EDC Videbæk - Landbrug og Lystejendomme

  • edc videbæk
  • landbrug

Der er godt gang i markedet for salg af land­brugs­e­jen­dom­me, og der opleves ikke den samme afmatning, som der ellers præger boligmarkedet og resten af samfundet. Markedet trækkes generelt op af de gode af­reg­nings­pri­ser på mælk, afgrøder og oksekød, og selvom gri­se­pro­duk­tio­nen for nuværende har sværere vilkår, er der generelt god indtjening i landbruget. Læs mere i EDC Videbæk Landbrugs magasin