Fortsat god efterspørgsel på land­brugs­e­jen­dom­me og status på land­brugs­pro­duk­ter

  • Landbrugsejendomme
  • Landbrug

Nye markedstal for land­brugs­e­jen­dom­me viser, at der fortsat er en fin efterspørgsel på land­brugs­e­jen­dom­me trods fald i salgsvolumen. Samme markedstal viser også en markant vækst i priserne på byg, hvede, mælk, oksekød og raps.

Udviklingen i salget af land­brugs­e­jen­dom­me har generelt været stigende frem til 2021, dog tyder data fra 2022 på et midlertidigt fald i salgsvolumen. Fjerde kvartal 2022 forventes ikke at overgå sidste års samlede salgsvolumen baseret på indledende estimater. Helt præcist er antallet af solgte land­brugs­e­jen­dom­me i de første tre kvartaler af 2021 i forhold til samme kvartaler i 2022 faldet med 16,77%. Faldet kan tilskrives den nuværende økonomiske situation, hvor stigende renter og inflation har bragt køberne i stilstand, hvilket har ført til et fald i salget.

In­f­la­tions­ra­ter­ne er dog faldende og forventes gradvist at bidrage til at genoprette salget og omsætningen af land­brugs­e­jen­dom­me. Det er vigtigt at bemærke, at CO2-afgiften sandsynligvis vil få en indvirkning på salget. I det hele taget giver den politiske usikkerhed om evt. at implementere en CO2-afgift i dansk landbrug en markant usikkerhed i hele erhvervet, da det er svært at forudse, hvor stor negativ påvirkning en klimaafgift vil have på landbrugets indtjening.

Mindre land­brugs­e­jen­dom­me mellem 5-30 hektar oplever fortsat høj efterspørgsel. Tendensen skyldes i høj grad flere faktorer, herunder opkøb til at udvide det professionelle landbrug. Derudover er der en stigning i antallet af personer, der søger mindre land­brugs­e­jen­dom­me til boligbrug. Trenden startede under Cor­o­na­pan­de­mi­en, hvor flere mennesker fandt interesse i de små landbrug (læs mere om denne tendens side 18-19).

Mens landets økonomiske situation midlertidigt har påvirket salget af land­brugs­e­jen­dom­me, er der indikationer på, at tendensen vil vende i den nærmeste fremtid. Den store efterspørgsel efter mindre land­brugs­e­jen­dom­me er fortsat positiv, og det bliver interessant at se, hvordan CO2-afgiften vil påvirke markedet i den kommende tid.

Kilde: Danmarks Statistik

Status på land­brugs­pro­duk­ter
Udviklingen i salgspriserne for en række land­brugs­pro­duk­ter har været konsekvent høj, og der er især observeret en markant vækst i priserne på byg, hvede, mælk, oksekød og raps. Svinekød, som har stabiliseret sig, har dog ikke oplevet samme markante vækst som de andre produkter. Pris­stig­nin­ger­ne skyldes en mindre global høst kombineret med den igangværende konflikt i Ukraine, som har reduceret udbuddet markant og ført til højere priser. Aktuelt er der betydelige priskor­rek­tio­ner i nedadgående retning på især korn og mælk.  Salg af smågrise bl.a. til eksport sker til høje og stigende priser og giver aktuelt et godt bytteforhold for små­gri­se­pro­du­cen­ter­ne. Den danske notering på svinekød (slagtesvin) hos Danish Crown er fortsat lav – og halter alvorligt efter svi­ne­køds­no­te­rin­gre­ne i flere andre europæiske lande.

Land­brugs­pro­duk­ter har også været en af de primære drivkræfter bag inflationen, hvilket har presset inflationen i opadgående retning. Det er også vigtigt at analysere de underliggende faktorer, der bidrager til mangel på global land­brugs­pro­duk­tion, såsom klimaændringer, jord­for­rin­gel­se og vandknaphed. Derudover kan de geopolitiske spændinger og han­dels­kon­flik­ter have yderligere indflydelse på udbuddet af og priserne på land­brugs­pro­duk­ter.

Afslutningsvis er den vedvarende stigning i land­brugs­pri­ser­ne et komplekst spørgsmål, som kræver en grundig undersøgelse af de forskellige indbyrdes forbundne faktorer. Regeringer såvel som private skal arbejde sammen for at løse disse udfordringer og sikre et bæredygtigt og stabilt udbud af land­brugs­pro­duk­ter for at imødekomme den voksende globale efterspørgsel.

Kilde: Danmarks Statistik

Vil du vide mere om land­brugs­mar­ke­det? Læs seneste udgave af LandbrugFokus nu!

Klik her

Landbrugsmægler med nationalt netværk

Vi er en specialiseret land­brugs­af­de­ling, og en del af Danmarks største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed. Ud over land­brugs­af­de­ling, får du et landsdækkende netværk af 19 erhvervscentre og over 80 boligbutikker, til at sælge dit landbrug.

Frank Poll

Landbrugschef, forstkandidat, ejendomsmægler, MDE

fpo@edc.dk22 14 65 28EDC Landbrug Poul Erik Bech

EDC Landbrug Poul Erik Bech

Ringstedgade 28, 4700 Næstved

199@edc.dk58 58 77 09

Fortsat stabile jordpriser

Jordpriserne er fortsat stabile

Året 2022 var for landbrug kendetegnet ved både højere indtægter, men også flere udgifter er steget. Der har været stigninger i inflationen, som har haft en direkte påvirkning på landbruget, som i 2022 har haft en stor høst til historisk høje værdier. Den nominelle værdi af land­brugs­pro­duk­tio­nen oversteg 100 mia. kr. for første gang.

  • Jordpris
  • Landbrug
Læs artikel

Fortsat optimisme trods markant stigning i renteniveau

I 2022 har vi observeret en markant stigning i renteniveauet, som nåede et niveau sam­men­lig­ne­ligt med året 2011. Stigningen i de lange renter kan tilskrives en kombination af den øgede økonomiske aktivitet efter genåbningen af de fleste økonomier, globale lo­gi­stikpro­ble­mer og stigende energipriser.

  • Rente
  • Landbrug
Læs artikel

Ud af ESG-startblokken: ESG påvirker prisen på din land­brugs­e­jen­dom

EDC Poul Erik Bech Landbrug Fokus har talt med Pernille Stenstrup Christiansen, landechef for landbrug i Danske Bank i Danmark. Det overordnede råd til danske landmænd er: Se at komme i gang med ESG – jo før jo bedre. Landbruget står på en brændende platform, så vær ambitiøs, sæt mål, start med de lavthængende frugter, dokumenter og følg op, så du hele tiden rykker dig i den rigtige retning – det skal til for at overleve på den lange bane.

  • Landbrug
Læs artikel