Tjek servitutterne på din ejendom

Der skrives og tales i øjeblikket meget om de nye ejen­doms­vur­de­rin­ger, som udsendes til boligejerne i år. Den offentlige ejen­doms­vur­de­ring udgør det grundlag som boligejerens ejendomsskat beregnes af, og der er derfor naturlig interesse for at sikre en til­nær­mel­ses­vis korrekt vurdering.

I den forbindelse har der i medierne været eksempler på boligejere, der har fået alt for høje vurderinger, fordi det nye vur­de­rings­sy­stem ikke tager hensyn til servitutter, der begrænser boligejernes anvendelse af ejendommen. Senest var det en stribe boligejere på store grunde, der fik en offentlig vurdering baseret på, at grundene kunne deles og udstykkes til flere mindre grunde. Problemet var bare, at en ældre servitut netop forhindrede dette, og at den offentlige vurdering derfor var baseret på noget, der slet ikke var muligt. Efter en klage blev vurderingen for grundene nedsat væsentligt.

Når du modtager din offentlige vurdering, kan du nemt selv tjekke hvilke servitutter, der er tinglyst på din ejendom. På tinglysning.dk kan du nemlig logge ind med MitID og finde de indscannede servitutter, der måtte være. Sitet tinglysning.dk drives af Ting­lys­nings­ret­ten, det vil sige af de offentlige myndigheder.

Andet at forhandle om end prisen

Markedet har forandret sig fra at være sælgers marked til nu købers, og det er fortsat muligt for en boligkøber at gøre en god handel. Ikke mindst, hvis man vover at tænke alternativt.

Læs artikel

Forældrekøb: Nu skal tungen holdes lige i munden

Er man en af de heldige unge, der bor i en bolig købt af forældrene, og er det planen, at den unge skal købe boligen af forældrene, når økonomien er til det, skal man gøre sig nogle overvejelser nu – nu som i NU!

Læs artikel

Som­mer­hus­mar­ke­det lever sit eget liv

Uanset om konjunkturerne går op eller ned, lever som­mer­hus­sal­get lidt sit eget liv. Der er flere gode forklaringer på dette; en af dem er, at netop fordi sommerhuset er en bolig nummer to, er man ikke på samme måde indstillet på at sælge, som man er, når helårsboligen ikke længere passer til familiens behov.

Læs artikel