Andelsboligforeninger med aktuelle vurderinger kan fastfryse andelskronen

 

Andelsboligforeninger har nu mulighed for – uden tidsbegrænsning – at fastfryse gældende valuarvurdering eller den offentlige vurdering, som er udført inden d. 1. juli 2020.

 

En fastfrysning giver foreningen en sikkerhed mod eventuelle fald, på grund af urolige tider, fx som følge af konjunkturændringer, stigende renteniveau eller andet, som kan have indflydelse på det generelle ejendomsmarked.

 

Fremtidige moderniseringer af andelsboligforeningens ejendom kan dog tillægges den fastfrosne værdi af ejendommen, så ejendommens værdi forhøjes med udgiften til moderniseringen.

 

Vil I høre mere?

Find mægler

Ønsker I ikke at fastfryse andelskronen? Vi udarbejder fortsat valuarvurderinger!

Har I valgt ikke at fastfryse andelskronen, så udfører vi selvfølgelig fortsat valuarvurderinger af andelsboligejendomme. Disse udarbejdes af vores RICS certificerede valuarer, og giver jer en vurdering af jeres ejendoms værdi i det aktuelle marked. 

 

Bemærk, valuarvurderinger udarbejdet efter 1. juli 2020 kun vil være gældende i 18 måneder, og derefter vil skulle fornyes.

 

Bestil valuavurdering

Går I med overvejelser omkring at opløse foreningen?

  

Flere andelsboligforeninger er begyndt at se ind i muligheden for at lade sig opløse frivilligt. På denne måde opløses foreningen og ejendommen sælges til en investor. Alle andelshavere overgår som lejere, og fortsætter typisk med at betale nuværende boligafgift i leje.

 

Fordelen for andelshaverne er, at de er sikret en fast boligafgift (typisk den nuværende), slipper for skulle stå for, og betale for, vedligehold og drift af ejendommen, samt at de kan sælge ejendommen til aktuelle markedsværdi. Boligudlejningsejendomme er fortsat en meget attraktiv ejendomstype blandt investorer, efterspørgslen er stor og dermed kan en frivillig opløsning af foreningen oftest give medlemmerne en ekstraordinær økonomisk gevinst.

 

Vil I høre mere?
Find mægler