Kender du ud­lej­nings­po­ten­ti­a­let i et sommerhus?

  Se fordelene for både køber, ejer og sælger

  Mange danskere har startet deres liv som som­mer­hus­bru­ge­re med at leje og har så købt deres eget fristed et sted i det danske sommerland efter nogle år. 

  Som sommerhusejer kan der være rigtig god økonomi i at holde kontakten til ud­lej­nings­bu­reau­et, men nu som udlejer. Interessen for at leje danske sommerhuse er stor. Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser blandt andet, at tyske familier, som tegner sig for to tredjedele af lejeaftalerne, fortsat har stor appetit på danske feriehuse.    

  - Du kan få et godt skattefrit tilskud til terminerne, til et renove­rings­pro­jekt, en tilbygning, en udlandsrejse, eller hvad du nu vil bruge pengene til, siger Carsten Nielsen, Markedschef hos den danskejede kæde af som­mer­hus­ud­le­je­re Feriepartner, som udlejer mere end 8.000 private sommerhuse via 35 lokale kontorer spredt over hele Danmark.

  Tæt samarbejde mellem EDC og Feriepartner

  - Vi har et tæt samarbejde med EDC om at beregne ud­lej­nings­po­ten­ti­a­let i de sommerhuse, der er til salg. På den måde får både køber og sælger et bud på, cirka hvor meget der kan tjenes på at leje et bestemt sommerhus ud, fortæller Carsten Nielsen.   

  Vi har i Danmark meget “venlige” skatteregler for indtægter ved udlejning af et sommerhus. I 2024 er de første 46.100 kroner af din lejeindtægt som sommerhusejer skattefri, hvis du lejer ud gennem et ud­lej­nings­bu­reau som Feriepartner, der sørger for at indberette dine lejeindtægter til skat­te­myn­dig­he­der­ne. Af resten er yderligere 40 pct. skattefri, mens der betales ka­pi­ta­lind­komstskat af det sidste. Det betyder, at har du eksempelvis en lejeindtægt på 85.000 kr., kan du beholde de 77.000 kr. selv.

  Du kan sagtens leje ud, selvom du vil sælge

  Hvis du har sat dit sommerhus til salg, kan du sagtens fortsætte med at tjene penge på udlejning, mens du venter på at huset bliver solgt. Her har EDC og Feriepartner nemlig også et samarbejde, der er fordelagtigt for både sælger og køber, oplyser Carsten Nielsen.

  - Vi har en meget fleksibel aftale, der indebærer, at vi i forbindelse med salg kun åbner for udlejning af sælgers sommerhus tre måneder frem i tiden. Det betyder, at du som køber hurtigt kan få glæde af dit nye sommerhus. Samtidig har du som sælger mulighed for fortsat at leje ud, uden at potentielle købere lader sig afskrække af langvarige ud­lej­nings­af­ta­ler, forklarer han.     

  Som som­mer­hus­ud­le­jer i Feriepartner bestemmer du selv, hvor meget og hvornår du ønsker at leje ud i løbet af året. Du får adgang til et personligt online univers, hvor du kan følge med i le­je­ind­tæg­ter­ne og angive, hvilke uger du selv vil bruge sommerhuset, og hvornår det kan lejes ud.