Udviklingen fortsætter i Slagelse: Seniorboliger udlejes på Kvægtorvet

 • Slagelse
 • Seniorboliger

Der er godt gang i byggeriet på Kvægtorvet i Slagelse, og i slutningen af 2024 vil 62 seniorboliger stå klar til at flytte ind i. Bag initiativet står PFA og OK-Fonden, som opfører 30 boliger som en del af et se­ni­o­r­bo­fæl­les­skab og 32 fleksible seniorboliger nært tilknyttet friple­je­hjem­met, hvor der vil være mulighed for at blive boende hele livet - også hvis der opstår behov for hjælp i hverdagen. EDC Projekt Poul Erik Bech er valgt til at udleje se­ni­o­r­bo­li­ger­ne.

Peter Morgan, Ejendomschef hos PFA Ejendomme, fortæller: "De 62 seniorboliger i Slagelse er en del af vores joint venture med OK-Fonden, hvor vi over de kommende år har en ambition om, at ville skabe en række nye velfærdstilbud til seniorer rundt om i landet. Se­ni­o­r­bo­li­ger­ne opføres på Kvægtorvet, hvor vi hos PFA Ejendomme p.t. også er i gang med at opføre 100 familie- og 224 ungdomsboliger. Nu er turen kommet til se­ni­o­r­bo­li­ger­ne, og vi glæder os til at kunne udbyde kva­li­tets­se­ni­o­r­bo­li­ger sammen med OK-Fonden."

"Den demografiske udvikling viser en stigning i antallet af ældre i Danmark, og at der vil mangle boformer for dem fremadrettet. Som stort pen­sions­sel­skab ved vi, at det samtidig er et stadie i livet, hvor der er et stort ønske om tryghed. Med vores partnerskab med OK-Fonden vil vi skabe en høj­kva­li­tets­løs­ning til seniorer, som kan være med til at skabe gode og trygge rammer," siger Peter Morgan.

Fællesskab skal skabe tryghed
OK-Fonden er en non-profit om­sorgs­or­ga­ni­sa­tion, som arbejder for, at mennesker kan forfølge deres drømme og leve livet - hele livet. Hos OK-Fonden er om­drej­nings­punk­tet det enkelte menneskes selv­be­stem­mel­se og tryghed, og det er også i højsædet i de nyopførte seniorboliger på Kvægtorvet i Slagelse. Det fortæller Thorleif Nolde Malling, Kul­tur­me­d­ar­bej­der hos OK-Fonden:

"Vi ønsker at skabe de bedst mulige rammer for det enkelte menneske. Vi vil skabe en synergi mellem de forskellige boformer, hvor beboerne har mulighed for at deltage i fælles aktiviteter og samspil på tværs af boformerne. Det kan fx være at beboere i se­ni­o­r­bo­li­ger­ne kan blive frivillige på friple­je­hjem­met eller være med til sociale arrangementer, som fx fællesspisning."

Han fortsætter: "Vi ved, at tryghed er en væsentlig faktor for seniorer. Et fællesskab på tværs af de forskellige boformer skal bidrage til, at beboerne føler sig trygge og ikke alene. Både i se­ni­o­r­bo­fæl­les­ska­bet og de andre seniorboliger kan beboerne engagere sig i fællesskabet, og der er rigtig god mulighed for at deltage i sociale aktiviteter, men samtidig også mulighed for at lukke sin dør."

Udover de 62 seniorboliger bliver der også opført et friplejehjem med 75 plejeboliger, som udlejes uafhængigt af se­ni­o­r­bo­li­ger­ne.

Perfekt egnet til boligområde
De 62 seniorboliger er en del af et nyt boligområde på Kvægtorvet i Slagelse på knap 90.000 m². I boligområdet er der også etableret 100 familie- og 224 ungdomsboliger, som EDC Projekt Poul Erik Bech også står for udlejningen af. Bjørn Gervø, projektchef hos EDC Projekt Poul Erik Bech, siger:

"Vi har allerede et velfungerende samarbejde med PFA Ejendomme på Kvægtorvet i Slagelse, hvor de er i gang med at opføre 324 DGNB Guld-certificerede boliger, hvoraf vi i EDC Projekt Poul Erik Bech er i gang med at udleje 100 familieboliger og er i fuld gang med at finde lejere til 224 ungdomsboliger. Nu er turen så kommet til, at vi fuldfører trekløveret, når vi skal finde lejere til 62 seniorboliger ud fra PFA og OK-Fondens koncept."

"Området egner sig perfekt til et boligområde med plads til folk i alle aldersgrupper. Det er centralt beliggende i Slagelse med kort afstand til stationen og bymidten, der gør det attraktivt for folk i alle aldre. På landsplan er der stor efterspørgsel efter seniorboliger, så jeg forventer også, at det vil være tilfældet i Slagelse. Vi glæder os til at hjælpe PFA Ejendomme og OK-Fonden med udlejningen," siger Bjørn Gervø.

Vil du vide mere? 

Læs mere om se­ni­o­r­bo­li­ger­ne på Kvægtorvet på projektets hjemmeside

Klik her

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Bjørn Gervø

Projektchef, partner, ejendomsmægler og valuar, MDE

bge@edc.dk20 16 19 1358 58 70 52EDC Erhverv Poul Erik Bech

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Støden 9, 4000 Roskilde

403@edc.dk46 33 33 33

Lokal købmand køber Lyngkroen: Sælger driver kongelig privilegeret kro videre som forpagter

Lyngkroen er netop solgt efter kun at have været til salg i få måneder i det populære som­mer­hu­s­om­rå­de Odsherred. Den historiske kro har en glorværdig fortid, der strækker sig helt tilbage til 1785, hvor stedet var en kongeligt privilegeret kro. Køber er Henrik Købke Søeborg, der har den lokale Spar-købmand på modsatte side af vejen. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet salget af den charmerende kro på knap 900 m². Sælger Lau Gram Brahl fortsætter som forpagter og den daglige drift fortsætter ufortrødent.

  Læs artikel

  Ny er­hvervs­rå­d­gi­ver i EDC Poul Erik Bech i Vejle

  Johnny Pedersen (46) er startet som er­hvervs­rå­d­gi­ver i EDC Poul Erik Bech i Trekantområdet med udgangspunkt i Vejle, hvor han skal arbejde med hele paletten af ejen­doms­mæg­le­ry­del­ser. Han er uddannet ingeniør og taget en HD i Marketing og har bl.a. arbejdet som pro­jek­t­ud­vik­ler med at udvikle ejendomme i Coop Danmark, Lidl Danmark, Hoffmann Ejendomme og Specsavers (Louis Nielsen).

  • Vejle
  Læs artikel

  My Home tilbage på danske hænder – første skridt er at vende ”hjem” til Holstebro

  Det er under et år siden, at møbelkæden My Home drejede nøglen for sidste gang på Lavhedevej 50 i Holstebro. Men nu er der godt nyt til de møbelglade folk i Vestjylland. Møbelkæden vender nemlig tilbage til den vestjyske provinsby på akkurat samme adresse som tidligere. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet udlejningen af lejemålet på 1.456 m2 i Lavhedecentret.

  • Detail
  • Holstebro
  • My Home
  Læs artikel