Ge­nin­du­stri­a­li­se­ring sætter skub i et ellers haltende nordisk ejendomsmarked

  • JLL
  • Nordic Outlook

En ny Nordic Outlook er på gaden. Rapporten er udgivet af en af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der JLL (Jones Lang LaSalle) i samarbejde med EDC Poul Erik Bech, der har bidraget med tal og analyser om det danske marked. Rapporten tager temperaturen på det nordiske ejendomsmarked og fokuserer denne gang på, hvordan ge­nin­du­stri­a­li­se­rin­gen kan være med til at øge efterspørgslen på investerings- og in­du­stri­e­jen­dom­me og skabe et solidt grundlag for vækst i Norden.

JLL har i samarbejde med EDC Poul Erik Bech netop udgivet rapporten Nordic Outlook. Rapporten dykker ned i det nordiske ejendomsmarked på tværs af lande og ejen­doms­seg­men­ter.

Helle Nielsen Ziersen, Head of EDC International Poul Erik Bech, siger: "2023 var ikke noget godt år for er­hverv­se­jen­doms­mar­ke­det, hvor køber og sælger var alt fra langt fra hinanden. I slutningen af 2023 og her i starten af 2024 bevæger renterne dog sig i den rigtige retning. Det forventes, at renterne vil stabilisere sig i løbet af året og antallet af transaktioner vil stige. I forhold til afkastkrav har Danmark ikke været så hårdt ramt som vores nordiske naboer, og derfor er min forventning også, at det vil tage længere tid at ændre afkastkravene i Danmark sammenlignet med de øvrige nordiske lande."

Hun fortsætter: "De højere renter har også betydet, at behovet for egenkapital har været større end tidligere og det har været en udfordring. Der er en forventning om, at de store centralbanker sænker renten i takt med, at inflationen stabiliserer sig, og det betyder at behovet for egenkapital bliver mindre i fremtiden. Samtidig bør den øgede ri­si­ko­vil­lig­hed blandt de in­sti­tu­tio­nel­le investorer give et robust afsæt til at få genaktivereret markedet. Til forskel fra tidligere, oplever vi at in­ve­ste­rings­ly­sten er tilbage og der er penge i markedet, men ri­si­ko­vil­lig­he­den og nye forventninger og skærpede krav fra långivere i forhold til ESG og grøn finansiering, har fået investorerne til at være afstemme in­ve­ste­rings­pro­fi­len."

Ge­nin­du­stri­a­li­se­ring kan skabe positiv vækst
Nordic Outlook fokuserer på ge­nin­du­stri­a­li­se­rin­gen, og hvordan den kan være med til at sætte gang i er­hverv­se­jen­doms­mar­ke­det. Joseph Alberti, Head of Research, EDC Poul Erik Bech, siger:

"Elek­tri­fi­ce­ring, udvidelse af in­du­stri­om­rå­der og nordiske virksomheder, der flytter deres aktiviteter hjem til Skandinavien igen, er ho­ved­fak­to­rer­ne i den ge­nin­du­stri­a­li­se­ring, som er i gang. Det kan give en stigende efterspørgsel efter industrielle faciliteter og bygninger til produktion, lager og logistik. Samtidig kan ge­nin­du­stri­a­li­se­rin­gen give investeringer i infrastruktur for at imødekomme behovene i den stigende industrielle aktivitet. Vi har allerede oplevet en stigende og rekordhøj beskæftigelse i Danmark, hvilket også kan føre til en stigende efterspørgsel efter ejendomme. Til sidst kan virk­som­he­der­nes nær­lo­ka­li­se­ring og NATO-udvidelsen i Sverige og Finland potentielt også kaste en stigende efterspørgsel på er­hverv­se­jen­dom­me med sig."

Danmark ser anderledes ud
"Ge­nin­du­stri­a­li­se­rin­gen flettes i stigende grad sammen med bæredygtig elek­tri­fi­ce­ring og initiativer til grøn ener­gi­pro­duk­tion. Den proces forventes også at have stor indflydelse på er­hverv­se­jen­doms­mar­ke­det, da det er blevet et væsentligt punkt for mange virksomheder. ESG og bæredygtighed fylder fortsat meget i hele ejen­doms­mar­ke­det, uanset om det er Danmark eller de store in­du­stri­om­rå­der i det nordlige Sverige," siger Joseph Alberti og fortsætter:

"Det ser dog lidt anderledes i Danmark, hvis man sammenligner vores økonomi og vækst med vores nordiske naboer. I Danmark er økonomien drevet af de store me­di­ci­nal­virk­som­he­der, som bidrager til en positiv vækst i landet, mens det er mere fordelt ud på virksomheder og brancher i fx Sverige."

Laveste transak­tions­vo­lu­me i mange år
Transak­tions­vo­lu­men i 2023 nåede ikke i nærheden af det niveau, som har præget markedet i de sidste mange år. Sammenlignet med 2022 er transak­tions­vo­lu­men over halveret og der er endnu længere op til 2021, hvor transak­tions­vo­lu­men var på sit højeste. Om det store fald, siger Joseph Alberti:

"Året begyndte fornuftigt, men i takt med det højere renteniveau i løbet af året, skete der også et klart fald i transak­tions­vo­lu­men for stort set alle segmenter. Det opsummerer meget godt, hvor udfordret 2023 har været. Historisk set plejer det at være det sidste kvartal i året, hvor den største volume er, men ganske usædvanligt var det Q1, som bærer størstedelen af transak­tio­ner­ne i 2023."

"Sverige står traditionelt for størstedelen af transak­tions­vo­lu­men i Norden. I Danmark har vi oplevet den laveste transak­tions­vo­lu­me siden 2014, men det er værd at bemærke, at Danmark tegner sig for den næststørste volume i Norden i 2023, og i øvrigt også i 2022."

Boligmarkedet i Odense er ikke mættet: 20 boliger i eksklusive dob­bel­træk­ke­hu­se i centrum fuldt udlejet

I midten af 2022 blev første spadestik taget til den nye moderne haveby på Falen i midten af Odense, og på forårets første dag flyttede de sidste beboere ind i de 20 nybyggede toplansboliger fordelt på 10 dob­bel­træk­ke­hu­se. Boligerne er 108-113 m² og har en unik beliggenhed i centrum af Odense, tæt på både by og natur. EDC Poul Erik Bech Odense har stået for udlejningen af de 20 eksklusive boliger, som er udlejet på kort tid, hvilket vidner om, at bo­li­g­ud­lej­nings­mar­ke­det i Odense stadig lever trods øget udbud.

  • Odense
  • Projekt
Læs artikel

Lokal købmand køber Lyngkroen: Sælger driver kongelig privilegeret kro videre som forpagter

Lyngkroen er netop solgt efter kun at have været til salg i få måneder i det populære som­mer­hu­s­om­rå­de Odsherred. Den historiske kro har en glorværdig fortid, der strækker sig helt tilbage til 1785, hvor stedet var en kongeligt privilegeret kro. Køber er Henrik Købke Søeborg, der har den lokale Spar-købmand på modsatte side af vejen. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet salget af den charmerende kro på knap 900 m². Sælger Lau Gram Brahl fortsætter som forpagter og den daglige drift fortsætter ufortrødent.

  • Detail
  • Odsherred
Læs artikel

Ny er­hvervs­rå­d­gi­ver i EDC Poul Erik Bech i Vejle

Johnny Pedersen (46) er startet som er­hvervs­rå­d­gi­ver i EDC Poul Erik Bech i Trekantområdet med udgangspunkt i Vejle, hvor han skal arbejde med hele paletten af ejen­doms­mæg­le­ry­del­ser. Han er uddannet ingeniør og taget en HD i Marketing og har bl.a. arbejdet som pro­jek­t­ud­vik­ler med at udvikle ejendomme i Coop Danmark, Lidl Danmark, Hoffmann Ejendomme og Specsavers (Louis Nielsen).

  • Vejle
Læs artikel