Privatlivspolitik - EDC

I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan EDC indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet hos EDC.

Vores mål med persondatapolitikken er, at du skal føle dig tryg i forhold til, hvordan vi behandler personoplysninger. Du kan her orientere dig om, hvem vi behandler personoplysninger om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvor vi får dem fra, hvem vi deler dem med, og hvor længe vi gemmer dem.

Generelt indsamler og behandler EDC personoplysninger med henblik på at opfylde vores aftaler, dvs. for at kunne levere den service og de ydelser, som vores besøgende du vælger at aftage hos os eller i forbindelse med vores markedsføring. Dette gælder uanset om indsamling af oplysningerne er sket på vores hjemmeside (edc.dk) eller i en af EDC’s fysiske ejendomsmæglerbutikker.

A. Dataansvarlig ("vi")
EDC-koncernen består bl.a. af EDC-holding a/s og EDC-gruppen a/s. EDC-gruppen a/s har en samarbejdskontrakt med en række selvstændige EDC-ejendomsmæglere, som kan være personligt drevne eller etableret i selskabsform, herunder i form af kædebutikker (samlet kaldet EDC). Det er den enkelte EDC-ejendomsmæglervirksomhed, som er dataansvarlig, når du er i kontakt med det pågældende EDC-kontor.

EDC’s hjemmeside (edc.dk) udbydes af:
EDC-gruppen a/s (CVR-nr. 11167780)
Mynstersvej 5
1827 Frederiksberg C
Telefon: 33 26 77 77
E-mail: edc@edc.dk

Du kan finde din lokale EDC-ejendomsmæglervirksomhed via følgende link:https://www.edc.dk/find-ejendomsmaegler/

B. Indsamling og behandling af oplysninger i forbindelse med vores rådgivning og ejendomsformidling

I forbindelse med vores rådgivning og ejendomsformidling, indsamler vi kun de almindelige oplysninger, med det formål at give dig en professionel og korrekt behandling, herunder at udøve den ønskede rådgivning og gennemføre ejendomstransaktionen. Vi indsamler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger.

Vi indsamler dine kontaktoplysninger (såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse o. lign.), når du frivilligt opgiver disse oplysninger til EDC. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med bestilling af en salgsvurdering, et kundemøde, en fremvisning, salgsmaterialeudlevering, tilmelding til vores køberkartotek eller nyhedsbreve, deltagelse i en konkurrence eller køb af vores ydelser/produkter.

Når du indgår i et kundeforhold med EDC, herunder sætter din ejendom til salg, køber en ejendom, vi har til salg, eller aftager vores rådgivningsydelser, har vi behov for, at du afgiver yderligere oplysninger. Du vil i den forbindelse modtage mere information om vores persondatabehandling i disse situationer.

Derudover er EDC underlagt hvidvasklovgivningen, hvilket betyder, at vi skal indhente oplysninger om vores kunder, der kan dokumentere deres identitet (pas/kørekort og CPR-nummer/sundhedskort). I nogle tilfælde skal vi også indhente yderligere oplysninger om rådgivningens eller transaktionens formål og omstændigheder.

Vi opbevarer de indsamlede personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til EDC’s levering af den pågældende service samt de relevante ydelser, herunder af hensyn til EDC’s mæglerfaglige ansvar, og under hensyntagen til de gældende forældelsesregler i Danmark. Oplysninger indhentet i henhold til hvidvasklovgivningen slettes 5 år efter at transaktionen er gennemført eller forretningsforbindelsen er ophørt. Eksempelvis slettes CPR numre efter 5 år.


Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjemand uden dit samtykke. Dog kan EDC videregive dine oplysninger til selskaber koncernforbundet med EDC, herunder Boligsiden A/S, eller til vores eksterne it-leverandører (databehandlere), jf. nedenfor, i den udstrækning dette er relevant for, at vi kan varetage vores relation og samarbejde med dig. Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves i henhold til lovgivningen. Desuden kan EDC videregive oplysningerne til de parter, der er involveret i en ejendomshandel (køber/sælger, banker, advokater og byggesagkyndige). 

Vi anvender eksterne leverandører af it-ydelser, som vil have adgang til og behandele dine personoplysninger på vegne af EDC. Udenfor EU/EØS anvender vi alene it-leverandører i USA til at fremsende vores nyhedsbreve. Hvis en ekstern leverandør behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil dette være i overensstemmelse med GDPR, herunder eksempelvis på baggrund af EU-Kommissionens standardbestemmelser, jf. GDPR art. 46, stk. 2, litra c). Hvis du vil vide mere herom, herunder modtage en kopi af disse grundlag, er du velkommen til at kontakte os på edc@edc.dk.

Vi behandler dine personoplysninger på et af følgende grundlag: (1) du har givet samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din aftale med EDC (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler EDC (GDPR art. 6, stk. 1, litra c), og/eller (4) hensynet til EDC’s legitime interesser, jf. de formål der er beskrevet ovenfor (GDPR art. 6, stk. 1, litra f). Der kan desuden være situationer hvor vi behandler personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til kundens interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).


Markedsfører produkter og services overfor dig

Via vores markedsføring orienterer vi om nyheder, fordele samt tilbud på produkter relateret til salg og køb af boliger. Vores behandlingsgrundlag er vores legitime interesse i at markedsføre relevante produkter og services af interesse og relevans for dig se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesse). Vi indhenter bl.a. oplysninger fra den offentlige telefonbog og andre offentlige registre, konkurrencer du deltager i, samt samarbejdspartnere, du er medlem/kunde hos eller har anden forbindelse til, som giver dig ret til særlige rabatter og fordele.


I nogle tilfælde videregiver vi personoplysninger fra offentlige tilgængelige registre som fx telefonbogen, DAR, BBR og CVR-registret til vores samarbejdspartnere, herunder Gjensidige Forsikring, lokale pengeinstituttter/banker, forsyningsselskaber (el og gas) samt markedsføringsbureauer, med henblik på markedsføringsaktiviteter, se databeskyttelseslovens § 13, stk. 2 og stk. 4 og databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f (legitime interesser). Forinden videregivelsen frasorterer vi nogle af oplysningerne på baggrund af udvalgte kommercielle kriterier. Vi sletter oplysningerne, som vi har modtaget fra de offentlige registre umiddelbart efter videregivelsen til vores samarbejdspartner, medmindre du er aktiv kunde hos os.

Vi kan også videregive dine personoplysninger (navn, telefon, adresse og e-mail), som vi har indsamlet henholdsvis fra offentlige tilgængelige registre, som led i et tilbud til dig, din tilmelding til vores nyhedsbreve, eller som vi har i vores kundesystemer, for at kunne målrette markedsføring af vores produkter og services på annonceplatforme fx på nyhedsmedier og sociale medier. Vores behandlingsgrundlag for at indsamle, anvende og videregive dine personoplysninger er vores legitime interesse i at markedsføre relevante produkter og services af interesse og relevans for dig, se databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (legitime interesse).

Som kunde hos os, kan du endvidere være berettiget til særlige rabatter og fordele hos vores samarbejdspartnere. Hvis du ønsker at høre mere om disse rabatter og fordele, vil du blive bedt om at give samtykke til, at vi til dette formål må videregive dine kontaktoplysninger til vores samarbejdspartnere, som derefter vil kontakte dig. Vores behandlingsgrundlag for at indsamle, og videregive dine oplysninger er samtykke, se lov om finansiel virksomhed § 121 (privatkunder) og § 117 (erhvervskunder).

I erhvervskundeforhold kan vi desuden videregive sædvanlige oplysninger om virksomhedens navn og evt. kontaktdata på medarbejdere (navn, e-mailadresse og evt. telefonnummer) til vores finansielle samarbejdspartnere med henblik på deres markedsføring af egne produkter og services. Vores behandlingsgrundlag for videregivelsen er § 121 stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Inden vi markedsfører vores produkter over for dig, kontrollerer vi, at du ikke har frabedt dig direkte markedsføring hos os eller er tilmeldt Robinsonlisten. Vi videregiver heller ikke dine oplysninger fra de offentlige registre til vores samarbejdspartnere, hvis du er tilmeldt Robinsonlisten eller har frabedt dig direkte markedsføring hos os, eller hvis du har hemmelig adresse og/eller telefonnummer.

Oplysninger indsamlet til brug for markedsføring slettes ved tilbagekaldelsen af dit samtykke.  

Du kan altid gøre indsigelse mod vores direkte markedsføring ved at afmelde de nyhedsbreve du modtager (link til afmelding findes i hvert nyhedsbrev), eller ved at kontakte os på 33 26 77 77 eller edc@edc.dk.


Når du besøger vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, benytter vi cookies og lignende tracking teknologier samt teknologier med automatisk dataindsamling som for eksempel flash-cookies, session-/local storage, pixels mv. (herefter benævnt ”cookies”). Cookies kan indebære indsamling og behandling af personoplysninger om dig, som du kan læse mere om nedenfor.

1. Brug af cookies eller lignende tracking teknologier

En cookie er en lille datafil, som vi gemmer på din computer, smartphone, tablet, device eller andet it-udstyr (”dit udstyr”) for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg på vores hjemmeside. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus. Cookies hjælper bl.a. med at sikre funktionaliteten af hjemmesiden, genkende din enhed, huske dine favoritlokationer, præferencer og din søgehistorik.

En pixel er et lille billede, der findes på websider og i e-mails, og som sender oplysninger om din enhed og besøg tilbage til vores servere. Vi anvender pixels for at få flere oplysninger om dine interaktioner med indhold i e-mails eller i webindhold, fx om du har interageret med annoncer eller opslag. Pixels kan også gøre os og tredjeparter i stand til at placere cookies i din browser.

Der findes grundlæggende to typer cookies, "midlertidige" og "permanente". De midlertidige cookies er knyttet til et aktuelt besøg på vores hjemmesiden og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på din enhed. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode men vil blive fornyet, hver gang du besøger vores hjemmeside.

På vores hjemmesider benytter vi både egne cookies samt cookies fra tredjeparter, som vi samarbejder med. Tredjepartscookies er cookies, der placeres af vores samarbejdspartnere på vores hjemmesider. Sådanne cookies indsamler oplysninger om din adfærd og interesser, når du besøger vores hjemmesider til brug for trafikmåling, statistik, analyse af brugeradfærd, målgruppeindsigt mv.

For den indsamling og videregivelse af personoplysninger, der sker via cookies på vores hjemmeside eller tredjeparters hjemmesider og sociale medier kan vores cookiesamarbejdspartnere være henholdsvis databehandler (det vil sige, at de behandler personoplysningerne på vegne af os), fælles dataansvarlig med os (det vil sige at begge parter er fælles ansvarlig for indsamlingen og videregivelse af dine personoplysninger) og selvstændig dataansvarlige (vores samarbejdspartner bruger de indsamlede personoplysninger til egne formål).


2. Cookieoversigten

Vi anvender fire kategorier af cookies: Nødvendige, funktionelle, statistiske og marketing. Du kan læse mere om kategorierne af de cookies, vi anvender; formålet med de enkelte cookies; hvem der sætter den enkelte cookie; og hvor længe en cookie opbevares på dit udstyr i cookieoversigten, som du finder ved at klikke på cookieoversigten nederst på vores hjemmeside. I cookieoversigten kan du også finde link till vores samarbejdspartneres persondatapolitik, som finder anvendelse, hvis de indsamler og behandler personoplysninger til egne formål, i hvilket tilfælde de er selvstændig dataansvarlige.

3. Når du besøger EDCs hjemmesider

Når du besøger EDCs hjemmesider edc.dk, samt evt. subdomæner og undersider hertil) indsamler vi oplysninger om, dit cookie-ID, enhedstype/-ID (herunder oplysninger der sendes automatisk fra dit udstyr i form af sprogindstilling, IP-adresse og demografiske data) hvilke hjemmesider og undersider hertil, du kiggerer på og hvornår. Det gør vi for at sikre den nødvendige funktion af hjemmesiden, huske dine præferencer, lave statistik og målrette markedsføring til dig på vores og tredjeparters hjemmesider.

Vi bruger bl.a. cookies på ”Mit EDC”, så vi kan huske indholdet af de boliger du fx fremsøger eller følger, så du ikke skal logge på hver gang, du besøger en underside på ”Mit EDC”, og for at hjemmesiden kan fungere, fx. i forbindelse med bestilling af en salgsvurdering, et kundemøde, en fremvisning, udlevering af salgsmateriale, tilmelding til vores køberkartotek eller nyhedsbreve, deltagelse i en konkurrence eller køb af vores ydelser/produkter.

Vores behandlingsgrundlag for indsamling af oplysninger om din adfærd på vores hjemmesider og videregivelse af dine personoplysninger til vores cookiesamarbejdspartnere er samtykke, se persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke).

4. Når du besøger andre hjemmesider og sociale medier
Vi annoncerer på tredjeparts hjemmesider og sociale medier (Affiliate samarbejder). Via disse samarbejder kan vi indsamle og modtage oplysninger i form af dit cookie-ID, oplysninger om hvilke af vores annoncer, du har kigget på og hvornår. Det gør vi for at kunne målrette vores markedsføring baseret på dine interesser (profilering), for at kunne måle effekten af vores markedsføring og forhindre, at du modtager samme annonce for mange gange.

Vi er fælles dataansvarlige med vores affiliate partnere for modtagelsen og behandlingen af oplysninger om os. Vi er selvstændig dataansvarlige for vores egen brug af disse oplysninger. Vores behandlingsgrundlag for at indsamle disse oplysninger om din adfærd på tredjeparts hjemmesider til brug for markedsføring er samtykke, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.

Fra vores samarbejdspartnere kan vi også modtage dit telefonnummer, hvis du har ringet til os via klik på en annonce.


5. Samtykke til cookies
I cookiebanneret på vores hjemmeside giver du samtykke til, hvilke cookies, der må sættes på dit udstyr. Hvis du giver samtykke til, at der sættes cookies, giver du samtidig samtykke til den relatererede behandling af dine personoplysninger som indhentes via cookies, og som vi har beskrevet ovenfor i dette Afsnit 3 & 4. 

Vores behandlingsgrundlag for at få og behandle disse oplysninger er legitim interesse, se databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a (samtykke).

6. Tilbagekaldelse af samtykke til cookies

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til cookies ved at blokere og nulstille cookies i din browser og afvise cookies i cookiebanneret, som du finder ved at klikke linket nederst på vores hjemmeside. Du kan dog ikke fravælge cookies, som er nødvendige (”nødvendige cookies”) for hjemmesidens funktionalitet, og disse kræver ikke samtykke. Der sættes også en cookie for at huske dit valg af cookies.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du blokerer eller fravælger cookies, kan der være funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, som du foretager. Vi gør i øvrigt opmærksom på, at hvis du skriver til os via de sociale medier, som fx Facebook, Messenger, Instagram, Twitter og LinkedIn, kan vi ikke kryptere, beskytte, rette eller slette dine oplysninger. Vi anbefaler derfor, at du i stedet ringer til os på 33 26 77 77.

 
7. Beskyttelse af personoplysninger

Hos EDC tager vi IT-sikkerhed og datasikkerhed meget alvorligt. Vi vurderer derfor løbende vores IT-og datasikkerhed med henblik på at sikre, at dine personlige oplysninger til enhver tid opbevares både forsvarligt og fortroligt hos EDC.

  1. Hvis vi kommunikerer via mail
    Hvis vi sender dig mails indeholdende cpr-nummer eller sensitive personoplysninger, krypterer vi mailen til dig. Vær opmærksom på, at vi ikke kan garantere for fortroligheden og anvendelsen af kryptering, når du har modtaget mailen i din mailserver, eller når du sender mails til os, da det vil afhænge af din udbyder. Vi kan modtage mails med transportkryptering (TLS), hvis din udbyder understøtter dette. Det er vigtigt, at du generelt vælger en troværdig og sikker udbyder, som understøtter modtagelse af mail via TLS som standard. Du bør også sikre din konto med et stærkt kodeord og 2- faktorlogin.

8. Henvisning til relevante tredjeparter via edc.dk 
 


 

 


 

 

 

Opdateret af EDC-gruppen a/s, marts 2022.