Få tilskud og gratis rådgivning: Etablering af minivådområder på din land­brugs­e­jen­dom giver højere natur- og ejendomsværdi

  • Landbrug
  • Landbrugsmarkedet

De danske landmænd skal lave kollektive miljø og kli­mavir­ke­mid­ler ved at etablere minivådområder, indgå i vå­d­om­rå­de­pro­jek­ter og skovrejsning. Det er målet, at virkemidlerne samlet set skal reducere udledning af kvælstof med ca. 2.400 tons. Omregnet til enheder, svarer det til ca. 1.500 stk. minivådområder (med hver 75 ha opland), ca. 5.000 ha ny skov og 13.000 ha vådområder. Tiltagene betales af staten og EU.

Mikael Kirkhoff Samsøe, opland­s­kon­su­lent i Opland­s­kon­su­len­ter­ne, siger: ”Som landmand har du mulighed for at få gratis rådgivning af os til at lave et minivådområde på din bedrift, indgå i vå­d­om­rå­de­pro­jekt eller søge om tilskud til skovrejsning. Vi blev etableret i 2018 og har siden hjulpet med at gennemføre 30 projekter om året de sidste tre år alene på Sjælland og øerne.”

”Så overvejer du at etablere et minivådområde hjælper vi med at gennemgå dine muligheder for at lave et projekt, udarbejde til­buds­ma­te­ri­a­le, indhente tilbud fra entreprenører, hjælpe med at skaffe de nødvendige tilladelser og godkendelser fra myndighederne, udarbejde ansøgning, koordinere pro­jekt­gen­nem­fø­rel­se samt afrapportering og ud­be­ta­lings­an­mod­ning. Vi prøver virkelig at gøre det så nemt som overhovedet muligt, så der er altså rigtig god hjælp at hente for at gennemføre projekter.”

Landmand opretter minivådområde
Mikael Kirkhoff Samsøe fra Opland­s­kon­su­len­ter har i samarbejde med en landmand fra Dianalund gennemført et mi­ni­vå­d­om­rå­de­pro­jekt. Ove Andersen er uddannet landmand og købte sin egen gård i 1989 med 32 hektar og har for nylig opkøbt naboejendommen, så han nu er oppe på 210 hektar. Han siger:

”Jeg arbejder ikke som landmand mere, men lejer jorden ud og arbejder i min virksomhed Dianalund Entreprise ApS, som entreprenør med 20 medarbejdere ansat. Jeg fik ideen til minivådområdet for lidt over et års tid siden, da jeg læste om Opland­s­kon­su­len­ter­ne i medierne. Vi undersøgte muligheden, fik hjælp til alt det praktiske og begyndte at grave for et år siden. Det skønne naturområde på samlet 1-1½ hektar og søen på 2.700 m² har stået færdig i et halvt år. Det er allerede vokset godt til og har forskønnet området, men det skal lige bruge en sæson mere på at vokse helt til.”

”Men det er allerede flot og giver helt klart min grund en øget naturoplevelse og forskønner området, og der er meget mere dyreliv med gæs, ænder m.m. Det sætter jeg pris på, da jeg går på jagt. Da jeg så man kunne få tilskud og gratis rådgivning undervejs, var jeg ikke i tvivl. Processen har været dejlig nem – og i og med, at jeg for nyligt opkøbte naboejendommen, så er vi ved at lave de indledende øvelser i forhold til at få etableret endnu et minivådområde.”

Natur, klima og vandmiljø
Om baggrunden for at etablere minivådområde siger Ove Andersen: ”Det er en kombination af flere ting. Det er selvfølgelig fint, at jeg både kan få tilskud og rådgivning og kan hente nogle omkostninger hjem. Samtidigt er det et mindre produktivt område fra land­brugs­pro­duk­tio­nen, som er valgt ud. Desuden elsker jeg naturen, og være ude og nyde naturen og se ting gro. Så det er naturligvis også for at gøre noget for naturen og forbedre klima, miljø og vandmiljøet, så det er ikke kun økonomi.”

”Jeg kunne godt finde på at gøre det uden at få tilskud, da jeg helt klart har fået pænere og mere flot natur. Jeg er meget tilfreds med etableringen og processen omkring mit første minivådområde. Det er selvfølgelig også grunden til, at jeg nu er i gang med at etablere endnu et minivådområde. Det giver som sagt rigtig god mening på mange måder, så det vil jeg da helt klart opfordre mine kollegaer i branchen til at gennemføre også.”

Giver højere ejendomsværdi
Frank Poll, partner og landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, siger:

”Vi ser flere og flere landmænd som følger Ove Andersens gode eksempel, det giver god mening at skabe mere natur på sin ejendom. Det kan fremme et salg, hvis dårlig landbrugsjord konverteres til natur, og kan det samtidig gavne både miljø og klimaet, er det jo et ekstra plus. Det er jo en win-win situation, når du både kan få tilskud og rådgivning, så det bliver så nemt som muligt at gennemføre minivådområder, vådområder eller skovrejsning. Der er ingen tvivl om, at sådanne projekter giver land­brugs­e­jen­dom­me en højere naturoplevelse og dermed i sidste ende også en højere ejendomsværdi.”

Vil du vide mere?

Hold dig opdateret på tendenser, nøgletal og spændende nyheder med LandbrugFokus.

Læs LandbrugFokus

Landbrugsmægler med nationalt netværk

Vi er en specialiseret land­brugs­af­de­ling, og en del af Danmarks største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed. Ud over land­brugs­af­de­ling, får du et landsdækkende netværk af 19 erhvervscentre og over 80 boligbutikker, til at sælge dit landbrug.

Frank Poll

Landbrugschef, forstkandidat, ejendomsmægler, MDE

fpo@edc.dk22 14 65 28EDC Landbrug Poul Erik Bech

EDC Landbrug Poul Erik Bech

Ringstedgade 28, 4700 Næstved

199@edc.dk58 58 77 09

Sol og vind over Danmark: Nogle udviklere lover guld og grønne skove ved opførelse af solceller

Der er megen hype om solceller, vindmøller og alternative an­ven­del­ses­for­mer på landbrugsjord, hvor landmanden fx med det helt rigtige sol­cel­le­pro­jekt kan få pengene hjem 3-4 gange mere end ved bort­for­pagt­ning eller traditionel landbrugsdrift. Det skaber naturligvis interesse, men også en række useriøse spillere i markedet, som ofte lover for meget. Landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, anbefaler, at landmanden finder en seriøs partner.

  • Landbrug
  • LandbrugFokus
  • Bæredygtighed
Læs artikel

Vær­di­an­sæt­tel­se af fast ejendom: ”De foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger fylder hos land­brugs­kun­der­ne”

Reglerne om at værdiansætte fast ejendom ved ge­ne­ra­tions­skif­ter/fa­mi­lie­over­dra­gel­ser/dødsboer kan være vanskelige at gennemskue. Et af de væsentlige forhold er, hvilken vurdering der er på over­dra­gel­ses­tids­punk­tet: Er der en ny ejen­doms­vur­de­ring efter Ejen­doms­vur­de­rings­lo­ven, der svarer nogenlunde til handelsværdien? Eller er seneste ejen­doms­vur­de­ring foretaget efter de ’gamle’ regler i Vur­de­rings­lo­ven, som formentlig er væsentligt lavere end handelsværdien i dag. Og hvad betyder de foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger for fremtiden?

  • LandbrugFokus
  • Landbrug
  • Vurdering
Læs artikel

Jordpriser, ejen­doms­vur­de­rin­ger og nye kategorier i landbruget

Vi ser nærmere på en række forhold om jordpriser, nye midlertidige ejen­doms­vur­de­rin­ger, udlån, renteudgifter, gæld og om­ka­te­go­ri­se­rin­ger fra land­brugs­e­jen­dom til ejerbolig. Vi bringer også en liste over de 15 største ejen­doms­hand­ler på land­brugs­e­jen­dom­me i fri handel. Har du spørgsmål, eller ønsker du at få vurderet eller sætte din land­brugs­e­jen­dom til salg, kontakt landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, som vil se nærmere på dine muligheder. Det er ofte en god ide at være ude i god tid med frem­tids­pla­ner­ne.

    Læs artikel