Offentligt udbud

Mange års erfaring med vurdering, rådgivning og salg af ejendomme for stat, regioner, kommuner og offentlige institutioner har gjort os til specialister i salg af fast ejendom i offentligt udbud.

Vi tilbyder

 • En målrettet salgsindsats fra engagerede specialister på området
 • Slagkraftig markedsføring, hvor jeres ejendom synliggøres på online- og printmedier, i lokale, regionale og landsdækkende dagblade og relevante erhvervsmedier. Vi segmenterer grundigt efter jeres behov, således jeres unikke ejendom får bedst mulig omtale
 • Et professionelt og let­til­gæn­ge­ligt ud­buds­ma­te­ri­a­le på elektroniske medier med udbudsvilkår og ejendomsdata, samt links til alle relevante dokumenter og myndigheder. Tilsammen afdækker materialet alle forhold omkring ud­bud­s­vil­kå­re­ne og giver en flot præsentation af ejendommen
 • Udarbejdelse af tilbudsblanket eller paradigme for købsaftale med relevante frister, vedståelse af købstilbud og gennemførelse af offentligt udbud

Vores erfaring er jeres gevinst 

Vi baserer vores rådgivning og salg på et landsdækkende mar­ked­skend­skab og grundig analyse af jeres ejendoms potentiale.

Vi har den fornødne viden og kompetence vedr. lovgivning og markedet til at tilrettelægge de optimale udbudsvilkår for jer. Derfor overholder vi naturligvis også altid gældende regler for salg af kommunale og regionale ejendomme jf. Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Kontakt vores er­hvervs­mæg­le­re med speciale inden for salg af fast ejendom i offentligt udbud, og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe.

Kontakt os

Sådan har vi før håndteret salg ved offentligt udbud

Freja Ejendomme sætter Hornbæk Hospital til salg i offentligt udbud

Statens ejen­doms­sel­skab, Freja Ejendomme, har netop sat den historiske ho­spi­tal­se­jen­dom i Hornbæk til salg i offentligt udbud. Der er tale om en sjælden udbudt liebhaversag placeret lige ud til havnen og med panoramaudsigt over Øresund. EDC Erhverv Poul Erik Bech varetager salget af Hornbæk Hospital-ejendommen på vegne af Freja Ejendomme. Budfrist er den 15. november 2022 kl. 12, spørgsmålet er om ejendommen fremover bliver til badehotel, boliger, be­hand­lings­sted eller noget helt fjerde.

 • Bolig
 • Detail
 • Hornbæk
Læs artikel

Er­hvervsa­ka­de­mi sælger undervisnings- og kontorejendom for 34 mio. kr. i offentligt udbud

En undervisnings- og kontorejendom i Viby ved Aarhus er netop solgt for 34 mio. kr. Ejendommen er købt af Aarhus Kommune og benyttes i dag til flere af Er­hvervsa­ka­de­mi Aarhus’ stu­di­e­ret­nin­ger, der forbliver i ejendommen frem til august 2024. Herefter samles stu­di­e­ret­nin­ger­ne på Campus Sønderhøj, hvor der bygges en ny, skræddersyet la­bo­ra­to­ri­e­byg­ning. EDC Erhverv Poul Erik Bech har bistået med udbuddet af den velholdte ejendom.

 • Erhverv
 • Aarhus
 • Erhvervsakademi
Læs artikel

EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet salget af Sygehus Nord i Aalborg for 225,8 mio. kr.

I forbindelse med opførelsen af Nyt Aalborg Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal var Sygehus Nord udbudt til salg i offentligt udbud for Region Nordjylland. EDC Erhverv Poul Erik Bech har formidlet salget af de attraktive ejendomme i centrum af Aalborg. Køber blev det lokale ejen­doms­sel­skab Søren Enggaard A/S, der har betalt 225,8 mio. kr., hvilket er en af de største handler i Aalborg i nyere tid.

 • Capital Markets
 • Sygehus
 • Aalborg
Læs artikel