Jordpriserne er fortsat stabile

Fortsat stabile jordpriser
  • Jordpris
  • Landbrug

Året 2022 var for landbrug kendetegnet ved både højere indtægter, men også flere udgifter er steget. Der har været stigninger i inflationen, som har haft en direkte påvirkning på landbruget, som i 2022 har haft en stor høst til historisk høje værdier. Den nominelle værdi af land­brugs­pro­duk­tio­nen oversteg 100 mia. kr. for første gang.

Generelt set har 2022 været et godt år for landbruget, selvom omkostningerne også har været høje, fx på områder som foder, gødning, energi og det har været dyrere at låne penge. Resultaterne varierer en del mellem de forskellige land­brugs­sek­to­rer, hvor mæl­ke­pro­du­cen­ter og planteavlere har oplevet historisk høje resultater, mens det har været anderledes for producenter af svin og æg, som har været meget mere udfordret.

Landbruget er en afgørende sektor i Danmark, så det er vigtigt at støtte og investere i sektoren for at sikre en bæredygtig og lønsom fremtid. Det er også afgørende at tage hensyn til de udfordringer, som landbruget står overfor, såsom økonomi, miljø, natur og andre faktorer, der påvirker landbrugets resultater.

Jordpriserne stadig stabile
I 2023 fortsætter jordpriserne med at være på et fornuftigt niveau. Analyse af pris­ud­vik­lin­gen i løbet af 2022 viser en faldende tendens fra 2.-3. kvartal, hvor priserne gik fra kr./ha 170.500 til kr./ha 166.000. Det høje udgangspunkt i 2. kvartal skyldes dog en jord­pris­ju­ste­ring, hvor prisen blev opjusteret med kr./ha 4.000. Sammenlignet med jordpriserne i 4. kvartal 2021, hvor prisen var kr./ha 154.500, er priserne steget med 7,4%.

Det er interessant at overvåge, om jordpriserne bryder den stag­na­tions­pe­ri­o­de, som har eksisteret siden 2010. Rentemiljøet gør det dog svært at forudsige fremtidens udvikling, men det ser ud til, at inflationen er på vej ned med lavere renter til følge. Derfor forventes det, at jordpriserne vil forblive på nuværende niveau, indtil virkningen af en kommende CO2-afgift bliver afklaret.

Stigningen i jordpriserne bliver dog stadig bakket op af en række faktorer. Gode af­reg­nings­pri­ser for afgrøder, mælk, oksekød og en generel positiv indtjening i 2022 har bidraget til stigningen. Derudover er der også en god efterspørgsel efter jord til in­ve­ste­rings­for­mål, samt anvendelse af jord til fx projekter til infrastruktur, solceller, biogas, skov, lavbund.

Alt i alt er jordpriserne en væsentlig faktor for den danske land­brugs­sek­tor, og det er vigtigt at overvåge udviklingen for at sikre en bæredygtig fremtid for landbruget. Derfor er det nødvendigt at tage hensyn til de faktorer, der påvirker jordpriserne, for at kunne træffe beslutninger om fremtidens landbrug. Samtidigt er stabile jordpriser også vigtige for at bevare pant­sik­ker­he­den for den finansielle sektor.

Vil du vide mere om land­brugs­mar­ke­det? Læs seneste udgave af LandbrugFokus nu!

Klik her

Landbrugsmægler med nationalt netværk

Vi er en specialiseret land­brugs­af­de­ling, og en del af Danmarks største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed. Ud over land­brugs­af­de­ling, får du et landsdækkende netværk af 19 erhvervscentre og over 80 boligbutikker, til at sælge dit landbrug.

Frank Poll

Landbrugschef, forstkandidat, ejendomsmægler, MDE

fpo@edc.dk22 14 65 28EDC Landbrug Poul Erik Bech

EDC Landbrug Poul Erik Bech

Østergade 2, 4700 Næstved

199@edc.dk58 58 77 09

228 ha plan­teavls­e­jen­dom med godslignende karakter til salg for 73 mio. kr. i Stubbekøbing

En herskabelig plan­teavls­e­jen­dom med moderniseret hovedhus, tre boliglejemål og syv drifts­byg­nin­ger er sat til salg for 73 mio. kr. i Stubbekøbing på Nordfalster. EDC Landbrug Poul Erik Bech skal formidle salget af den imponerende ejendom, der råder over 228 ha. dyrk­nings­sik­ker landbrugsjord med enormt potentiale for grøn produktion.

  • Landbrug
  • Lolland Falster
Læs artikel

Sol og vind over Danmark: Nogle udviklere lover guld og grønne skove ved opførelse af solceller

Der er megen hype om solceller, vindmøller og alternative an­ven­del­ses­for­mer på landbrugsjord, hvor landmanden fx med det helt rigtige sol­cel­le­pro­jekt kan få pengene hjem 3-4 gange mere end ved bort­for­pagt­ning eller traditionel landbrugsdrift. Det skaber naturligvis interesse, men også en række useriøse spillere i markedet, som ofte lover for meget. Landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, anbefaler, at landmanden finder en seriøs partner.

  • Landbrug
  • LandbrugFokus
  • Bæredygtighed
Læs artikel

Vær­di­an­sæt­tel­se af fast ejendom: ”De foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger fylder hos land­brugs­kun­der­ne”

Reglerne om at værdiansætte fast ejendom ved ge­ne­ra­tions­skif­ter/fa­mi­lie­over­dra­gel­ser/dødsboer kan være vanskelige at gennemskue. Et af de væsentlige forhold er, hvilken vurdering der er på over­dra­gel­ses­tids­punk­tet: Er der en ny ejen­doms­vur­de­ring efter Ejen­doms­vur­de­rings­lo­ven, der svarer nogenlunde til handelsværdien? Eller er seneste ejen­doms­vur­de­ring foretaget efter de ’gamle’ regler i Vur­de­rings­lo­ven, som formentlig er væsentligt lavere end handelsværdien i dag. Og hvad betyder de foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger for fremtiden?

  • LandbrugFokus
  • Landbrug
  • Vurdering
Læs artikel