Ugunstige vejrforhold bringer dansk høst i bund

  • Landbrug

Siden 2018 har den danske høst været relativ stabil, hvor kor­n­pro­duk­tio­nen var 9,6 mio. tons i 2022, hvilket er 3,3% højere end normalhøsten på 9,27 mio. tons.

Normalhøsten er beregnet som den gennemsnitlige høst i perioden 2012-2022, som nedenfor er markeret ved den stiplede linje i grafen over produktion af korn. I 2022 oplevede især vårbyg og vinterhvede høje udbytter, hvor vårbyg lå på 68 hkg/ha, som er 20% over normaludbyttet på 56 hkg/ha. Vinterhvede lå på 87 hkg/ha, hvilket er 12% højere end normaludbyttet på 77 hkg/ha. Det samlede kornareal faldt dog med 4%, hvilket er den primære årsag til, at produktionen af korn ikke var mere over normalen i 2022.

Høstprognose
Land­brugs­a­vi­sens høst­prog­no­ser­ne for 2023 spår dog en markant nedadgående produktion i korn primært grundet uheldige vejrforhold. De danske marker har været præget af tørke, regn og ugunstige høstforhold, som især forventes at forsage et fald i udbytterne i vårbyg, havre og vinterhvede. Høstprognosen spår, at den danske kornhøst lander på 6,9 mio. tons i 2023, hvilket endda er lavere end i tørkeåret 2018, som var på 7,0 mio. tons.

Yderligere udfordringer opstår fra den udenlandske produktion, som på trods af tørken, forventes at opnå den største kornhøst nogensinde. Ifølge prognosetal fra IGC for verdenshøsten i 2023/2024 vil høsten slå rekord igen i år, hvilket er en overhaling af den tidligere rekord i 2021/2022 dog snævert. Ifølge prognoserne fra IGC kommer høsten i år op på 2.297 mio. ton på verdensplan. Til sammenligning svarer den danske høst kun til ca. 0,4% af verdenshøsten. Udfordringen herhjemme bliver derfor, at selvom kornhøsten i Danmark er væsentlig under normalhøsten, vil priserne på korn forblive på et lavt niveau, da verdenshøstens store udbud vil fastholde priserne i bund.

228 ha plan­teavls­e­jen­dom med godslignende karakter til salg for 73 mio. kr. i Stubbekøbing

En herskabelig plan­teavls­e­jen­dom med moderniseret hovedhus, tre boliglejemål og syv drifts­byg­nin­ger er sat til salg for 73 mio. kr. i Stubbekøbing på Nordfalster. EDC Landbrug Poul Erik Bech skal formidle salget af den imponerende ejendom, der råder over 228 ha. dyrk­nings­sik­ker landbrugsjord med enormt potentiale for grøn produktion.

  • Landbrug
  • Lolland Falster
Læs artikel

Sol og vind over Danmark: Nogle udviklere lover guld og grønne skove ved opførelse af solceller

Der er megen hype om solceller, vindmøller og alternative an­ven­del­ses­for­mer på landbrugsjord, hvor landmanden fx med det helt rigtige sol­cel­le­pro­jekt kan få pengene hjem 3-4 gange mere end ved bort­for­pagt­ning eller traditionel landbrugsdrift. Det skaber naturligvis interesse, men også en række useriøse spillere i markedet, som ofte lover for meget. Landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, anbefaler, at landmanden finder en seriøs partner.

  • Landbrug
  • LandbrugFokus
  • Bæredygtighed
Læs artikel

Vær­di­an­sæt­tel­se af fast ejendom: ”De foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger fylder hos land­brugs­kun­der­ne”

Reglerne om at værdiansætte fast ejendom ved ge­ne­ra­tions­skif­ter/fa­mi­lie­over­dra­gel­ser/dødsboer kan være vanskelige at gennemskue. Et af de væsentlige forhold er, hvilken vurdering der er på over­dra­gel­ses­tids­punk­tet: Er der en ny ejen­doms­vur­de­ring efter Ejen­doms­vur­de­rings­lo­ven, der svarer nogenlunde til handelsværdien? Eller er seneste ejen­doms­vur­de­ring foretaget efter de ’gamle’ regler i Vur­de­rings­lo­ven, som formentlig er væsentligt lavere end handelsværdien i dag. Og hvad betyder de foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger for fremtiden?

  • LandbrugFokus
  • Landbrug
  • Vurdering
Læs artikel