Andet at forhandle om end prisen

Markedet har forandret sig fra at være sælgers marked til nu købers, og det er fortsat muligt for en boligkøber at gøre en god handel. Ikke mindst, hvis man vover at tænke alternativt.

For mange boligsælgere kan det være svært at gå under en bestemt pris – uanset mar­keds­for­hol­de­ne. Det gælder især, hvis et købstilbud ligger under, hvad sælger skylder i ejendommen, så handlen ville ende med et underskud for sælger. Derfor kan det være en fordel at tænke andre ting med i handel og ikke kun fokusere på pris og over­ta­gel­ses­dag.

Alternativer at forhandle om

Det er oplagt at inddrage gardiner og persienner i handlen, da de jo netop er tilpasset den pågældende ejendom. Også møbler, hårde hvidevarer, andet indbo og ikke mindst havemøbler mv. kan være oplagt at forsøge at få en aftale om. Når det drejer sig om sommerhuse, har vi også set, at en båd bliver en del af aftalen mellem køber og sælger.

Tænk også gerne både købers og sælgers situation ind i forhandlingen; kommer køber fra en lejlighed og skal flytte i hus, giver det f.eks. stor værdi at få haveredskaber, plæneklipper, motorsave osv. med i handlen. Omvendt kan det for en sælger, der skal videre i lejlighed og ikke får brug for haveredskaber fremover, være oplagt at lade disse ting indgå i handlen – det giver stor værdi til begge parter.

Økonomisk og fysisk overtagelse

Det kan også være muligt at forhandle om den økonomiske kontra den fysiske overtagelse. Hvis det ikke haster for sælger at få frigivet pengene efter handlen, kan man nemlig forsøge at skubbe den økonomiske overtagelse; dvs. datoen for, hvornår køber betaler for boligen og hjemtager sine lån.

Hvis der f.eks. er 6 måneder imellem de to datoer, kan køber give en højere pris til sælger, da de i de 6 mdr. vil spare bl.a. renter, afdrag og ejendomsskat. Køber man f.eks. for 3 mio. og låner 80 pct., vil besparelsen på et lån med fast rente og afdrag være omkring 70.000 kr. På den måde kan man få enderne til at mødes, hvor sælger får en pris, han eller hun kan gå med til, samtidig med at køber sparer de penge, man ellers ønskede at give mindre for ejendommen. Det betyder altså et mindre økonomisk afslag til sælger og en stor sparret omkostning for køber.

Det er dog vigtigt at bruge sin køberrådgiver og ejendomsmægler til at rådføre sig om konsekvenser, fordele og ulemper ved en sådan forhandling, så man er sikker på at få belyst alle sider.

Hør din mægler om mulighederne

Når enderne skal mødes, gælder det derfor ofte for både køber og sælger om at se muligheder frem for begrænsninger og lande en aftale, som begge parter er tilfredse med. Under alle omstændigheder er det altid tilladt at spørge ejen­doms­mæg­le­ren, om der er mulighed for at indgå aftale med sælger om at lade andre emner indgå i købsaftalen.

Find mægler

Vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i din bolighandel, er du velkommen til at kontakte din lokale mægler.

Find mægler

Tjek servitutterne på din ejendom

Der skrives og tales i øjeblikket meget om de nye ejen­doms­vur­de­rin­ger, som udsendes til boligejerne i år. Den offentlige ejen­doms­vur­de­ring udgør det grundlag som boligejerens ejendomsskat beregnes af, og der er derfor naturlig interesse for at sikre en til­nær­mel­ses­vis korrekt vurdering.

Læs artikel

Forældrekøb: Nu skal tungen holdes lige i munden

Er man en af de heldige unge, der bor i en bolig købt af forældrene, og er det planen, at den unge skal købe boligen af forældrene, når økonomien er til det, skal man gøre sig nogle overvejelser nu – nu som i NU!

Læs artikel

Som­mer­hus­mar­ke­det lever sit eget liv

Uanset om konjunkturerne går op eller ned, lever som­mer­hus­sal­get lidt sit eget liv. Der er flere gode forklaringer på dette; en af dem er, at netop fordi sommerhuset er en bolig nummer to, er man ikke på samme måde indstillet på at sælge, som man er, når helårsboligen ikke længere passer til familiens behov.

Læs artikel