Rekrutteringspolitik

Information om vores behandling af dine oplysninger

I forbindelse med EDC’s rekrutteringsproces indsamler og behandler vi almindelige personoplysninger om dig. Dette er først og fremmest de oplysninger, som du sender til os (ansøgning, CV og evt. øvrige dokumenter).

Formålet med vores behandling af dine oplysninger er at vurdere din ansøgning i forhold til en konkret stilling. Vi anvender således kun dine oplysninger til vores rekrutteringsproces, herunder evt. i forbindelse med personligheds- og intelligenstests. I tilfælde af tests eller indhentning af referencer vil vi bede om dit samtykke forinden.

Dine oplysninger vil blive behandlet fortroligt og oplysningerne videregives ikke til tredjemand. Oplysningerne kan dog overlades til vores relevante leverandører (fx test-udbydere eller it-hostingleverandører).

Vi gemmer dine oplysninger indtil den konkrete stilling er besat. Hvis du får stillingen vil dine oplysninger blive en del af din personalemappe. Hvis du ikke får stillingen, sletter vi dine oplysninger senest 6 måneder efter afslaget, medmindre vi aftaler, at vi derefter fortsat kan gemme dine oplysninger.

I henhold til persondatareglerne har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden dine personoplysninger behandles på. Du kan også læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.dk).