Fortsat optimisme trods markant stigning i renteniveau

  • Rente
  • Landbrug

I 2022 har vi observeret en markant stigning i renteniveauet, som nåede et niveau sam­men­lig­ne­ligt med året 2011. Stigningen i de lange renter kan tilskrives en kombination af den øgede økonomiske aktivitet efter genåbningen af de fleste økonomier, globale lo­gi­stikpro­ble­mer og stigende energipriser.

Pt. kan ren­te­ud­vik­lin­gen skabe store bekymringer for det danske landbrug, hvilket forventes at ramme de landmænd med variable forrentede realkreditlån. Ifølge IFRO er 86% af den samlede gæld i landbruget med variabel rente, og disse landmænd må formentlig se deres indtjening tage et markant dyk. Helt konkret forventes landbrugets renteudgifter at udgøre 11,3 mia. kr. i 2023, hvilket er en stigning på 135,42% fra 2022. Sårbarheden bevidner til, at landbruget stadig har en relativ stor gæld, og helt generelt er erhvervet afhængig af lave renter for at opleve over­skud­stil­stan­de. Ifølge IFRO vil renteniveauet betyde, at den samlede indtjening falder fra 13,2 mia. kr. i 2022 til 1,9 mia. kr. i 2023, hvilket er et fald på hele -85,61%.

Det er værd at nævne, at de store ver­den­s­oms­pæn­den­de nedlukninger, høje fragtrater og forsinkede leverancer har skabt flaskehalse på mange markeder, hvilket har ført til prisstigninger. Spørgsmålet er, om vi kan forvente en tilsvarende hurtig nedgang i renteniveauet til 1%, som den steg til 5%. Indtil videre ser det ud til, at de lange renter er på vej nedad, og senere også formentlig de korte renter.

Renter

Kilde: Finans Danmark

Fortsat optimisme
Økonomien i 2023 ser generelt ud til at blive presset, men der er alligevel grund til at holde fast i optimismen i landbruget. Ind­tje­nings­for­hol­de­ne er generelt forbedret, hvilket opruster sektoren mod kommende ren­testig­nin­ger. Det forventes dog, at ren­te­ni­veau­er­ne ikke forbliver høje i en længere periode, og at priserne på en række pro­duk­tions­fak­to­rer normaliseres som følge af fald i af­reg­nings­pri­ser på bl.a. korn og mælk. Den politiske usikkerhed forventes ligeledes at følge landbruget ind i 2023, hvor evt. kli­ma­re­gu­le­rin­ger kan ryste erhvervet.

Vil du vide mere om land­brugs­mar­ke­det? Læs seneste udgave af LandbrugFokus nu!

Klik her

Landbrugsmægler med nationalt netværk

Vi er en specialiseret land­brugs­af­de­ling, og en del af Danmarks største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed. Ud over land­brugs­af­de­ling, får du et landsdækkende netværk af 19 erhvervscentre og over 80 boligbutikker, til at sælge dit landbrug.

Frank Poll

Landbrugschef, forstkandidat, ejendomsmægler, MDE

fpo@edc.dk22 14 65 28EDC Landbrug Poul Erik Bech

EDC Landbrug Poul Erik Bech

Ringstedgade 28, 4700 Næstved

199@edc.dk58 58 77 09

Fortsat stabile jordpriser

Jordpriserne er fortsat stabile

Året 2022 var for landbrug kendetegnet ved både højere indtægter, men også flere udgifter er steget. Der har været stigninger i inflationen, som har haft en direkte påvirkning på landbruget, som i 2022 har haft en stor høst til historisk høje værdier. Den nominelle værdi af land­brugs­pro­duk­tio­nen oversteg 100 mia. kr. for første gang.

  • Jordpris
  • Landbrug
Læs artikel

Ud af ESG-startblokken: ESG påvirker prisen på din land­brugs­e­jen­dom

EDC Poul Erik Bech Landbrug Fokus har talt med Pernille Stenstrup Christiansen, landechef for landbrug i Danske Bank i Danmark. Det overordnede råd til danske landmænd er: Se at komme i gang med ESG – jo før jo bedre. Landbruget står på en brændende platform, så vær ambitiøs, sæt mål, start med de lavthængende frugter, dokumenter og følg op, så du hele tiden rykker dig i den rigtige retning – det skal til for at overleve på den lange bane.

  • Landbrug
Læs artikel
Få fem gode råd til salg af din landejendom

Gør din landejendom klar til salg

Flere og flere søger på landet, og derfor kan der være værdi i at kigge ind i et salg af din landejendom. I EDC Landbrug Poul Erik Bech kan vi hjælpe dig videre, uanset om du står over for at købe eller sælge din landejendom. Vi har stor indsigt og kan rådgive dig om alle typer landejendomme fra store pro­duk­tions­land­brug til mindre fri­tidsland­brug. Vi har samlet en række gode råd til, hvordan du gøre din landejendom klar til salg.

  • Landbrug
  • Salg af landbrugsejendomme
Læs artikel