Specialiseret enhed med dyb markedsindsigt

Capital Markets

Vi har en specialiseret Capital Markets enhed, som rådgiver om køb og salg af ejen­doms­sel­ska­ber, ejen­doms­por­te­føl­jer og en­kel­te­jen­dom­me. Baseret på data, markedsindsigt, finansiel viden og et omfattende netværk håndterer vi store ejen­dom­stransak­tio­ner på både det nationale og internationale marked.

Har I brug for et professionelt set-up i en Capital Markets-transaktion?

Hos EDC Erhverv har vi erfaringen og den faglige ekspertise i investerings- og ejen­doms­mar­ke­det til at hjælpe jer i transak­tions­pro­ces­sen med alt fra strategisk rådgivning i due diligence-fasen til udarbejdelse af Investment Memorandum og aftalegrundlag.

Vi kan understøtte jer med

 • Køber- og sæl­ger­rå­d­giv­ning
 • Strategisk in­ve­ste­rings­rå­d­giv­ning
 • Analyse og research/mar­keds­rap­por­ter
 • Fuldstændig håndtering af transak­tions­pro­ces­sen
 • Strukturering af hånd­te­rings­pla­ner for komplekse opgaver
 • Udarbejdelse af professionelt salgsmateriale og -dokumenter

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Send min køber

Ønsker I at sælge en er­hverv­se­jen­dom, men vil gerne have en idé om interessen for ejendommen, inden I sætter til salg? Med send-min-køber sender vi en mail, hver gang vi har nye kunder i vores køberkartotek, der er på jagt efter en ejendom som jeres.

Klik her

Sale and Lease Back

Overvejer I at indgå i en Sale and Lease Back-transaktion? Vi har stor erfaring med Sale and Lease Back-transaktioner og kan hjælpe jer med at finde det rigtige balancepunkt mellem salgspris og lejeniveau, så både virksomhed og investor finder aftalen attraktiv.

Klik her

Off-market transaktioner

Hos EDC Erhverv har vi Danmarks største køberkartotek. Det betyder, at vi har flere registrerede kunder, der kan være interesserede i netop jeres er­hverv­se­jen­dom. Vi tilbyder diskrete processer og for­hand­lings­for­løb som en del af vores services.

Klik her

Købermandat/Finders fee

Leder I efter den helt rigtige ejendom eller flere lokationer? Så kan vi hjælpe jer. Med et købermandat overtager vi søgningen, og ud fra jeres kriterier finder vi ejendomme, som vi præsenterer for jer. Vi kan også bistå forhandlinger og transak­tions­pro­ces­sen.

Klik her

Fuldstændig håndtering af transak­tions­pro­ces­sen

Vi tilbyder fuldstændig håndtering af transak­tions­pro­ces­sen i Capital Markets-sager, herunder vær­di­an­sæt­tel­se, strukturering af komplekse salgsprocesser, mar­keds­a­na­ly­ser, forhandling, ejen­doms­for­mid­ling, strategisk in­ve­ste­rings­rå­d­giv­ning og finansiel rådgivning.

Vi hjælper markedets største spillere og håndterer ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger på vegne af både nationale og internationale kapitalfonde, ejen­doms­in­ve­sto­rer, selskaber, private po­r­te­føl­je­e­je­re og in­sti­tu­tio­nel­le investorer.

Find din ekspert her

Globalt netværk

Vi har stærke relationer til både danske og internationale investorer, selskaber og banker. Vores relationer giver os viden om markedet og kendskab til den enkelte investors kriterier og strategier for investeringer. På den baggrund har vi indsigt i, hvor de enkelte investorer står i markedet, og det skaber de bedste forudsætninger for at præsentere jeres ejendomme for relevante aktører. I et samarbejde med os om jeres Capital Markets-sag får I adgang til vores netværk. Det er en stor fordel, da vores stærke relationer ofte er nøglen til at maksimere afkastet i de Capital Markets-transaktioner, vi håndterer.

Videnskabeligt fundament i vores strategiske rådgivning

Hos EDC Erhverv har vi en research- og ana­ly­se­af­de­ling, som vi samarbejder med i alle vores sager. Afdelingen følger trends tæt, behandler og analyserer relevant markedsdata og stiller prognoser for udviklingen på ejen­doms­mar­ke­det.

Med skræddersyede mar­keds­a­na­ly­ser sikrer vi et videnskabeligt fundament i vores finansielle og strategiske rådgivning i Capital Markets-transaktioner. Analyserne kvalificerer således jeres be­slut­nings­grund­lag og skaber de bedste forudsætninger for en maksimering af jeres afkast. Derudover kan mar­keds­a­na­ly­ser­ne anvendes som salgs­ar­gu­men­ter i præ­sen­ta­tions­ma­te­ri­a­let for jeres ejen­doms­sel­skab, enkeltejendom eller ejen­doms­por­te­føl­je.

Vil I være opdateret på ejen­doms­mar­ke­det? Læs om dybdegående analyser af ejen­doms­mar­ke­det i Market Insight, hold jer opdateret på de seneste markedstal i Market Update, og bliv klogere på landets største byer i CityFact.

Læs mere

Læs vores seneste nyheder

Alt text

An­dels­bo­lig­for­e­ning sælger gedigen rød­sten­se­jen­dom i Aalborg for 12 mio. kr.

En an­dels­bo­lig­for­e­ning har netop solgt deres ejendom på Dannebrogsgade 20 i attraktive Aalborg Vestby. Ejendommen består af i alt 5 etager med kælder og 9 lejligheder, hvoraf alle på nær én er stu­den­ter­ven­li­ge toværelses lejligheder. EDC Poul Erik Bech har formidlet salget af tegl­sten­se­jen­dom­men for 12 mio. kr.

 • investering
 • aalborg
 • boligudlejningsejendom
Læs artikel

Norden ser ud til at slå rekord for ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger i 2021

En af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, Jones Lang LaSalle (JLL) har sammen med EDC Erhverv Poul Erik Bech netop offentliggjort en ny rapport ’JLL Nordic Outlook – Autumn 2021’ med fokus på ESG (Environmental, Social, Governance) og grønne investeringer i Norden. Det ser ud til, at ejen­doms­mar­ke­det i Norden står over for et rekordhøjt in­ve­ste­rings­ni­veau i 2021, hvor volumen det første halvår nærmede sig ca. 225 mia. kr. (30 mia. euro). Herhjemme er det især bo­li­g­ud­lej­nings­e­jen­dom­me, der fylder.

 • JLL
 • investering
Læs artikel

Ejendomme kan beskytte investorer mod inflation

Siden efteråret er for­bru­ger­pri­ser­ne steget markant, og samtidig er renten gået op, også aktierne har oplevet modvind og energipriserne er steget. Men investering i fast ejendom kan udgøre et værn mod den stigende inflation, mener tre eksperter fra EDC Erhverv Poul Erik Bech.

 • investering
Læs artikel