37 boliger til leje i Faxe

Faxe kommunes øverste ledelse er kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, som består af politikere valgt af kommunens borgere. Kommunens vigtigste opgaver er at sørge for børnepasning, ældrepleje, folkeskoler, socialforsorg, miljø og teknik.

I Faxe er der i øjeblikket 37 boliger til leje.

Postnumre i Faxe

Hos EDC kan du finde alle boliger til leje i Danmark. Klik nedenfor på det postnummer i Faxe kommune, der har din interesse og få det samlede overblik af alle boliger til leje.

Signalement af Faxe Kommune

I Faxe Kommune er vi tæt på det meste: Tæt på ho­ved­stads­om­rå­det, tæt på en række af de store byer på Sjælland - og med udsigt til en kommende Fehmern Bælt forbindelse er området også kommet tæt på både Tyskland og resten af Nordeuropa.

Faxe Kommune er andet og mere end et smukt landskab. En aktiv lo­kal­be­folk­ning, et pulserende handelsliv og et rigt udvalg af kulturtilbud er hvert år med til at fylde områdets gader og torve med lystig summen og dynamik. Dertil kommer et mangfoldigt foreningsliv, som er med til at skabe samhørighed og fællesskab på tværs i kommunen og på tværs af både borgere, familier og organisationer.

75 % af Faxe Kommunes indbyggere bor i de syv byzonebyer. Byerne er vokset støt gennem flere årtier og byder på både parcelhuse, rækkehuse og etagebyggeri. Faxe har boliger til alle - også i de kommende årtier. I alle kommunens byer er der ubebyggede områder, hvor der kan bygges nye boliger. Når vi planlægger nye boligområder, ser vi meget på bykvalitet og på mulighederne for mødesteder og rekreation. Bykvalitet handler også om at sikre en udvikling i de generelle tilbud - cafeer, butikker og oplevelser – ligesom det handler om, at byen skal fremstå ren og velholdt.

Der er cirka 4.000 virksomheder i Faxe Kommune, og der etableres 400 nye hvert år. De fleste er små virksomheder med én eller få ansatte, og ser man på brancherne, er det især byggeri og anlæg, landbrug og detailhandel, der præger billedet. Flere videnstunge og innovative virksomheder har imidlertid også fået øje på Faxe, og iværk­sæt­ter­mil­jø­et er i fortsat vækst. De fleste indbyggere i Faxe Kommune er beskæftiget indenfor service, industri og produktion.
Faxe Kommune har tilbud til børn og unge i alle aldre, uanset om det drejer sig om dag­in­sti­tu­tio­ner til de mindste børn, gode un­der­vis­nings­til­bud i vores 12 folkeskoler og på gymnasiet/HF, eller inspirerende fritidstilbud via fritidshjem, SFO-er og klubber.

Det vil Faxe Kommune gerne være kendt for

Faxe Kommunes vision er, at vi er en sund, sjov og grøn kommune, hvor alle har mulighed for et aktivt liv, fordi vi værner om naturen, udvikler kulturen og gør afstanden kort til uddannelse, arbejde og fritid.
Vores vision om at gøre afstanden kort, har blandt andet ført til et stærkt samarbejde mellem områdets organisationer, råd og nævn, landsbylaug og foreningsliv. Dialog er et nøgleord i kommunens arbejde, og med en markant politik for bor­ge­r­ind­dra­gel­se har vi skabt de grundlæggende rammer for et frugtbart samarbejde og en god kommunikation.

Det vil Faxe Kommune gerne vise frem

Faxe Kommune byder på oplevelser og aktiviteter for enhver smag. Om du er til badeferie og børnezoo, herregårde og højt til himlen, golf og gourmetmiddage, vandrestav, veteranbiler eller vind i sejlene, kan du finde det hele i Faxe Kommune.
I Faxe Kommune kan du få masser af enestående og smukke na­tu­ro­p­le­vel­ser. Det bakkede landskab byder både på store skove, hedearealer, moser, åer, søer og lange kyst­stræk­nin­ger med fine badestrande og rige fi­ske­mu­lig­he­der.
Faxe Kommune har 21,78 km2 skov – og er dermed den kommune, der har mest skov pr. indbygger. De store skove huser blandt andet store bestande af rådyr – og er du heldig, kan du få et glimt af de majestætiske kronhjorte i Hesede skov ved Gisselfeld, eller dådyrene i Kirkeskov ved Jomfruens Egede.
Der er også mulighed for masser af sol, sand og vand ved kommunens strande, som alle er børnevenlige. Overalt hvor du færdes i Faxe Kommune finder du desuden spor efter vores forfædre. Landskabet, godserne og kirkerne fortæller historier om adel og almue, tro og overtro, krig og fred, virkelyst og driftighed.
Faxe Kommunes største turi­stat­trak­tion er dog det 63 millioner år gamle forstenede koralrev i Faxe Kalkbrud.