129 ha plan­teavls­e­jen­dom med prima landbrugsjord til salg for 45 mio. kr. i Nakskov

129 ha planteavlsejendom med prima landbrugsjord til salg for 45 mio. kr. i Nakskov
  • Landbrug
  • Nakskov
  • Planteavlsejendom

’Holmegaard’ er er beliggende i Branderslev kun 4 km fra Nakskov og er netop kommet til salg gennem EDC Landbrug Poul Erik Bech, der har netop fået til opgave at sælge plan­teavls­går­den. Det er en stor plan­teavls­e­jen­dom på 129,6 ha. beliggende på noget af Danmarks bedste landbrugsjord.

’Holmegaard’ på Gustav Wiedsvej 20 i Branderslev ved Nakskov er netop kommet til salg til 45 mio. kr. Landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, siger:

”Vi er glade for, at vi har fået denne spændende plan­teavls­e­jen­dom til salg. Det er en stor, god planteavlsgård med store her­lig­heds­vær­di­er med noget af Danmarks bedste landbrugsjord (JB 6-7) på 129,6 ha. Selve ejendommen har et boligareal på 152 m2 som er et nyere og godt indrettet stuehus med integreret garage, og der er adgang til ejendommen via en flot lang allé. Der er samtidigt gode jagtmuligheder og vildtbiotoper i skov, remiser og levende hegn for råvildt. Der er en stor maskinhal på 2.200 m2 opført i 2002 med værksted støbt gulv, brede porte og planlager til korntørring.”

”Ejendommen er godt arronderet med markerne beliggende rundt om bygningerne – dog er markerne adskilt af offentlig vej, vandløb og fredet roebane. Ejendommen drives land­brugs­mæs­sigt i et ma­sk­in­fæl­les­skab med tre andre naboer. En mindre mark og ca. 190 m2 værksted er forpagtet ud til vinmark og vineri. Der medfølger også en byggegrund på Branderslevvej 27, 4900 Nakskov på 745 m2. Sælger er evt. interesseret i at leje stuehus, jagt og en del af maskinhallen efter nærmere aftale,” slutter Frank Poll, EDC Landbrug Poul Erik Bech.

Det dyrkbare areal er ca. 112 ha og består primært af store reelle marker med god erodering. Ca. 12 ha er skov, remiser, hegn og markveje. Ca. 2 ha anvendes som vinmark og er udlejet på en langvarig lejekontrakt. Ejendommen er beliggende i den lille landsby Branderslev, som ligger nord for Nakskov. Området er traditionelt kendetegnet som landbrugsland, da jorden er noget af Danmarks bedste. Branderslev er en hyggelig lille landsby med ca. 200 indbyggere og en god busforbindelse til Nakskov.

Læs mere om Holmegaard: 19900431

Vil du vide mere om land­brugs­mar­ke­det? Læs seneste udgave af LandbrugFokus nu!

Klik her

Landbrugsmægler med nationalt netværk

Vi er en specialiseret land­brugs­af­de­ling, og en del af Danmarks største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed. Ud over land­brugs­af­de­ling, får du et landsdækkende netværk af 19 erhvervscentre og over 80 boligbutikker, til at sælge dit landbrug.

Frank Poll

Landbrugschef, forstkandidat, ejendomsmægler, MDE

fpo@edc.dk22 14 65 28EDC Landbrug Poul Erik Bech

EDC Landbrug Poul Erik Bech

Ringstedgade 28, 4700 Næstved

199@edc.dk58 58 77 09

Hvor hurtigt går udviklingen på robotter og selvkørende land­brugs­ma­ski­ner?

EDC Landbrug Poul Erik Bech har talt med to med fingrene nede i mulden i forhold til den teknologiske udvikling i landbruget. En salgsansvarlig for robotteknologi og mekanisk ukr­ud­st­be­kæm­pel­se på en maskinstation og en landmand, som bruger robotteknologi til den økologiske planteavl.

  • Landbrug
Læs artikel

Ugunstige vejrforhold bringer dansk høst i bund

Siden 2018 har den danske høst været relativ stabil, hvor kor­n­pro­duk­tio­nen var 9,6 mio. tons i 2022, hvilket er 3,3% højere end normalhøsten på 9,27 mio. tons. Normalhøsten er beregnet som den gennemsnitlige høst i perioden 2012-2022.

  • Landbrug
Læs artikel

Robotterne kommer: Er fremtidens landbrug ubemandede?

Den teknologiske udvikling i landbruget tager fart. Der kommer flere og flere robotter, droner og kunstig intelligens (AI) bliver mere og mere udbredt. Men hvor hurtigt går udviklingen? LandbrugFokus har taget en snak med Thomas Nitschke fra Teknologisk Institut om udviklingen.

  • Landbrug
Læs artikel