129 ha plan­teavls­e­jen­dom med prima landbrugsjord til salg for 45 mio. kr. i Nakskov

129 ha planteavlsejendom med prima landbrugsjord til salg for 45 mio. kr. i Nakskov
 • Landbrug
 • Nakskov
 • Planteavlsejendom

’Holmegaard’ er er beliggende i Branderslev kun 4 km fra Nakskov og er netop kommet til salg gennem EDC Landbrug Poul Erik Bech, der har netop fået til opgave at sælge plan­teavls­går­den. Det er en stor plan­teavls­e­jen­dom på 129,6 ha. beliggende på noget af Danmarks bedste landbrugsjord.

’Holmegaard’ på Gustav Wiedsvej 20 i Branderslev ved Nakskov er netop kommet til salg til 45 mio. kr. Landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, siger:

”Vi er glade for, at vi har fået denne spændende plan­teavls­e­jen­dom til salg. Det er en stor, god planteavlsgård med store her­lig­heds­vær­di­er med noget af Danmarks bedste landbrugsjord (JB 6-7) på 129,6 ha. Selve ejendommen har et boligareal på 152 m2 som er et nyere og godt indrettet stuehus med integreret garage, og der er adgang til ejendommen via en flot lang allé. Der er samtidigt gode jagtmuligheder og vildtbiotoper i skov, remiser og levende hegn for råvildt. Der er en stor maskinhal på 2.200 m2 opført i 2002 med værksted støbt gulv, brede porte og planlager til korntørring.”

”Ejendommen er godt arronderet med markerne beliggende rundt om bygningerne – dog er markerne adskilt af offentlig vej, vandløb og fredet roebane. Ejendommen drives land­brugs­mæs­sigt i et ma­sk­in­fæl­les­skab med tre andre naboer. En mindre mark og ca. 190 m2 værksted er forpagtet ud til vinmark og vineri. Der medfølger også en byggegrund på Branderslevvej 27, 4900 Nakskov på 745 m2. Sælger er evt. interesseret i at leje stuehus, jagt og en del af maskinhallen efter nærmere aftale,” slutter Frank Poll, EDC Landbrug Poul Erik Bech.

Det dyrkbare areal er ca. 112 ha og består primært af store reelle marker med god erodering. Ca. 12 ha er skov, remiser, hegn og markveje. Ca. 2 ha anvendes som vinmark og er udlejet på en langvarig lejekontrakt. Ejendommen er beliggende i den lille landsby Branderslev, som ligger nord for Nakskov. Området er traditionelt kendetegnet som landbrugsland, da jorden er noget af Danmarks bedste. Branderslev er en hyggelig lille landsby med ca. 200 indbyggere og en god busforbindelse til Nakskov.

Læs mere om Holmegaard: 19900431

Vil du vide mere om land­brugs­mar­ke­det? Læs seneste udgave af LandbrugFokus nu!

Klik her

Landbrugsmægler med nationalt netværk

Vi er en specialiseret land­brugs­af­de­ling, og en del af Danmarks største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed. Ud over land­brugs­af­de­ling, får du et landsdækkende netværk af 19 erhvervscentre og over 80 boligbutikker, til at sælge dit landbrug.

Frank Poll

Landbrugschef, forstkandidat, ejendomsmægler, MDE

fpo@edc.dk22 14 65 28EDC Landbrug Poul Erik Bech

EDC Landbrug Poul Erik Bech

Østergade 2, 4700 Næstved

199@edc.dk58 58 77 09

228 ha plan­teavls­e­jen­dom med godslignende karakter til salg for 73 mio. kr. i Stubbekøbing

En herskabelig plan­teavls­e­jen­dom med moderniseret hovedhus, tre boliglejemål og syv drifts­byg­nin­ger er sat til salg for 73 mio. kr. i Stubbekøbing på Nordfalster. EDC Landbrug Poul Erik Bech skal formidle salget af den imponerende ejendom, der råder over 228 ha. dyrk­nings­sik­ker landbrugsjord med enormt potentiale for grøn produktion.

 • Landbrug
 • Lolland Falster
Læs artikel

Sol og vind over Danmark: Nogle udviklere lover guld og grønne skove ved opførelse af solceller

Der er megen hype om solceller, vindmøller og alternative an­ven­del­ses­for­mer på landbrugsjord, hvor landmanden fx med det helt rigtige sol­cel­le­pro­jekt kan få pengene hjem 3-4 gange mere end ved bort­for­pagt­ning eller traditionel landbrugsdrift. Det skaber naturligvis interesse, men også en række useriøse spillere i markedet, som ofte lover for meget. Landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, anbefaler, at landmanden finder en seriøs partner.

 • Landbrug
 • LandbrugFokus
 • Bæredygtighed
Læs artikel

Vær­di­an­sæt­tel­se af fast ejendom: ”De foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger fylder hos land­brugs­kun­der­ne”

Reglerne om at værdiansætte fast ejendom ved ge­ne­ra­tions­skif­ter/fa­mi­lie­over­dra­gel­ser/dødsboer kan være vanskelige at gennemskue. Et af de væsentlige forhold er, hvilken vurdering der er på over­dra­gel­ses­tids­punk­tet: Er der en ny ejen­doms­vur­de­ring efter Ejen­doms­vur­de­rings­lo­ven, der svarer nogenlunde til handelsværdien? Eller er seneste ejen­doms­vur­de­ring foretaget efter de ’gamle’ regler i Vur­de­rings­lo­ven, som formentlig er væsentligt lavere end handelsværdien i dag. Og hvad betyder de foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger for fremtiden?

 • LandbrugFokus
 • Landbrug
 • Vurdering
Læs artikel