Den Hvide By' i Augustenborg på Als i Sønderjylland. Projektet er nu så fremskredent, at det er besluttet, at der skal bygges hele 68 rækkehuse. 1. etape bliver på 24 boliger mellem 55-125 m² og skal efter planen bygges fra sommeren 2024 og stå ind­flyt­nings­klar i maj 2025. EDC Projekt Poul Erik Bech er sammen med den lokale EDC Poul Erik Bech boligbutik i Sønderborg valgt til at stå for udlejningen af rækkehusene.

  • Sønderborg
Læs artikel

Boligmarkedet i Odense er ikke mættet: 20 boliger i eksklusive dob­bel­træk­ke­hu­se i centrum fuldt udlejet

I midten af 2022 blev første spadestik taget til den nye moderne haveby på Falen i midten af Odense, og på forårets første dag flyttede de sidste beboere ind i de 20 nybyggede toplansboliger fordelt på 10 dob­bel­træk­ke­hu­se. Boligerne er 108-113 m² og har en unik beliggenhed i centrum af Odense, tæt på både by og natur. EDC Poul Erik Bech Odense har stået for udlejningen af de 20 eksklusive boliger, som er udlejet på kort tid, hvilket vidner om, at bo­li­g­ud­lej­nings­mar­ke­det i Odense stadig lever trods øget udbud.

  • Odense
  • Projekt
Læs artikel

Lokal købmand køber Lyngkroen: Sælger driver kongelig privilegeret kro videre som forpagter

Lyngkroen er netop solgt efter kun at have været til salg i få måneder i det populære som­mer­hu­s­om­rå­de Odsherred. Den historiske kro har en glorværdig fortid, der strækker sig helt tilbage til 1785, hvor stedet var en kongeligt privilegeret kro. Køber er Henrik Købke Søeborg, der har den lokale Spar-købmand på modsatte side af vejen. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet salget af den charmerende kro på knap 900 m². Sælger Lau Gram Brahl fortsætter som forpagter og den daglige drift fortsætter ufortrødent.

  • Detail
  • Odsherred
Læs artikel