Mange års erfaring med vurdering, rådgivning og salg af ejendomme for stat, regioner, kommuner og offentlige institutioner har gjort os til specialister i salg af fast ejendom i offentligt udbud.

Vi tilbyder

  • En målrettet salgsindsats fra engagerede specialister på området
  • Slagkraftig markedsføring, hvor jeres ejendom synliggøres på online- og printmedier, i lokale, regionale og landsdækkende dagblade og relevante erhvervsmedier. Vi segmenterer grundigt efter jeres behov, således jeres unikke ejendom får bedst mulig omtale
  • Et professionelt og let­til­gæn­ge­ligt ud­buds­ma­te­ri­a­le på elektroniske medier med udbudsvilkår og ejendomsdata, samt links til alle relevante dokumenter og myndigheder. Tilsammen afdækker materialet alle forhold omkring ud­bud­s­vil­kå­re­ne og giver en flot præsentation af ejendommen
  • Udarbejdelse af tilbudsblanket eller paradigme for købsaftale med relevante frister, vedståelse af købstilbud og gennemførelse af offentligt udbud

Vores erfaring er jeres gevinst 

Vi baserer vores rådgivning og salg på et landsdækkende mar­ked­skend­skab og grundig analyse af jeres ejendoms potentiale.

Vi har den fornødne viden og kompetence vedr. lovgivning og markedet til at tilrettelægge de optimale udbudsvilkår for jer. Derfor overholder vi naturligvis også altid gældende regler for salg af kommunale og regionale ejendomme jf. Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Kontakt vores er­hvervs­mæg­le­re med speciale inden for salg af fast ejendom i offentligt udbud, og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe.

Kontakt os