80 boliger til leje i Næstved

Næstved kommunes øverste ledelse er kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, som består af politikere valgt af kommunens borgere. Kommunens vigtigste opgaver er at sørge for børnepasning, ældrepleje, folkeskoler, socialforsorg, miljø og teknik.

I Næstved er der i øjeblikket 80 boliger til leje.

Postnumre i Næstved

Hos EDC kan du finde alle boliger til leje i Danmark. Klik nedenfor på det postnummer i Næstved kommune, der har din interesse og få det samlede overblik af alle boliger til leje.

Signalement af Næstved Kommune

Næstved Kommune har ca. 81.000 borgere og er Sjællands største kommune målt på areal.
Hvad enten det gælder de yngste eller de ældste, har kommunen som mål at skabe rum og plads til alle. Der er pladsgaranti for alle børn fra de er 30 uger til de begynder i skolen. Tre vuggestuer og et kompetent korps af dagplejemødre sørger for pasning af de 0-2 årige. Desuden har kommunen 39 integrerede børnehaver for 0-6 årige samt 14 børnehaver for 3-6 årige. Med 27 folkeskoler til næsten 9.000 elever står kommunen også godt rustet. Skolerne er spredt ud over hele kommunen. Det samme er de boliger, børnene skal bo i med deres forældre.
Der er 39.753 boliger i Næstved Kommune. De fleste boliger er parcelhuse (18.625), dernæst kommer fler­fa­mi­lie­hu­se/etageboliger (11.144) og række-, kæde- og dobbelthuse (6.938). Huspriserne bevæger sig hele tiden. Men det faktum, at kva­drat­me­ter­pri­sen for et parcelhus i f.eks. Næstved ligger tusindvis af kroner under prisen for et identisk hus i ho­ved­stads­om­rå­det, har ikke ændret sig i årevis.
En måde at udregne fordelene ved at bo i Næstved Kommune og pendle til hovedstaden får man ved at se på, hvor mange timelønninger man i løbet af et år bruger på at pendle. Den økonomiske fordel ved at have hus i Næstved vil fortsat være ganske markant.
En fordelagtig kommune er Næstved også for de borgere, der har sagt farvel til ar­bejds­mar­ke­det. I 2008 var godt 13.000 borgere fol­ke­pen­sio­ni­ster. Kommunen har ni ældrecentre med 523 plejeboliger, ni ak­ti­vi­tets­cen­tre samt andre tilbud til de ældre. Alt sammen udtryk for kommunens mål om at sikre, at svage borgere, handicappede og ældre også synes, at det er godt at bo og leve i Næstved Kommune.

Det vil Næstved Kommune gerne være kendt for

Næstved Kommune vil være Region Sjællands ledende kommune. Derfor vil vi være kendt som en kommune, der:

  • sætter borgernes velfærd og medarbejdernes trivsel i centrum
  • klæder børn og unge på til fremtiden
  • har et blomstrende kulturliv - både i by og på land • har dialog med og inddrager borgerne
  • er kraftcenter for en bæredygtig dynamisk er­hverv­s­ud­vik­ling i Region Sjælland
  • er en stærk bo­sæt­nings­kom­mu­ne

Se mere om Næstveds visioner her:http://www.naestved.dk/OmKommunen/Politikker/Vi­sio­ner­Na­est­ved­Kom­mu­ne.aspx

Det vil Næstved Kommune gerne vise frem

Om du vender blikket mod nord, syd, øst eller vest: mulighederne er mange i Sjællands arealmæssigt største kommune. Tag til Karrebæksminde og spring i bølgerne ved én af Danmarks bedste badestrande. Mærk fortiden under fødderne ved Holmegårds Mose. Oplev noget af landets smukkeste natur på en kanotur på Tystrup-Bavelse Søerne og Susåen. Eller gå en tur i én af de mange skove.
Med sine 683 km2 er Næstved næsten 100 km2 større end Bornholm. Og hav finder man både i vest - Karrebæksminde Bugt - og i øst - Præstø Fjord. Det første, der falder en i øjnene, når man ser på et kort over kommunen, er mang­fol­dig­he­den. Her ser man ikke billedet af ren land- eller bykommune; men en fin afbalanceret blanding af begge dele. Som tilflytter kan man vælge at bosætte sig midt i Næstved eller bo ude på landet og alligevel være tæt på kommunens største by.
Om man er til rock, klassisk, opera, teater eller måske noget helt femte, så er Næstved Kommune året igennem også med helt fremme, når det gælder tilbud på det kulturelle område. Det kulturelle flagskib i kommunen er Grønnegades Kaserne, kulturcentret midt i Næstved by. Centret blev indviet af kronprins Frederik i 2002 og har siden udviklet sig til en kulturel myretue med en halv million årlige brugere.