30 boliger til leje i Solrød

Solrød kommunes øverste ledelse er kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, som består af politikere valgt af kommunens borgere. Kommunens vigtigste opgaver er at sørge for børnepasning, ældrepleje, folkeskoler, socialforsorg, miljø og teknik.

I Solrød er der i øjeblikket 30 boliger til leje.

Postnumre i Solrød

Hos EDC kan du finde alle boliger til leje i Danmark. Klik nedenfor på det postnummer i Solrød kommune, der har din interesse og få det samlede overblik af alle boliger til leje.

Signalement af Solrød Kommune

Solrød Kommune er en kommune 30 km. syd for København som har knap 21.000 indbyggere med fortsatte bo­li­g­ud­byg­nings­pla­ner i både strand- og landområdet. Historisk er kommunen en del af Hedebo-egnen med noget af landets bedste landbrugsjord.

Solrød er en smukt beliggende for­stadskom­mu­ne med mange pendlere med gode trafikale forbindelser, tæt på hovedstadens og nærliggende købstæders kulturelle tilbud og med et rigt varieret idræts- og fritidsliv.

Kommunen er en blanding af koncentreret boligudbygning langs stranden til Køge Bugt, stationsbyen Havdrup og de fem mid­delal­der­lands­by­er Gammel Havdrup, Jersie, Solrød, Karlstrup og Kirke Skensved. Solrød har en varieret befolkning fordelt på især familier med børn og yngre ældre, som er res­sour­cestær­ke og vel­or­ga­ni­se­re­de i kommunens foreningsliv.

Det vil Solrød Kommune gerne være kendt for

Solrød Kommune ønsker at være en af ho­ved­stads­re­gio­nens mest attraktive bokommuner med et godt og trygt hverdagsliv for borgerne og let adgang til arbejde og en varieret og skøn natur. Solrød Kommune har en vigtig rolle som skaber rammer for en bæredygtig udvikling i kommunen – økonomisk-miljømæssigt, kulturelt og socialt.
Ca. 90 % af borgerne har i bor­ger­un­der­sø­gel­ser i 2008, 2005 og 2002 givet udtryk for, at de synes, at Solrød Kommune er en god kommune at bo i.

Solrød Kommune skal som organisation understøtte et moderne og demokratisk samfund ved at være åben, lydhør, enkel og effektiv. Vi vil være kendt for at være en af landets bedst fungerende organisationer, som målbevidst skaber udvikling, effektivitet, helhed og kvalitet til gavn for borgerne. Vi løser opgaver tæt på og i dialog med borgerne baseret på borgernes medansvar. Solrød Kommune skal hele tiden være i udvikling, så kommunen kan leve op til omverdenens krav og forventninger og samtidig præge udviklingen.

Det vil Solrød Kommune gerne være vise frem

  • De hvide sandstrande med Staunings ø, Trylleskoven og Karlstrup Kalkgrav.
  • De velbevarede kirkelandsbyer.
  • Plejecenter Christians Have, som drives i offentligt/privat partnerskab.
  • Solrød Idrætscenter - et fritidsmæssigt samlingssted i vækst.

Solrød Kommune er en naturskøn kommune, og borgerne kan få stor glæde af de smukke og spændende omgivelser.
Kyst­stræk­nin­gen i Solrød kommune er seks km lang. Størstedelen består af bred sandstrand med klitter og børnevenlige badeforhold. Kysten har stor her­lig­heds­vær­di og giver fine betingelser for både na­tu­ro­p­le­vel­ser, badeliv og sejlsport.

Trylleskoven er et fredet område med meget varieret natur, gammel fyr­re­træs­plan­ta­ge, lyngbakker, strandoverdrev og en børnevenlig strand.
Nord for Solrød landsby ligger desuden 8 gravhøje fra bronzealderen. Gravhøjene ligger i en række og antages at have fulgt en af bronzealderens vejføringer.