Fortsat optimisme trods markant stigning i renteniveau

  • Rente
  • Landbrug

I 2022 har vi observeret en markant stigning i renteniveauet, som nåede et niveau sam­men­lig­ne­ligt med året 2011. Stigningen i de lange renter kan tilskrives en kombination af den øgede økonomiske aktivitet efter genåbningen af de fleste økonomier, globale lo­gi­stikpro­ble­mer og stigende energipriser.

Pt. kan ren­te­ud­vik­lin­gen skabe store bekymringer for det danske landbrug, hvilket forventes at ramme de landmænd med variable forrentede realkreditlån. Ifølge IFRO er 86% af den samlede gæld i landbruget med variabel rente, og disse landmænd må formentlig se deres indtjening tage et markant dyk. Helt konkret forventes landbrugets renteudgifter at udgøre 11,3 mia. kr. i 2023, hvilket er en stigning på 135,42% fra 2022. Sårbarheden bevidner til, at landbruget stadig har en relativ stor gæld, og helt generelt er erhvervet afhængig af lave renter for at opleve over­skud­stil­stan­de. Ifølge IFRO vil renteniveauet betyde, at den samlede indtjening falder fra 13,2 mia. kr. i 2022 til 1,9 mia. kr. i 2023, hvilket er et fald på hele -85,61%.

Det er værd at nævne, at de store ver­den­s­oms­pæn­den­de nedlukninger, høje fragtrater og forsinkede leverancer har skabt flaskehalse på mange markeder, hvilket har ført til prisstigninger. Spørgsmålet er, om vi kan forvente en tilsvarende hurtig nedgang i renteniveauet til 1%, som den steg til 5%. Indtil videre ser det ud til, at de lange renter er på vej nedad, og senere også formentlig de korte renter.

Renter

Kilde: Finans Danmark

Fortsat optimisme
Økonomien i 2023 ser generelt ud til at blive presset, men der er alligevel grund til at holde fast i optimismen i landbruget. Ind­tje­nings­for­hol­de­ne er generelt forbedret, hvilket opruster sektoren mod kommende ren­testig­nin­ger. Det forventes dog, at ren­te­ni­veau­er­ne ikke forbliver høje i en længere periode, og at priserne på en række pro­duk­tions­fak­to­rer normaliseres som følge af fald i af­reg­nings­pri­ser på bl.a. korn og mælk. Den politiske usikkerhed forventes ligeledes at følge landbruget ind i 2023, hvor evt. kli­ma­re­gu­le­rin­ger kan ryste erhvervet.

Vil du vide mere om land­brugs­mar­ke­det? Læs seneste udgave af LandbrugFokus nu!

Klik her

Landbrugsmægler med nationalt netværk

Vi er en specialiseret land­brugs­af­de­ling, og en del af Danmarks største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed. Ud over land­brugs­af­de­ling, får du et landsdækkende netværk af 19 erhvervscentre og over 80 boligbutikker, til at sælge dit landbrug.

Frank Poll

Landbrugschef, forstkandidat, ejendomsmægler, MDE

fpo@edc.dk22 14 65 28EDC Landbrug Poul Erik Bech

EDC Landbrug Poul Erik Bech

Østergade 2, 4700 Næstved

199@edc.dk58 58 77 09

228 ha plan­teavls­e­jen­dom med godslignende karakter til salg for 73 mio. kr. i Stubbekøbing

En herskabelig plan­teavls­e­jen­dom med moderniseret hovedhus, tre boliglejemål og syv drifts­byg­nin­ger er sat til salg for 73 mio. kr. i Stubbekøbing på Nordfalster. EDC Landbrug Poul Erik Bech skal formidle salget af den imponerende ejendom, der råder over 228 ha. dyrk­nings­sik­ker landbrugsjord med enormt potentiale for grøn produktion.

  • Landbrug
  • Lolland Falster
Læs artikel

Sol og vind over Danmark: Nogle udviklere lover guld og grønne skove ved opførelse af solceller

Der er megen hype om solceller, vindmøller og alternative an­ven­del­ses­for­mer på landbrugsjord, hvor landmanden fx med det helt rigtige sol­cel­le­pro­jekt kan få pengene hjem 3-4 gange mere end ved bort­for­pagt­ning eller traditionel landbrugsdrift. Det skaber naturligvis interesse, men også en række useriøse spillere i markedet, som ofte lover for meget. Landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, anbefaler, at landmanden finder en seriøs partner.

  • Landbrug
  • LandbrugFokus
  • Bæredygtighed
Læs artikel

Vær­di­an­sæt­tel­se af fast ejendom: ”De foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger fylder hos land­brugs­kun­der­ne”

Reglerne om at værdiansætte fast ejendom ved ge­ne­ra­tions­skif­ter/fa­mi­lie­over­dra­gel­ser/dødsboer kan være vanskelige at gennemskue. Et af de væsentlige forhold er, hvilken vurdering der er på over­dra­gel­ses­tids­punk­tet: Er der en ny ejen­doms­vur­de­ring efter Ejen­doms­vur­de­rings­lo­ven, der svarer nogenlunde til handelsværdien? Eller er seneste ejen­doms­vur­de­ring foretaget efter de ’gamle’ regler i Vur­de­rings­lo­ven, som formentlig er væsentligt lavere end handelsværdien i dag. Og hvad betyder de foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger for fremtiden?

  • LandbrugFokus
  • Landbrug
  • Vurdering
Læs artikel