EDC's ledelse

EDC's butikker dækker hele landet. Derudover har EDC sit eget kædekontor på Frederiksberg, hvor de opgaver, som løses bedst i fællesskab, bliver varetaget.

Ledelse og bestyrelse

Adm. direktør for EDC er Martin Wiesener (CEO). 

Den øvrige ledelse er fordelt på følgende fagafsnit: Økonomi, Kommunikation, IT, Bolig/Erhverv, Online og Feriepartner.

EDC's bestyrelse udgøres af Poul Erik Bech (formand)
Michael Mørk (næstformand)
Niels Erik Folmann
Jan Brusgaard
Gitte Lund Ellebæk
Kenneth Kjær Nielsen
Villy Dyhr