Va­lu­ar­vur­de­ring

Va­lu­ar­vur­de­ring

Har I brug for en va­lu­ar­vur­de­ring til årsregnskabet? Eller går I med tanker om at hæve andelskronen og har brug for at vide, om jeres ejendom er steget i værdi? 

Bestil va­lu­ar­vur­de­ring

Har jeres an­dels­bo­lig­for­e­ning brug for en va­lu­ar­vur­de­ring?

Mange an­dels­for­e­nin­ger vælger en va­lu­ar­vur­de­ring som alternativ til de offentlige vurderinger, når de har brug for at få foreningens ejendom værdiansat. Det skyldes, at den offentlige ejen­doms­vur­de­ring af an­dels­bo­lig­for­e­nin­ger ikke længere bliver opdateret. 

De seneste offentlige vurderinger er tilbage fra 2012. Anvender jeres an­dels­bo­lig­for­e­ning den offentlige vurdering, fastholder I altså en forældet pris, og derfor kan I med stor sandsynlighed få gavn af at anvende en alternativ vær­di­an­sæt­tel­ses­me­to­de.

En va­lu­ar­vur­de­ring fastsætter værdien af jeres ejendom ud fra priserne på tilsvarende ejendomme i det aktuelle marked. På den måde giver en vurdering jer et reelt og aktuelt billede af jeres samlede økonomi.

En va­lu­ar­vur­de­ring gælder i 18 måneder. Derefter skal den fornyes, så værdien altid afspejler det aktuelle marked.

Oftest stillede spørgsmål

Overvejer I at opløse an­dels­for­e­nin­gen?

Flere an­dels­bo­lig­for­e­nin­ger ser ind i muligheden for at lade sig opløse. Når en an­dels­bo­lig­for­e­ning opløses, sælges ejendommen til en investor, og andelshaverne overgår som lejere og fortsætter typisk med at betale nuværende boligafgift i leje.

Bo­li­g­ud­lej­nings­e­jen­dom­me er en meget attraktiv ejendomstype blandt investorer. Derfor kan et salg af ejendommen til den aktuelle markedsværdi oftest give en økonomisk gevinst for andelshaverne. Fordelene for andelshaverne er desuden, at de er sikret en fast boligafgift og slipper for at skulle stå for, og betale for, vedligehold og drift af ejendommen.

Find erhvervsmægler

RICS-registrerede vur­de­rings­sag­kyn­di­ge

The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) er en globalt anerkendt organisation, som arbejder på tværs af landegrænser for at sikre et højt fagligt niveau og etik på det internationale ejendomsmarked.

Langt de fleste af vores vur­de­rings­sag­kyn­di­ge er RICS-registrerede, og det er en bekræftelse af, at vi lever op til de fælles normer og krav, der stilles til en internationalt orienteret mæg­ler­virk­som­hed. Det betyder, at vores danske og internationale kunder er garanteret, at vi i enhver vurdering og rådgivning forpligter os på de højeste standarder for kvalitet og etik.

Har du brug for en anden type vurdering?

Salgsvurdering

Læs mere her

Ejen­doms­vur­de­ring

Læs mere her

Lejevurdering

Læs mere her