TENANT REPRESENTATION & OCCUPIER SERVICES

Le­jer­rå­d­giv­ning & lokalesøgning

Vi bistår både virksomheder, der ønsker at etablere sig i Danmark og virksomheder, som vil ekspandere med nye beliggenheder eller optimere eksisterende ejen­doms­for­hold. Vi tilbyder le­jer­rå­d­giv­ning, søgning efter er­hvervs­le­je­mål og kon­trakt­for­hand­lin­ger.

Vi finder de rigtige lokaler til jeres virksomhed

Leder I efter nye placeringer, og har I brug for at fastlægge kriterier for jeres kommende lejemål, så det passer ind i virksomhedens strategi?

Jeres placering er ikke bare en placering, men fundamentet for jeres forretning. Det er centralt, at det er virksomheden, der dikterer rammerne og ikke omvendt. Vi kan hjælpe med at definere kriterier for en le­je­måls­søg­ning og fastlægge en ejen­doms­stra­te­gi. Vi analyserer fx jeres nuværende are­al­an­ven­del­se, økonomi, drift, virk­som­heds­kul­tur og målsætninger for at klarlægge jeres kriterier, der lægges til grund for en le­je­måls­søg­ning. Vores le­jer­rå­d­giv­ning sikrer, at jeres virk­som­heds­stra­te­gi og ejen­doms­stra­te­gi understøtter hinanden.

Kontakt os

Du får det bedste hold til opgaven

Når vi skal rådgive jer i en le­jer­rå­d­giv­nings­sag, arbejder vi tæt sammen med vores lokale er­hvervs­mæg­le­re, vur­de­rings­spe­ci­a­li­ster, analyseteam og eksterne sam­ar­bejds­part­ne­re. På den måde er du i et samarbejde med os sikret både indgående lokal viden om det aktuelle lejeniveau og specialiseret viden om fx mar­keds­ud­vik­lin­gen for ejendomstypen.

Det skaber det bedste grundlag for at efterprøve jeres lejeniveau i relation til udviklingen af markedslejen i det lokale område, og det er jeres sikkerhed for, at vi altid stiller det bedste hold af rådgivere til at løse lige netop jeres opgave.

En struktureret proces tilpasset jeres behov

Vi kan hjælpe jer med:

  • Be­hovs­af­dæk­ning, herunder analyse af fremtidigt pladsbehov
  • Udarbejdelse af ejen­doms­stra­te­gi, der matcher virksomhedens målsætninger
  • Udarbejdelse af portefølje-strategi, herunder rådgivning om nye placeringer
  • Mar­keds­a­na­ly­ser på baggrund af jeres kriterier, fx lejeniveauer, infrastruktur, mulige lokationer osv.
  • Lokalesøgning, herunder domicilsøgning
  • Gennemgang af potentielle lokaler
  • Forhandling af lejekontrakter
  • Evt. Genforhandling af lejevilkår

Vi finder de optimale rammer for jeres nye lejemål på baggrund af analyse af jeres stra­te­gi, mål, behov og identitet

Et videnskabeligt fundament i vores strategiske le­jer­rå­d­giv­ning

Vores le­jer­rå­d­giv­ning er bakket op af vores research- og analyseteam. Afdelingen følger trends, behandler og analyserer relevant markedsdata og stiller prognoser for udviklingen på ejen­doms­mar­ke­det. På den måde sikrer ana­ly­se­af­de­lin­gen et videnskabeligt fundament i vores strategiske le­jer­rå­d­giv­ning.

Har I brug for et bedre be­slut­nings­grund­lag for at skabe de bedste forudsætninger for en maksimering af jeres afkast? Så kan vores team hjælpe med skræddersyede analyser tilpasset jeres behov.

Læs mere

Find er­hvervslo­ka­ler til leje

Er I på jagt efter et nyt domicil eller butikslejemål? Leder I efter kon­tor­byg­nin­ger eller lo­gi­sti­ke­jen­dom­me til leje? Vi har samlet er­hvervs­le­je­mål fra hele landet, så I har de bedste forudsætninger, for at finde det helt rigtige lejemål.

Se er­hvervs­le­je­mål

Mar­keds­rap­por­ter & magasiner

Vil I være opdateret på ejen­doms­mar­ke­det? Læs dybdegående analyser af ­mar­ke­det i Market Insight, hold jer opdateret på seneste markedstal i Market Update, og bliv klogere på landets største byer i CityFact.

Se alle publikationer

Bestil lejevurdering

Har du som lejer af en er­hverv­se­jen­dom eller -lokale bemærket, at din leje virker høj sammenlignet med tilsvarende er­hvervs­le­je­mål i nærheden? Vores vur­de­rings­eks­per­ter hjælper dig med en professionel lejevurdering.

Bestil lejevurdering