Få udlejet eller solgt dine kontorlokaler med en målrettet markedsføringsplan

EDC Erhverv tilbyder en målrettet og skræddersyet markedsføringsplan, der sikrer synlighed over for alle relevante målgrupper, når du skal udleje eller sælge dine kontorarealer.

Der findes et utal af knapper at skrue på, når det kommer til markedsføring af dine kontorejendom eller –lokaler. Derfor er det også vigtigt, at markedsføringen bliver skræddersyet, så din ledige ejendom eller lokaler bliver eksponeret for de rigtige købere/lejere hurtigst og billigst muligt.

Første skridt er den rigtige præsentation af din sag

Først og fremmest skal din ejendom eller lejemål tage sig godt ud. Derfor starter processen med at skrive fængende salgstekster, udarbejde plantegninger, tage fotos, oprette en præsentation på edc.dk/erhverv og på ejendomstorvet.dk samt udarbejde prospekt og skilte.

Desuden har vi en lang række muligheder for ekstra tiltag. For eksempel kan vi gennem 3D billedmanipulation vise lokalernes potentiale over for en potentiel køber/lejer. Vi kan også lave film, der synliggør fordelene for en potentiel lejer - se edc.dk/teliaparken for en konkret reference. Vi har et stort in-house marketingteam på 10 ansatte, som er klar til at hjælpe med unikke løsninger, hvis der er behov herfor. Vores vigtigste opgave er, at din ejendom eller lejemål tager sig bedst muligt ud fra start.

Synlighed over for dem, der aktivt søger kontorer

Dernæst handler det om at gøre din ejendom eller lokaler synlige over for alle i markedet, der kan have en interesse i at købe/leje dem. Her er første skridt at skabe synlighed over for de interessenter, som allerede er i markedet og aktivt er på udkig efter nye lokaler og ejendomme. Det kalder vi ”det aktive marked”. Gennem EDC Erhvervs Køber-/Lejerkartotek, der er ét af Danmarks største og mest opdaterede kartoteker, har vi et godt netværk til aktive købere og lejere. Lige nu indeholder databasen over 1.500 virksomheder og investorer, der aktivt søger nye kontorlokaler og –ejendomme, og som alle har registreret deres søgekriterier og tidshorisont. Vi sikrer desuden aktualiteten og kvaliteten af virksomhedernes søgekriterier ved, at nye virksomheder i kartoteket bliver fulgt op med et opkald fra en medarbejder.

Vi har altså fra dag ét mulighed for at målrette markedsføringen af din ejendom eller lokaler til relevante købere eller lejere fra Køber-/Lejerkartoteket. Desuden matcher databasen hver nat aktuelle ønsker med de ejendomme, som EDC Erhverv har til salg og udlejning, hvorefter en e-mail automatisk bliver udsendt.

________________________________________________________

For at få din ejendom eller lejemål til at tage sig godt ud, er det vigtigt med en stærk præsentation. Fx med fængende salgstekster, flotte billeder, plantegninger og et prospekt i høj kvalitet samt synlighed på diverse websites samt skiltning efter behov.

Når din sag fremstår præsentabel, skal den gøres synlig over for dem i markedet, der allerede er på udkig efter nye kontorlokaler eller –ejendomme. Det gør vi med EDC Erhvervs Køber-/Lejerkartotek, der indeholder over 1.500 virksomheder og investorer, som leder efter nye kontorejendomme. Vi kan derfor fra dag ét præsentere din ejendom for relevante købere eller lejere fra Køber-/Lejerkartoteket. Du får automatisk tilsendt en e-mail, hvis din ejendom eller lokaler matcher aktuelle ønsker fra de registrerede i kartoteket.

Det er også vigtigt at være synlig over for potentielle købere, der ikke står i Køber-/Lejerkartoteket. Her anbefaler vi både klassisk annoncering i dagbladene og lokalavisernes ejendomssektioner. Samtidig er det alfa omega at være til stede på sociale medier som Facebook og LinkedIn. Her kan vi hjælpe med at målrette markedsføringen til relevante købere eller lejere, der har tilsvarende profiler som de registrerede i Køber-/Lejerkartoteket. 

________________________________________________________

Målret markedsføringen til potentielle købere/lejere

Selvom Køber-/Lejerkartoteket er et stærkt kort at have på hånden, anbefaler vi også at være synlig i det, vi kalder ”det potentielle marked”. Her forstås dem, der potentielt kan være interesserede i at købe eller leje, men som ikke er registrerede i Køber-/Lejerkartoteket. Når vi lægger den konkrete markedsføringsplan, er det vigtigt at have for øje, at alle virksomheder ikke er ens. En ledig kontorejendom skal ikke markedsføres på samme måde som en tom butik. Derfor tager vi højde for din specifikke type kontorejendom: Hvem er den rigtige målgruppe og skal den rigtige aftager findes lokalt, regionalt eller nationalt? Hvilke budskaber skaber den største interesse? Slutteligt tager vi naturligvis altid højde for jeres budget og foretager den bedste anbefaling til en målrettet markedsføringsstrategi ud fra de rammer, I måtte have. 

En typisk markedsføringsplan indeholder først og fremmest klassisk annoncering i dagbladenes og lokalavisernes ejendomssektioner. Samlet set er der dagligt over 1,6 mio. læsere af de 10 største landsdækkende aviser, og dertil kommer de resterende aviser og lokalaviser. Derfor er aviser stadig en god måde at nå målgruppen på. Annoncering i EDC Erhvervs Poul Eriks Bechs Kontor FOKUS-magasin er også et oplagt medie, da det udsendes til ca. 8.000 særligt udvalgte personer, der ejer eller lejer kontorejendomme.

Men i en digital tidsalder er annoncering på sociale medier som Facebook og LinkedIn også alfa omega, da brugen af sociale medier i Danmark er meget høj – på tværs af alle aldre. Omtrent 3,3 mio. danskere bruger Facebook, og 63 % af den samlede befolkning bruger Facebook dagligt. Til sammenligning bruger 1,3 mio. danskere LinkedIn. Derfor er annoncering på de sociale medier en stadigt stigende del af vores markedsføringsplaner.

Det er vigtigt, at markedsføringen af din kontorejendom eller -lokaler målrettes de relevante målgrupper. Til det bruger vi vores solide databaser i kombination med Facebooks og LinkedIn’s algoritmer. Blandt andet kan vi bruge data fra vores Køber-/Lejerkartotek på f.eks. Facebook, hvor vi kan målrette annoncen mod lignende personer (også kaldet ”look-alikes”) med sammenfaldende interesser og demografisk profil. Dermed sørger vi for at bruge dine markedsføringskroner målrettet og undgår at skyde med spredehagl.