Hedensted kommune

26 boliger til leje

Signalement af Hedensted Kommune:

Hedensted Kommune er med sine knap 46.000 indbyggere en attraktiv kommune både i forhold til erhvervslivet og som bosætningskommune. Dette skyldes i høj grad kommunens placering ved motorvej E45, den nye Vestvej samt den kommende forbindelse mellem Vejle og Herning.

Kommunen har 54 landsbyer og 3 bycentre (Tørring-Ølholm, Hedensted-Løsning, samt Juelsminde). 2/3 af borgerne bor uden for bycen¬trene. Kommunen er delt i 20 skoledistrikter, og der er etableret 27 lokalråd.

Danmarks Statistik vurderer, at Hedensted Kommune, næst efter Horsens, er den kommune i landet, der får den største befolkningstilvækst frem mod 2020. Tilvæksten skyldes primært tilflytning. Befolkningen er forholdsvis ung, dog med en stigende andel af seniorer.

Langt de fleste mennesker i kommunen bor i énfami¬liehuse – mellem 84 og 98 %, hvor det i hele landet kun er 60 %.

Erhvervslivet:

Hedensted Kommunes erhvervsstruktur er især præget af meget industri samt bygge- og anlægsvirksomheder, foruden en del landbrug. Der er tale om en lang række små og mellemstore virksomheder.

Landskabet:

Hedensted Kommune strækker sig fra Bjerre-halvøen i øst, Vejle Fjord i syd, Horsens Fjord i nord til Gudenåen i vest. Den midterste del af kommunen, danner et markant naturgeografisk skel, dannet af den østjyske israndslinje, som nærmest følger landevejen mellem Vejle og Horsens. 
Kommunens terræn deles herved op i en vestlig del, hvor jordene er højere liggende og af blandet kvalitet. En midterdel, hvor terrænet er lavere og har jævne overflader samt en østlig del på Bjerre-halvøen, hvor jordene er lermuldede og gennemgående højtliggende, foruden de midt på halvøen er bakkede.

Det vil Hedensted Kommune gerne være kendt for:

Hedensted Kommune er en vækstorienteret landkommune centralt i Danmark.

Kommunens udvikling bygger på de særlige muligheder, de enkelte lokalsamfund har.

I Hedensted Kommune er borgerne tæt på demokratiet, fritidslivet og den kommunale service.

Det vil Hedensted Kommune gerne vise frem:

Kultur og fritid:

Hedensted Kommune har et rigt foreningsliv med tæt på 200 foreninger med et stort lokalt engagement. De 27 lokalråd arbejder ihærdigt med bl.a. udviklingsplaner for at netop deres lokalsamfund kan udvikles efter borgernes ønsker.

Også Hedensted Bibliotekerne har en decentral struktur med 5 afdelinger, Tørring, Uldum, Hedensted, Hornsyld og Juelsminde, samt 1 bogbil, der betjener borgere i visse byer. Desuden har Hedensted Bibliotekerne 5 børnehavebiblioteker og depoter på plejehjemmene, foruden at der leveres bogposer til dagplejen og til de ældre borgere.

Hedensted Kommune byder på en lang række forskellige aktivitetstilbud i skolernes ferie. Programmet sammensættes i samarbejde foreninger, ungdomsskolen, klubber, naturskoler og mange frivillige.

Med de 13 idrætscentre med i alt 17 haller og 2 gymnastiksale, 4 ridecentre og 3 Svømmehaller, foruden de mange boldbaner og tennisanlæg er der rig mulighed for fysisk udfoldelse i Hedensted Kommune. For de sejlinteresserede er der marinaer ved Rosenvold, Juelsminde, og Snaptun. Endelig er der golfbaner i hhv. Hedensted og Juelsminde.

Der tilbydes voksenundervisning inden for mange kreative fag i de 15 aftenskoler, som hører til i Hedensted Kommune.

Den decentrale struktur ses også på antallet af sognegårde/forsamlingshuse, hvoraf der i alt er 19. Hertil kommer en del menighedshuse, som ejes af menighedsrådene.

De 17 lokalarkiver i Hedensted Kommune forsøger at samle, registrere, bevare og formidle arkivalier, der indeholder information om den lokale kulturarv.

Hedensted Kommune rummer 1 statsanerkendt museum – Glud Museum, der som frilandsmuseum viser livet på landet i Østjylland de seneste 350 år. Museet har årligt 10.000 besøgende. Desuden ligger der 2 møller i Hedensted Kommune - Uldum Mølle og Bjerre Mølle. Endvidere findes museerne Hjortsvang Museum, Remmerslund Museum og Ferguson Museet i Hedensted Kommune.

Palsgaard Sommerspil er en amatørteaterforening med over 250 medlemmer. Hvert år siden 1972 har foreningen opsat en række store forestillinger, bl.a. Les Misérables, Jesus Christ Superstar, The Sound Of Music og Tordenskiold. Forestillingerne ses hvert år af 10.-15.000 tilskuere.

Som et helt nyt tiltag på den danske kulturscene afholdes hvert 2. år DM for amatørrevyer i Juelsminde.

Naturoplevelser:

Hedensted Kommune ligger mellem Vejle og Horsens fjord, hvilket giver os tæt på 70 km. kystlinje. Flere steder er kysten ganske unik med skov helt ned til vandet, ja nogle steder endda med træer ud i vandet. Mod vest ligger Hammer bakker, Gudenåens udspring og det store Uldum Kær, som er et af de mest besøgte områder af de store mose- og kærarealer ved Gudenåen. Tørvegravningen under 1. og 2. verdenskrig har skabt rige muligheder for plante-fiske- og fugleliv, og Hedensted Kommune er netop i gang med et større naturprojekt. Og for de særligt naturinteresserede er der mulighed for at se det markante naturgeografiske skel, som den østjyske israndslinje dannede. Og så her mod øst har vi et mere bakket landskab.

Hedensted Kommune har 2 blå flag strande – Daugård Strand og Storstranden i Juelsminde.

Annonce

 • Sorter efter
 • Boliger pr. side
Vestergade, 7140 Stouby

Vestergade, 7140 Stouby

Mdl. leje: 6.600
Villa fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
9433UbegrænsetSnarest19.8006.600
Kirkegade, 8722 Hedensted

Kirkegade, 8722 Hedensted

Mdl. leje: 7.875
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
9633Ubegrænset15-08-201923.6257.875
Højmarksvej, 8723 Løsning

Højmarksvej, 8723 Løsning

Mdl. leje: 7.970
Rækkehus fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
9943UbegrænsetSnarest23.9107.970
Sejetvej, 7130 Juelsminde

Sejetvej, 7130 Juelsminde

Mdl. leje: 4.200
Værelse fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
3513UbegrænsetSnarest--
Skovhavegård, 7140 Stouby

Skovhavegård, 7140 Stouby

Mdl. leje: 8.500
Rækkehus fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
115410Ubegrænset01-09-201925.500-
Højmarksvej, 8723 Løsning

Højmarksvej, 8723 Løsning

Mdl. leje: 8.900
Villa fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
178511UbegrænsetSnarest26.700-
Mosegade, 8722 Hedensted

Mosegade, 8722 Hedensted

Mdl. leje: 7.800
Villa fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
86314UbegrænsetSnarest23.400-
Bytorvet 1, 8722 Hedensted

Bytorvet 1, 8722 Hedensted

Mdl. leje: 8.700
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
100314Ubegrænset01-09-201926.100-
Anna Knudsens Vej, 8723 Løsning

Anna Knudsens Vej, 8723 Løsning

Mdl. leje: 9.095
Villa fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
109414Ubegrænset01-10-201927.2859.095
Fjordager, 7130 Juelsminde

Fjordager, 7130 Juelsminde

Mdl. leje: 8.279
Villa fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
115417Ubegrænset01-09-201924.8378.279
Vejlevej 1, 8722 Hedensted

Vejlevej 1, 8722 Hedensted

Mdl. leje: 8.768
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
105421UbegrænsetSnarest26.304-
Ribevej, 8723 Løsning

Ribevej, 8723 Løsning

Mdl. leje: 5.500
Villa fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
116435Ubegrænset01-08-201916.500-
Vestergade 1, 8723 Løsning

Vestergade 1, 8723 Løsning

Mdl. leje: 4.200
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
78335Ubegrænset01-09-201912.600-
Langbjergvej, 7140 Stouby

Langbjergvej, 7140 Stouby

Mdl. leje: 9.000
Villa fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
124437UbegrænsetSnarest27.000-

Annonce

Bråskovvej, 7140 Stouby

Bråskovvej, 7140 Stouby

Mdl. leje: 3.000
Værelse fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
201441-2 årSnarest-6.000
Bjerrevej, 7130 Juelsminde

Bjerrevej, 7130 Juelsminde

Mdl. leje: 7.700
Villa fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
1778472+ årSnarest23.1007.700
Haralds Plads 1, 8722 Hedensted

Haralds Plads 1, 8722 Hedensted

Mdl. leje: 8.254
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
110253Ubegrænset01-09-201924.7628.254
Bøgballevej, 7171 Uldum

Bøgballevej, 7171 Uldum

Mdl. leje: 6.300
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
852592-12 mdr.Snarest18.000-
Søparken 1, 8722 Hedensted

Søparken 1, 8722 Hedensted

Mdl. leje: 9.272
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
121463Ubegrænset01-09-201927.8169.272
Vestergade 1, 8723 Løsning

Vestergade 1, 8723 Løsning

Mdl. leje: 6.895
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
91371UbegrænsetSnarest20.6856.315
Haralds Plads 1, 8722 Hedensted

Haralds Plads 1, 8722 Hedensted

Mdl. leje: 7.950
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
1092120UbegrænsetSnarest23.8507.950
Kohavevej, 8721 Daugård

Kohavevej, 8721 Daugård

Mdl. leje: 12.500
Villa fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
1606129UbegrænsetSnarest37.500-
Udsigten, 8722 Hedensted

Udsigten, 8722 Hedensted

Mdl. leje: 14.000
Villa fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
20752362+ årSnarest42.000-
Hovedvejen, 7130 Juelsminde

Hovedvejen, 7130 Juelsminde

Mdl. leje: 5.500
Villa fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
431305UbegrænsetSnarest16.5005.500
Sejetvej, 7130 Juelsminde

Sejetvej, 7130 Juelsminde

Mdl. leje: 3.000
Værelse fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
151321UbegrænsetSnarest3.000-
Jernbanegade 1, 7130 Juelsminde

Jernbanegade 1, 7130 Juelsminde

Mdl. leje: 5.650
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
913400UbegrænsetSnarest16.95011.300
 • Side 1 af 1