VIGA Real Estate køber 47 bo­li­g­ud­lej­nings­lej­lig­he­der på Frederiksberg for trecifret millionbeløb

47 lejligheder på Frederiksberg er solgt for trecifret millionbeløb

Det danske ejen­doms­sel­skab med base i København, VIGA Real Estate, har netop udvidet deres portefølje med købet af en moderne ejendom fra 2017 på Frederiksberg. Ejendommen på Roskildevej 33A og B har seks etager og er opdelt i 47 ejer­lej­lig­he­der på mellem 47-55 m². EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet salget af den velbeliggende ejendom.

VIGA Real Estate har siden deres første opkøb i marts 2021 udvidet deres portefølje løbende, og nu har det fremad­stormen­de ejen­doms­sel­skab netop købt en moderne bo­li­g­ud­lej­nings­e­jen­dom på Roskildevej 33A og B på Frederiksberg. Christian Glæemose, CIO hos VIGA Real Estate, fortæller:

”Ejendommen passer perfekt ind i vores nuværende portefølje og lever op til de krav, som vi har. Dels ligger den godt placeret på Frederiksberg, og dels er der en fin mængde boligenheder. Derudover ligger lejlighederne inden for det, vi betegner som micro-living segmentet, hvilket vi har haft rigtig gode erfaringer og oplevet lav tomgang i nogle af vores lignende ejendomme.”

Moderne ejendom
Sælger af ejendommen er Citybyg, som holder til i Aalborg, men har ejendomme i hele landet. Robert Madsen, CEO i Citybyg fortæller:

”Vi har mere end 15 års erfaring med ejen­doms­ud­vik­ling inden for både nybyggeri og renovering af eksisterende ejendomme over hele landet. Vores primære fokus er på boliger, hvor vi gør en dyd ud af at skabe moderne lejligheder med fleksible rum. Størstedelen af vores projekter beholder vi selv, men vi er også åbne for salg, hvis den rette mulighed er der, som tilfældet er med Roskildevej.”

Han fortsætter: ”Vi gik i gang med projektet af Roskildevej i starten af 2016 og et år senere havde vi bygget bro mellem de to tilstødende huse – et gammelt boligbyggeri fra 1934 og et moderne kollegie fra 2006, og 47 lejligheder blev skabt, fordelt på fem etager.”

ESG og København i fokus
”Ejendommen på Frederiksberg er en relativ ny ejendom, så der er ikke behov for en gennemgribende ener­gi­renove­ring på nuværende tidspunkt. Vi er bevidste om, at ESG fylder mere og mere i ejen­doms­bran­chen, og det ansvar påtager vi os gerne. Når vi køber nye boliger, kigger vi altid på, hvordan vi kan implementere ESG, og vi samarbejder med et eksternt konsulentfirma, som specialiserer sig inden for området,” siger Christian Glæemose.

VIGA Real Estate forvalter i dag 21 bo­li­g­ud­lej­nings­e­jen­dom­me med over 550 boligenheder i København, men ambitionerne stopper ikke her.

”Vi fokuserer på bo­li­g­ud­lej­nings­e­jen­dom­me som ligger inden for 20 minutters transport til København. Vi betragter København som en ’sikker havn’ med en be­folk­nings­til­vækst, som skaber stor international efterspørgsel – især inden for be­bo­el­ses­e­jen­dom­men. Vi har ambitioner om at nå en po­r­te­føl­je­vær­di på 500 mio. euro ved udgangen af 2023 og købet af Roskildevej 33 er et skridt på vejen,” siger Christian Glæemose.

Mæg­ler­sam­ar­bej­de banede vejen
EDC Erhverv Poul Erik Bech København har formidlet salget af Frederiksberg-ejendommen efter at Bjørn Gervø fra EDC Erhverv Poul Erik Bech Roskilde fik sagen ind. Bjørn Gervø, projektchef og partner hos EDC Erhverv Poul Erik Bech, siger:

”Vi har haft kontakt med ejer af ejendommen siden den blev opført i 2017 og bistod der med 1. gangs udlejningen af boligerne. Vi har efterfølgende løbende haft kontakt og dialog med sælger – og da det blev besluttet at ejendommen skulle sælges, løste vi opgaven.”

Lone Thuen, in­ve­ste­rings­chef og ejendomsmægler hos EDC Erhverv Poul Erik Bech, supplerer:

”Vi er glade for at have hjulpet VIGA Real Estate med købet af denne funktionelle og veldrevne ejendom på Frederiksberg. Ejendommen er meget velindrettet, idet alle lejligheder har selvstændige køkkener og enten egen altan eller adgang til fælles altan. Derudover er der fælles haveanlæg og et godt gårdmiljø, hvor beboerne kan mødes eller nyde det gode vejr. Vi ønsker Nybyg tillykke med salget og VIGA Real Estate tillykke med købet.”

National mæglervirksomhed med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både de lokale, nationale og internationale markedsforhold. Derfor kan jeg hjælpe dig, uanset om du skal købe, sælge, leje eller udleje.

Lone Thuen

In­ve­ste­rings­chef, ejendomsmægler og valuar, MDE

lth@edc.dk40 33 48 4058 58 87 44EDC Erhverv Poul Erik Bech

Vil du vide mere?

Hold dig opdateret på tendenser, nøgletal og nye er­hverv­se­jen­dom­me med EDC Erhvervs nyhedsbrev.

Tilmeld nyhedsbrev

Andelsforening sælger 11 etplansboliger i idyllisk kvarter tæt på Aalborg

En andelsforening har netop solgt deres ejendomme på Nordmarken 15-35 i Vester Hassing blot 15 min. nord for Aalborg. I alt er fem dobbelthuse og ét fritliggende hus overgået til en Aarhusbaseret investor i en handel, der beløber sig til 15,5 mio. kr. EDC Erhverv Poul Erik Bech Aalborg har formidlet salget af an­dels­for­e­nin­gens hyggelige ejendomme, og salget er blot det seneste af en række an­dels­bo­lig­for­e­nin­ger, som EDC har solgt i den seneste tid.

Læs artikel

Norsk familie sælger Nør­re­bro­e­jen­dom­me til 43 mio. kr. i hurtig handel

Copenhagen Capital, der primært ejer ældre ejendomme i København, har netop købt en blandet bolig- og er­hverv­se­jen­dom med mange ud­vik­lings­mu­lig­he­der på Rådmandsgade 43-45 i København N. Sælger er en norsk familie i firmaet Rådmandsgade AS, og salget er formidlet af EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Læs artikel

Høringsforslag om nedsættelse af af­skriv­nings­sat­sen for bygninger

Der er fremsat et høringsforslag om at nedsætte af­skriv­nings­sat­sen på bl.a. nyerhvervede bygninger. Hvis forslaget vedtages uden ændringer, vil det fremover kun være muligt at foretage skattemæssige afskrivninger på nyerhvervede bygninger på op til 3% af an­skaf­fel­ses­sum­men pr. år. Nedsættelsen ændrer ikke på, hvilke bygninger der er af­skriv­nings­be­ret­ti­ge­de, eller hvem der har adgang til at foretage skattemæssige afskrivninger. Hvis forslaget vedtages, vil ændringen i af­skriv­nings­sat­sen gælde for erhvervelser fra 1. januar 2023.

Læs artikel