Beskyt din bolig mod skybrud, kloakvand og forhøjet grundvand

  2023 blev det vådeste år nogensinde

  Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er ikke i tvivl, og det er alle, der færdes i det danske vejr nok heller ikke. Det regner mere i Danmark.

  Siden DMI begyndte at måle i 1874 er den gennemsnitlige årlige nedbørsmængde steget med mere end 20 pct. 2023 var nyt rekordår med de 972,7 millimeter. Vi nærmer os altså én meter nedbør om året, og prognoserne frem mod år 2100 siger endnu mere i form af længere regnperioder i vin­ter­må­ne­der­ne og flere skybrud om sommeren.

  Sådan kan du beskytte din bolig

  Du kan minimere risikoen for skader som følge af de stigende nedbørsmængder, hvis du er godt forberedt på at stoppe vandet og lede det væk fra boligen.

  • Tagrender og nedløbsrør. Sørg for at holde dem rene og fri for blade og kviste. Tjek når det regner, at alt vand bliver afledt, som det skal. Reparer huller og sprækker. Tilstoppede eller utætte tagrender giver ekstra meget vand tæt på fundamentet og risiko for vandskader. 

  • Omfangsdræn. Et omfangsdræn er et system af rensebrønde, pumper og drænrør, som er gravet ned langs huset for at bortlede nedsivet regnvand. Man kunne kalde det ”underjordiske tagrender langs huset.” Drænet kan også forebygge og nedsætte mængden af fugt i kælderen, som er et stigende problem på grund af det forhøjede grund­vands­spejl.   

  Tagrender, nedløbsrør og omfangsdræn er metoder til at lede regnvandet væk fra boligen. Desværre betyder de stigende regnmængder, at klo­ak­sy­ste­mer­ne ikke altid kan følge med, og så er der risiko for, at kloakvandet løber tilbage og giver oversvømmelse i kælderen eller andre steder i bolig.   

  • Højvandslukke og til­ba­ge­løbs­stop. Der er to metoder til at forebygge tilbageløb af vand fra overfyldte kloakker. Et højvandslukke er en énvejssluse, som er åben, når vandet løber ud, men lukker hvis vandet pludselig begynder at løbe den anden vej. Et til­ba­ge­løbs­stop sidder i brønden, der opsamler kloakvandet uden for boligen, og stopper vandet/forhindrer tilbageløb, hvis vandstanden bliver for høj. 

  Rådfør dig med en autoriseret kloakmester, som kan hjælpe med valg af den rigtige type højvandslukke/til­ba­ge­løbs­stop og korrekt montering.