Hvornår er det et godt tidspunkt at sælge bolig?

  Det spørgsmål er der nok mange boligejere, der stiller sig selv, ligesom emnet drøftes flittigt over landets middagsborde. Set fra et teoretisk synspunkt vil mange måske nok svare noget i retning af: ”Når prisen er i top”, hvilket da også umiddelbart kan give mening. Der er kun to problemer ved dette svar. For det første, at ingen kan forudse, hvornår prisen er i top og for det andet overser udsagnet, at en bolig ikke er en aktie, der skal købes eller sælges på det rette tidspunkt, men derimod en ramme om det dyrebareste vi har - selve livet.

  Som ejen­doms­mæg­le­re råder vi derfor altid på at fokusere på behovet frem for på timingen i forhold til en mar­keds­si­tu­a­tion, der alligevel er ganske uforudsigelig. Vil du egentlig gerne sælge, men tøver du på grund af usikkerhed i forhold til den nuværende mar­keds­si­tu­a­tion, skal du overveje, hvad der skal til for at mindske denne følelse. Pointen er nemlig, at ingen ved, hvornår eller i hvilken retning situationen ændres, og om det derfor overhovedet giver mening at afvente en ny situation. Afventer man en bestemt mar­keds­si­tu­a­tion, herunder et bestemt prisniveau, kan man nemt risikere at vente i årevis, mens familiens liv passerer i en uhen­sigts­mæs­sig bolig.

  Leder man alligevel efter de rationelle argumenter for at sælge nu, kommer her lidt aktuelle fakta om boligmarkedet:

  Priserne: Har været stigende de seneste 5 måneder. Bare de seneste 3 måneder er priserne på handlede villaer steget 2 pct., mens både ejer­lej­lig­he­der og sommerhuse kan notere en prisstigning på 4 pct. de seneste 3 mdr.

  Afslagene: Siden boligmarkedet ramte et lavpunkt i december 2022 har afslaget, som sælger må give køber, været faldende. Således bliver der i øjeblikket i gennemsnit givet 4,5 pct. i afslag på en villa mod 7,1 pct. i december. Tilsvarende ses for ejer­lej­lig­he­der, hvor der nu gives 3,1 pct. i afslag mod før 5,7 pct., og for sommerhusene er tallene 4,2 pct. mod 7,3 pct. i slutningen af 2022. Faldende af­slags­pro­cen­ter er udtryk for, at sælger står stærkere i forhandlingen med køber.

  Udbuddet: Antallet af boliger til salg har ganske vist været stigende efter de hektiske år under coronaen, men det er vigtigt at huske på, at det var udbuddet under coronaårene, der var exceptionelt lavt – ikke den nuværende situation. Aktuelt er der mindre til salg, end der var lige før coronaen, og antallet af boliger til salg kan slet ikke sammenlignes med niveauet under finanskrisen, hvor der var næsten dobbelt så mange boliger til salg som nu. Det relativt lave udbud sikrer også rimelige salgstider og fortsat høje priser.

  Skatten: Skal man sælge for at købe en ny ejerbolig, kan der være en pointe i at få gennemført handlerne i 2023. Fra næste år træder en bo­ligskat­tere­form i kraft, som indeholder en skatterabat for boliger, der er erhvervet, før nytåret ringer ind. Rabatten vil langt fra være relevant for alle, eftersom mange slipper billigere i skat efter reformen, men for dem, der skal betale mere, gælder der en rabat fra 2024, der sikrer, at skatten ikke stiger fra 2023-niveauet – men altså kun, hvis boligen er købt (overtaget) senest 31. december 2023. 

  Tilbage til spørgsmålet om, hvornår det er et godt tidspunkt at sælge bolig. Man fristes til at citere den gamle reklame for Tuborg: ”Hvornår smager en Tuborg bedst? Hver gang!”. Skal det oversættes til boligsalg eller -køb, må det blive noget i retning af ”Når behovet er der”.