Øget fokus på fleksible kontorer

Coronapandemien har haft en markant påvirkning af arbejdsmarkedet, hvor mange erhvervsdrivende er udfordret. Fra juni til juli faldt bruttoledigheden med 0,2 procentpoint til 5,2 % af arbejdsstyrken. De seneste to måneders fald fra maj til juli kommer efter tre måneder med markante stigninger i bruttoledigheden som følge af COVID-19 nedlukningen i midten af marts. Det forventes, at bruttoledigheden fortsætter med at stige i de kommende måneder, da arbejdsfordeling blev indført som erstatning for lønkompensationsordningen i slutningen af august. Samtidig kommer der formentlig et efterslæb af nye ledige, fordi mange medarbejdere har opsigelsesvarsler på flere måneder.

Der kan dog også være positive afledte effekter af Coronakrisen. Arbejdstagere og arbejdsgivere har fået øjnene op for de muligheder, der er ved at arbejde hjemmefra, samt hvordan digitale løsninger kan anvendes til at løse opgaver smartere og mere effektivt. Det forventes at resultere i større autonomi, forøget effektivitet, sparet transporttid og sikre en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv for størstedelens vedkommende.

Det medfører naturligt øget fokus på fleksibilitet, hvilket er blevet et af hovedkriterierne indenfor kontorsegmentet, som har medført stigende interesse for kontorfællesskaber og kontorhoteller. Disse giver mindre såvel som større virksomheder mere fleksibilitet i forhold til deres lokalebehov. Derfor forventes efterspørgslen efter kontorfælleskaber og kontorhoteller også fortsat at være høj og måske endda komme styrket ud af Coronakrisen.

På landsplan er andelen af ledige kontorlokaler i 3. kvartal 2020 steget med 0,3 procentpoint ift. 2. kvartal 2020, og ligger nu på 7,6%. Det er primært region Hovedstaden og Syddanmark, som bidrager til stigningen, mens der har været et svagt fald i region Sjælland.