Hedensted kommune

44 boliger til leje

Signalement af Hedensted Kommune:

Hedensted Kommune er med sine knap 46.000 indbyggere en attraktiv kommune både i forhold til erhvervslivet og som bosætningskommune. Dette skyldes i høj grad kommunens placering ved motorvej E45, den nye Vestvej samt den kommende forbindelse mellem Vejle og Herning.

Kommunen har 54 landsbyer og 3 bycentre (Tørring-Ølholm, Hedensted-Løsning, samt Juelsminde). 2/3 af borgerne bor uden for bycen¬trene. Kommunen er delt i 20 skoledistrikter, og der er etableret 27 lokalråd.

Danmarks Statistik vurderer, at Hedensted Kommune, næst efter Horsens, er den kommune i landet, der får den største befolkningstilvækst frem mod 2020. Tilvæksten skyldes primært tilflytning. Befolkningen er forholdsvis ung, dog med en stigende andel af seniorer.

Langt de fleste mennesker i kommunen bor i énfami¬liehuse – mellem 84 og 98 %, hvor det i hele landet kun er 60 %.

Erhvervslivet:

Hedensted Kommunes erhvervsstruktur er især præget af meget industri samt bygge- og anlægsvirksomheder, foruden en del landbrug. Der er tale om en lang række små og mellemstore virksomheder.

Landskabet:

Hedensted Kommune strækker sig fra Bjerre-halvøen i øst, Vejle Fjord i syd, Horsens Fjord i nord til Gudenåen i vest. Den midterste del af kommunen, danner et markant naturgeografisk skel, dannet af den østjyske israndslinje, som nærmest følger landevejen mellem Vejle og Horsens. 
Kommunens terræn deles herved op i en vestlig del, hvor jordene er højere liggende og af blandet kvalitet. En midterdel, hvor terrænet er lavere og har jævne overflader samt en østlig del på Bjerre-halvøen, hvor jordene er lermuldede og gennemgående højtliggende, foruden de midt på halvøen er bakkede.

Det vil Hedensted Kommune gerne være kendt for:

Hedensted Kommune er en vækstorienteret landkommune centralt i Danmark.

Kommunens udvikling bygger på de særlige muligheder, de enkelte lokalsamfund har.

I Hedensted Kommune er borgerne tæt på demokratiet, fritidslivet og den kommunale service.

Det vil Hedensted Kommune gerne vise frem:

Kultur og fritid:

Hedensted Kommune har et rigt foreningsliv med tæt på 200 foreninger med et stort lokalt engagement. De 27 lokalråd arbejder ihærdigt med bl.a. udviklingsplaner for at netop deres lokalsamfund kan udvikles efter borgernes ønsker.

Også Hedensted Bibliotekerne har en decentral struktur med 5 afdelinger, Tørring, Uldum, Hedensted, Hornsyld og Juelsminde, samt 1 bogbil, der betjener borgere i visse byer. Desuden har Hedensted Bibliotekerne 5 børnehavebiblioteker og depoter på plejehjemmene, foruden at der leveres bogposer til dagplejen og til de ældre borgere.

Hedensted Kommune byder på en lang række forskellige aktivitetstilbud i skolernes ferie. Programmet sammensættes i samarbejde foreninger, ungdomsskolen, klubber, naturskoler og mange frivillige.

Med de 13 idrætscentre med i alt 17 haller og 2 gymnastiksale, 4 ridecentre og 3 Svømmehaller, foruden de mange boldbaner og tennisanlæg er der rig mulighed for fysisk udfoldelse i Hedensted Kommune. For de sejlinteresserede er der marinaer ved Rosenvold, Juelsminde, og Snaptun. Endelig er der golfbaner i hhv. Hedensted og Juelsminde.

Der tilbydes voksenundervisning inden for mange kreative fag i de 15 aftenskoler, som hører til i Hedensted Kommune.

Den decentrale struktur ses også på antallet af sognegårde/forsamlingshuse, hvoraf der i alt er 19. Hertil kommer en del menighedshuse, som ejes af menighedsrådene.

De 17 lokalarkiver i Hedensted Kommune forsøger at samle, registrere, bevare og formidle arkivalier, der indeholder information om den lokale kulturarv.

Hedensted Kommune rummer 1 statsanerkendt museum – Glud Museum, der som frilandsmuseum viser livet på landet i Østjylland de seneste 350 år. Museet har årligt 10.000 besøgende. Desuden ligger der 2 møller i Hedensted Kommune - Uldum Mølle og Bjerre Mølle. Endvidere findes museerne Hjortsvang Museum, Remmerslund Museum og Ferguson Museet i Hedensted Kommune.

Palsgaard Sommerspil er en amatørteaterforening med over 250 medlemmer. Hvert år siden 1972 har foreningen opsat en række store forestillinger, bl.a. Les Misérables, Jesus Christ Superstar, The Sound Of Music og Tordenskiold. Forestillingerne ses hvert år af 10.-15.000 tilskuere.

Som et helt nyt tiltag på den danske kulturscene afholdes hvert 2. år DM for amatørrevyer i Juelsminde.

Naturoplevelser:

Hedensted Kommune ligger mellem Vejle og Horsens fjord, hvilket giver os tæt på 70 km. kystlinje. Flere steder er kysten ganske unik med skov helt ned til vandet, ja nogle steder endda med træer ud i vandet. Mod vest ligger Hammer bakker, Gudenåens udspring og det store Uldum Kær, som er et af de mest besøgte områder af de store mose- og kærarealer ved Gudenåen. Tørvegravningen under 1. og 2. verdenskrig har skabt rige muligheder for plante-fiske- og fugleliv, og Hedensted Kommune er netop i gang med et større naturprojekt. Og for de særligt naturinteresserede er der mulighed for at se det markante naturgeografiske skel, som den østjyske israndslinje dannede. Og så her mod øst har vi et mere bakket landskab.

Hedensted Kommune har 2 blå flag strande – Daugård Strand og Storstranden i Juelsminde.

 • Sorter efter
 • Boliger pr. side
Skovvej, 8723 Løsning

Skovvej, 8723 Løsning

Mdl. leje: 7.299
Villa fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
11547Ubegrænset01-02-202121.897-
Kastanjebakken, 8721 Daugård

Kastanjebakken, 8721 Daugård

Mdl. leje: 8.200
Rækkehus fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
10047Ubegrænset05-03-202124.6008.200
Slippen 1, 7171 Uldum

Slippen 1, 7171 Uldum

Mdl. leje: 5.346
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
9937UbegrænsetSnarest16.038-
Slippen, 7171 Uldum

Slippen, 7171 Uldum

Mdl. leje: 6.047
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
10437UbegrænsetSnarest18.141-
Ribevej, 8723 Løsning

Ribevej, 8723 Løsning

Mdl. leje: 5.261
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
6937Ubegrænset01-03-202115.783-
Overholmvej, 8722 Hedensted

Overholmvej, 8722 Hedensted

Mdl. leje: 8.158
Rækkehus fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
8337Ubegrænset01-05-202124.474-
Nordbakken, 7130 Juelsminde

Nordbakken, 7130 Juelsminde

Mdl. leje: 7.667
Rækkehus fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
9948UbegrænsetSnarest23.0018.217
I P Hansens Vej, 7171 Uldum

I P Hansens Vej, 7171 Uldum

Mdl. leje: 5.148
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
9038Ubegrænset01-03-2021--
Blæsbjergvej, 7150 Barrit

Blæsbjergvej, 7150 Barrit

Mdl. leje: 7.800
Villa fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
18068Ubegrænset01-03-202123.4007.800
Hustedgårdvej, 8722 Hedensted

Hustedgårdvej, 8722 Hedensted

Mdl. leje: 4.800
Rækkehus fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
3728UbegrænsetSnarest14.400-
Gl Præstegårdsvej, 8723 Løsning

Gl Præstegårdsvej, 8723 Løsning

Mdl. leje: 4.400
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
5729Ubegrænset15-02-2021--
Gl Præstegårdsvej, 8723 Løsning

Gl Præstegårdsvej, 8723 Løsning

Mdl. leje: 4.700
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
4629Ubegrænset01-02-2021--
Frederiksbergvej 1, 8723 Løsning

Frederiksbergvej 1, 8723 Løsning

Mdl. leje: 4.400
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
4729UbegrænsetSnarest--
Mosegade  1, 8722 Hedensted

Mosegade 1, 8722 Hedensted

Mdl. leje: 4.600
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
5629UbegrænsetSnarest--
Mosegade 1, 8722 Hedensted

Mosegade 1, 8722 Hedensted

Mdl. leje: 4.850
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
6629UbegrænsetSnarest--
Centerparken 1, 8723 Løsning

Centerparken 1, 8723 Løsning

Mdl. leje: 6.959
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
106411Ubegrænset01-02-2021--
Havnevej, 7130 Juelsminde

Havnevej, 7130 Juelsminde

Mdl. leje: 4.491
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
77211Ubegrænset15-05-2021--
Kærvænget, 8722 Hedensted

Kærvænget, 8722 Hedensted

Mdl. leje: 4.500
Rækkehus fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
85411UbegrænsetSnarest13.500-
Stationspladsen 1, 8763 Rask Mølle

Stationspladsen 1, 8763 Rask Mølle

Mdl. leje: 4.200
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
85211Ubegrænset01-03-202112.600-
Ndr Stationsvej, 8721 Daugård

Ndr Stationsvej, 8721 Daugård

Mdl. leje: 6.500
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
65318UbegrænsetSnarest--
Grundtvigsvej, 8723 Løsning

Grundtvigsvej, 8723 Løsning

Mdl. leje: 8.500
Rækkehus fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
100422Ubegrænset01-06-202125.500-
Broen, 8723 Løsning

Broen, 8723 Løsning

Mdl. leje: 5.750
Rækkehus fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
100327Ubegrænset15-02-202110.000-
Tjørnevej, 7171 Uldum

Tjørnevej, 7171 Uldum

Mdl. leje: 7.795
Rækkehus fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
100327UbegrænsetSnarest23.385-
Centerparken 1, 8723 Løsning

Centerparken 1, 8723 Løsning

Mdl. leje: 6.005
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
74228Ubegrænset01-02-2021--
Søndergade, 7171 Uldum

Søndergade, 7171 Uldum

Mdl. leje: 7.695
Rækkehus fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
119329UbegrænsetSnarest23.085-
Bytorvet 1, 8722 Hedensted

Bytorvet 1, 8722 Hedensted

Mdl. leje: 8.900
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
95341UbegrænsetSnarest17.800-
Kastanjebakken, 8721 Daugård

Kastanjebakken, 8721 Daugård

Mdl. leje: 9.200
Rækkehus fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
109444Ubegrænset01-03-202127.6009.200
Bytorvet 1, 8722 Hedensted

Bytorvet 1, 8722 Hedensted

Mdl. leje: 8.900
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
100350UbegrænsetSnarest26.100-
Frederiksbergvej 1, 8723 Løsning

Frederiksbergvej 1, 8723 Løsning

Mdl. leje: 4.745
Lejlighed fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
78351UbegrænsetSnarest14.2359.490
Ndr Stationsvej, 8721 Daugård

Ndr Stationsvej, 8721 Daugård

Mdl. leje: 6.250
Villa fra boligportal.dk
RumLiggetidPeriodeLedig fraDepositumForudb. leje
1434641-2 årSnarest18.75018.750