Investeringsejendomme - Vurdering og værdiansættelse

En vurdering fra EDC Erhverv giver dig et kvalificeret beslutningsgrundlag i relation til investering i fast ejendom.

HVORNÅR – er en vurdering relevant?

Vi anbefaler, at du altid får en seriøs og fagligt kvalificeret vurdering:

 • i forbindelse med køb eller salg af fast ejendom
 • til årsregnskabet
 • ved belåning af din ejendom
 • hvis din ejendom skal eksproprieres
 • ved ændret anvendelse
 • ved generationsskifte, fusioner og familieoverdragelser
 • til at kontrollere den offentlige ejendomsværdi for eventuelt at kunne opnå nedsat ejendomsskat og dækningsafgifter

HVAD – indeholder en vurdering?

Inden vi udarbejder vurderingen, aftaler vi formål og skønstema.
Vurderingsrapporten indeholder:

 • alle oplysninger om ejendommen, som vi indhenter hos offentlige myndigheder
 • vurderingsmandens bemærkninger
 • budgetter
 • basisoplysninger om ejendommen