Skatterabat fører til rekordsalg af lejligheder i København

  I en tid med et boligsalg omkring det gennemsnitlige skiller salget af ejer­lej­lig­he­der i ho­ved­stads­om­rå­det sig voldsomt ud. Faktisk blev august 2023 den bedste august nogensinde for salget af brugte ejer­lej­lig­he­der hos EDC – også bedre end årene under corona. I forhold til samme måned sidste år fandt ikke mindre end 72 pct. flere lejligheder en ny ejer i august 2023. Årsagen er bo­ligskat­tere­for­men, der træder i kraft 1. januar 2024, og som rummer en særlig skatterabat til ejendomme overtaget før årsskiftet.

  - Bo­ligskat­tere­for­mens aftale om rabat til eksisterende boligejere, der ellers måtte imødese højere boligskatter, har ført til noget, der ligner hamstring, før vinduet lukker nytårsaften, siger EDC’s kom­mu­ni­ka­tions­chef, Jan Nordmann. – Vi forventer, at tendensen vil fortsætte de kommende måneder og er da rigtig spændte på, hvordan det bliver tæt på årets slutning.

  Det er særligt på ejer­lej­lig­he­der i de dyreste ho­ved­stadskom­mu­ner, at der forventes stigende boligskatter, og det er derfor netop her, vi ser den aktuelle tendens. Skattereformen indebærer en rabat til boligejere, der har overtaget boligen senest 31. december 2023, hvis deres boligskat stiger i 2024 som følge af reformen. Rabatten udligner stigningen krone for krone.

  - Når reformen er trådt i kraft i 2024, vil det for de ejendomme, der er steget i skat, betyde et pres på priserne i nedadgående retning. Er man på jagt efter en ejerlejlighed i København eller på Frederiksberg, skal man derfor gøre op med sig selv, om man vil sikre sig rabatten ved at købe nu eller afvente et eventuelt prisfald i løbet af 2024, siger Jan Nordmann.

  For en boligejer med planer om at sælge sin lejlighed, er situationen mere entydig: - Vi har netop nu et marked med masser af købere og høje priser, så her ville jeg ikke betænke mig på at rykke nu og i så god tid, at overtagelsen kan ske inden nytår, mener kom­mu­ni­ka­tions­che­fen. – Det giver samtidig en sælger mulighed for også selv at få købt med ret til skatterabat.

  I faktiske tal har EDC i august 2023 solgt 154 ejer­lej­lig­he­der i ho­ved­stads­om­rå­det mod 88 i august 2022. Ses der alene på landsdelen ”København by” er tallene 108 solgte i 2023 mod 54 i 2022, dvs. en fordobling.