Attraktiv boligbyggeret udbydes i offentligt udbud i Esbjerg Kommune

 • Esbjerg
 • Projekt

Museumspladsen på Østergade 42 i den centrale del af Esbjerg har i mange år været en populær par­ke­rings­plads for både esbjergenserne og byens gæster. Nu udbydes grundarealet på 11.831 m² med en estimeret byggeret på 13.500 m². EDC Poul Erik Bech skal formidle salget af Bi­bli­o­teks­ha­ven, som det nye projekt på Museumspladsen er døbt. Bi­bli­o­teks­ha­ven udbydes i offentligt udbud med budfrist den 26. august 2024.

Esbjerg Kommune afholdt i 2020 i samarbejde med DSB Ejendomme en pa­ral­lel­kon­kur­ren­ce, der bl.a. omfattede Museumspladsen i den centrale del af Esbjerg. Vin­der­for­sla­get blev tegnet af Tegnestuen Vandkunsten og lægger op til en opdeling af den nuværende par­ke­rings­plads med en ny park på den ene halvdel og en åben kar­ré­be­byg­gel­se på den anden halvdel samt med en delvist nedgravet par­ke­rings­kæl­der.

Borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, siger: "Bi­bli­o­teks­ha­ven på Museumspladsen rummer et spændende potentiale, som skal have en positiv afsmittende effekt på hele bydelen. Kvalitet bliver et nøgleelement i de løsninger, der skal kendetegne projektet. Det gælder lige fra boligerne til de par­ke­rings­plad­ser, som dagligt bliver benyttet af mange lokale så vel som gæster i byen."

Visionen er klar
Det nye projekt har fået navnet Bi­bli­o­teks­ha­ven og i forlængelse heraf Bi­bli­o­t­eks­par­ken, da parken ligger klos op ad Esbjerg Hovedbibliotek. En strukturplan fra Tegnestuen Vandkunsten danner grundlag for udbuddet. Borgmester, Jesper Frost Rasmussen, siger: "Visionen for Bi­bli­o­teks­ha­ven og Bi­bli­o­t­eks­par­ken er at skabe bedst mulige rammer for byen med den bymæssige tænkning og arkitektoniske greb. For at sikre variation, skal kar­ré­be­byg­gel­sen i sit udtryk være sammensat af byg­nings­typo­lo­gi­er, der er kendt i byen."

"Formålet med parken er, at den skal være mul­ti­funk­tio­nel og henvende sig til alle byens borgere med plads til ophold, leg og aktivitet, fordybelse og udeservering. Der skal stadig være mulighed for petanque i samme omfang som i dag, og ellers bedre forhold, fx med overdækket arealer og bedre siddepladser. De store gamle træer i parken bevares så vidt muligt, mens multibanen flyttes til anden lokation i byen."

Erfaring med offentlige udbud
De 11.831 m² med 13.500 m² byggeretsmeter udbydes i licitation og skal formidles af EDC Erhverv Poul Erik Bech i samspil mellem det lokale erhvervscenter, den lokale boligbutik og pro­jek­taf­de­lin­gen i Danmarks største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed. Tonny Broberg, projektchef hos EDC Projekt Poul Erik Bech, siger:

"Vi er glade for, at Esbjerg Kommune har peget på os til at varetage salget af Bi­bli­o­teks­ha­ven. Det er et superspændende projekt med et hav af muligheder for både boliger, erhverv og en skøn park, som skal favne esbjergenserne. Det er en meget central placering med stor bo­li­g­ef­ter­spørgsel. Vi har sat et skarpt hold til opgaven med bl.a. vores lokale boligmægler i Esbjerg, Morten Riis Nielsen, som sammen med mig vil bistå interesserede købere med bl.a. at fastsætte salgs- og lejeniveauer for de kommende boliger."

"Vi er i gang med et lignende udbudsprojekt for Haderslev Kommune, hvor den tidligere Hertug Hans Skole i den centrale del af Haderslev er i udbud. Sagen har fået meget opmærksomhed i pressen, og er faktisk en af grundene til, at Esbjerg Kommune har valgt os til opgaven, så vi glæder os til endnu et udbudsprojekt, der kan skabe opmærksomhed og sætte en god dagsorden for udviklingen i Esbjerg Kommune."

Centralt med stor bo­li­g­ef­ter­spørgsel
Jesper Ølgaard Bloch, partner hos EDC Erhverv Poul Erik Bech Syd-/Vestjylland, som på lige fod med Tonny Broberg og Morten Riis udgør den sidste del af trioen, glæder sig over projektet. Han siger: "Vi glæder os til at komme i gang med projektet og bidrage med kontakten til lokale investorer, udviklere og byggefirmaer, som kan se muligheder i projektet. Vi vil også bistå med rådgivning til er­hvervs­dri­ven­de, som ser sig selv blive en del af det kommende projekt. Beliggenheden til sådan et projekt fås ikke bedre i Esbjerg, og mange vil helt sikkert gerne bo i området. Det er meget centralt med kort afstand til offentlig transport med banegården og busterminalen lige ved siden af. Derudover er det tæt på byens handelsliv, kulturelle- og op­le­vel­ses­til­bud og med ho­ved­bi­bli­o­te­ket og supermarked på hver sin side af projektet."

Lokal købmand køber Lyngkroen: Sælger driver kongelig privilegeret kro videre som forpagter

Lyngkroen er netop solgt efter kun at have været til salg i få måneder i det populære som­mer­hu­s­om­rå­de Odsherred. Den historiske kro har en glorværdig fortid, der strækker sig helt tilbage til 1785, hvor stedet var en kongeligt privilegeret kro. Køber er Henrik Købke Søeborg, der har den lokale Spar-købmand på modsatte side af vejen. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet salget af den charmerende kro på knap 900 m². Sælger Lau Gram Brahl fortsætter som forpagter og den daglige drift fortsætter ufortrødent.

  Læs artikel

  Ny er­hvervs­rå­d­gi­ver i EDC Poul Erik Bech i Vejle

  Johnny Pedersen (46) er startet som er­hvervs­rå­d­gi­ver i EDC Poul Erik Bech i Trekantområdet med udgangspunkt i Vejle, hvor han skal arbejde med hele paletten af ejen­doms­mæg­le­ry­del­ser. Han er uddannet ingeniør og taget en HD i Marketing og har bl.a. arbejdet som pro­jek­t­ud­vik­ler med at udvikle ejendomme i Coop Danmark, Lidl Danmark, Hoffmann Ejendomme og Specsavers (Louis Nielsen).

  • Vejle
  Læs artikel

  My Home tilbage på danske hænder – første skridt er at vende ”hjem” til Holstebro

  Det er under et år siden, at møbelkæden My Home drejede nøglen for sidste gang på Lavhedevej 50 i Holstebro. Men nu er der godt nyt til de møbelglade folk i Vestjylland. Møbelkæden vender nemlig tilbage til den vestjyske provinsby på akkurat samme adresse som tidligere. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet udlejningen af lejemålet på 1.456 m2 i Lavhedecentret.

  • Detail
  • Holstebro
  • My Home
  Læs artikel